Zorgpad rond de oudere patiënt met prostaatkanker

Titel onderzoek Nederlands

Zorgpad rond de oudere patiënt met prostaatkanker

Titel onderzoek Engels

Shifting aftercare for patients with prostate cancer towards primary care

Onderzoeksvraag

Kan de nazorg voor patienten met prostaatkanker en comorbiditeit succesvol verplaatst kunnen worden naar de huisartsenzorg?

Uitgangsvraag PICO

P

patienten met prostaatkanker in de nazorgfase met comorbiditeit

I

nazorg verplaatsen naar de huisartsenzorg

O

succesvol nieuw zorgpad voor patienten met prostaatkanker in de nazorgfase

Onderzoeksinstituut

NIVEL

Samenvatting van het onderzoek

Prostaatkanker is een veel voorkomende kankersoort, en ook een van de snelst toenemende. De helft van de patiënten is boven de 70 jaar en veel patiënten hebben naast prostaatkanker nog andere chronische aandoeningen. De behandeling van prostaatkanker kan beïnvloed worden door deze bijkomende ziektes en vice versa. Bovendien zijn bij oudere patiënten met een complexe zorgvraag vaak meerdere hulpverleners betrokken. Dit vraagt om een ziekte overstijgende aanpak. Het zou positief kunnen werken om de huisarts meer bij de nazorg voor prostaatkanker te betrekken. Veel van deze patiënten zien hun huisarts al regelmatig en het voordeel voor de huisarts is dat hij een completer overzicht heeft over de gezondheidssituatie van de patiënt. Het doel van het project is om een nieuw zorgpad voor oudere prostaatkankerpatiënten met een complexe zorgvraag te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren in een pilotproject. In het zorgpad wordt de zorg voor patiënten in de nazorgfase verschoven van de specialist naar de huisarts, waar nodig ondersteund door videoconsultatie met urologen. De deelnemende huisartsen en urologen gaan gezamenlijk een behandelprotocol voor de nazorg van deze groep patiënten ontwikkelen. Na toestemming zullen patiënten met prostaatkanker uit een aantal pilotpraktijken volgens dit behandelprotocol zorg ontvangen. Dit proces wordt tussentijds gemonitord en na 12 maanden vindt de eindevaluatie plaats. De primaire uitkomstmaat van dit project is het bestaan van een succesvol zorgpad voor oudere prostaatkankerpatiënten met complexe zorgvragen. Wanneer het zorgpad succesvol blijkt kan het mogelijk ook in andere ziekenhuizen en voor patiënten met andere vormen van kanker ingezet worden.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

implementatie

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Implementatie onderzoek

Onderzoeker

M. Heins

Contactpersoon

JC Korevaar (projectleider, Programmaleider huisartsgeneeskundige zorg)

Andere betrokkenen

Prof. F.G. Schellevis (afdelingshoofd NIVEL, hoogleraar VU Amsterdam), Prof. A.M. van Dulmen (programmaleider NIVEL, hoogleraar RU Nijmegen), G. Donker (onderzoeker NIVEL, huisarts), P.M. Rijken (programmaleider NIVEL), M. Schotman (Uroloog Meander MC), B. van Bezooijen (Uroloog Meander MC), I. Tchaoussoglou (huisarts, medisch coordinator MCC Eemland)

ICPC codes

Y77

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Opzetten zorgpad, inclussie van patienten, evaluatie van zorgpad en behadelprotocol