Zorggebruik van kinderen in de regio Rotterdam - Rijnmond Gezond studie

Titel onderzoek Nederlands

Zorggebruik van kinderen in de regio Rotterdam - Rijnmond Gezond studie

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Zorggebruik kinderen in de regio Rotterdam

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Sabine Fonderson

Contactpersoon

Evelien de Schepper

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Voortgang

Lopend onderzoek