Borstkanker bij de man: presentatie van de klacht

ICPC

X76

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Borstkanker

Publicatiedatum van de richtlijn

December 2016

Onderwerp

Borstkanker bij de man: presentatie van de klacht

Korte titel

Borstkanker bij de man: presentatie

Achtergrond

In de huidige standaard vallen mannen buiten de scope, dit gezien de frequentie van voorkomen van borstkanker bij mannen (100 tegenover 14000 vrouwen per jaar). De vraag is of er veel borstkankers bij mannen worden gemist door de huisarts of onnodig laat ontdekt (doctor’s delay) en met welke klacht(en) mannen zich presenteren bij de huisarts

Uitgangsvraag PICO

P

man met klacht van de borst (knobbel of zwelling in de borsten, symptomen of klachten van de tepel, pijn in een of beide borsten, angst voor borstkanker)

O

invasief borstkanker, ductaal carcinoom in situ (DCIS)

Gewenst onderzoeksonderwerp

Selecteren van mannen die met borstkanker zijn gediagnosticeerd via een aantal grote ziekenhuizen en vervolgens teruggaan naar het dossier van de huisarts (retrospectief dossieronderzoek)

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Indien blijkt dat er veel mannen met borstkanker worden gemist door de huisarts of onnodig laat worden verwezen voor aanvullend onderzoek en behandeling dan kan mogelijk op basis van het onderzoek een zin in de standaard worden opgenomen waarin wordt aangegeven met welke klachten mannen zich bij de huisarts presenteren