Schouderklachten

Schouderklachten

Wijziging versie 4.1

Beschrijving van de wijziging

In de aanbeveling over manuele therapie is de term manuele therapie gewijzigd in spinale manipulatie. De reden hiervoor is dat er alleen literatuur beschikbaar was over spinale manipulatie en manuele therapie meer is dan alleen spinale manipulatie.