Waterpokken

Waterpokken

Wijziging versie 1.1

Beschrijving van de wijziging

De uiterlijke termijn voor toediening van varicellazosterimmunoglobuline (VZIG) na een risicocontact is verlengd. Het toedienen van VZIG (indien geïndiceerd) wordt nog zinvol geacht tot 10 dagen na expositie (dit was 4 dagen, oftewel 96 uur).