Niet-traumatische knieklachten

Wijziging versie 2.1

Beschrijving van de wijziging

De toedieningsvorm beclomethason is weggehaald omdat deze niet meer verkrijgbaar is.