Niet-traumatische knieklachten

Niet-traumatische knieklachten

Wijziging versie 2.1

Beschrijving van de wijziging

Bij de aanbeveling over corticosteroiden bij knieartrose is de toedieningsvorm beclomethason weggehaald omdat deze niet meer verkrijgbaar is.