ABCDE-regel

ICPC

S77

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen

Publicatiedatum van de richtlijn

Juni 2017

Onderwerp

ABCDE-regel

Korte titel

ABCDE-regel

Achtergrond

Dermatologen en patiënten gebruiken meestal de ABCDE-regel om goedaardige moedervlekken te onderscheiden van een melanoom. Meestal wordt uitgegaan van 3 of meer kenmerken op de ABCDE-regel als indicatie voor het ontstaan van een vermoeden van een melanoom. De sensitiviteit en specificiteit van de ABCDE-regel is echter nauwelijks bekend; niet in de 2e lijn (hier alleen een enkel retrospectief onderzoek) en helemaal niet in de 1e lijn (hier helemaal geen onderzoek). Er is wel enig onderzoek naar de 7-punts checklist, die globaal uit dezelfde aspecten bestaat. Ook dit onderzoek geeft echter te weinig informatie, en daarnaast is de ABCDE-regel bekender en makkelijker te onthouden.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met een moedervlek

I

toepassing van de ABCDE-regel met een afkappunt (liefst verschillende afkappunten, bijvoorbeeld ≥3 en ≥4) met daarna beleid volgens NHG-Standaard

C

diagnostiek en beleid volgens NHG-Standaard

O

patiëntrelevante uitkomstmaten, zoals aantal gemiste melanomen en onnodige excisies (daarnaast zijn sensitiviteit en specificiteit van de ABCDE-regel in de huisartsenpraktijk te berekenen; referentiediagnose is dan histopathologische diagnose of laatste k

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Er zal een concretere aanbeveling gegeven kunnen worden over de ABCDE-regel.