Zorgmijding tijdens de corona pandemie: effecten op hart en vaatziekten

Titel onderzoek Nederlands

Zorgmijding tijdens de corona pandemie: effecten op hart en vaatziekten

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Zorgmijding tijdens de corona pandemie: effecten op hart en vaatziekten

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Premysl Velek

Contactpersoon

Evelien de Schepper

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Voortgang

Lopend onderzoek