Zorggebruik in de huisartsenpraktijk voorafgaand aan diagnose colorectaal carcinoom

Titel onderzoek Nederlands

Zorggebruik in de huisartsenpraktijk voorafgaand aan diagnose colorectaal carcinoom

Titel onderzoek Engels

Primary health care use in the period prior to the diagnosis of colorectal cancer

Onderzoeksvraag

Wat is het zorggebruik in de huisartsenpraktijk voorafgaand aan diagnose CRC en hoe verhoudt zich dat tot een referentiepopulatie?

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten in de huisartsenpraktijk met een colorectaal carcinoom

I

Geen: care as usual

C

Op leeftijd, geslacht en huisarts gematchte controlepatiënten

O

Jaarlijkse aantallen contacten, medicatievoorschriften en verwijzingen. Aantallen en Percentages ICPC en ATC codes

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

In deze historisch prospectieve studie wordt het zorggebruik voorafgaand aan diagnose CRC van patiënten met CRC in de huisartsenpraktijk in kaart gebracht en vergeleken met het zorggebruik van op leeftijd, geslacht en huisarts gematchte controle-patiënten. De redenen van zorggebruik en het type voorgeschreven medicatie worden ook in kaart gebracht en vergeleken tussen beide patiëntgroepen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Zorggebruik in de huisartsenpraktijk

Aard van het onderzoek

Zorggebruik

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

D. Brandenbarg

Contactpersoon

dr. A.J. Berendsen (projectleider, Lijncoördinator Oncologie en huisarts)

Andere betrokkenen

ir. C. Roorda (epidemioloog), A. Van der Voort BSc (student), prof. dr. G.H. de Bock (oogleraar epidemiologie), prof. dr. M.Y. Berger (hoogleraar huisartsgeneeskunde en huisarts)

 

ICPC codes

B(80) C D75

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Registratienetwerk Groningen

Soort samenwerking

uitwisseling data