De diagnostische waarde van verschillende alarmsymptomen bij kinderen met koorts

ICPC

A03

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Kinderen met koorts

Publicatiedatum van de richtlijn

September 2016

Onderwerp

De diagnostische waarde van verschillende alarmsymptomen bij kinderen met koorts

Korte titel

Diagnostische waarde alarmsymptomen kinderen met koorts

Achtergrond

De lijst met alarmsymptomen is gebaseerd op verschillende soorten onderzoek van wisselende kwaliteit. De diagnostische waarde van alarmsymptomen verschilt. Het kennen van de diagnostische  waarde van verschillende alarmsymptomen kan de huisarts helpen in zijn beleid

Uitgangsvraag PICO

P

kinderen met koorts in de huisartsenpraktijk

I

(alarm)symptomen

C

afwezigheid van (alarm) symptomen

O

ernst van infectie (of: voorspellende waarden van alarmsymptomen)

Gewenst onderzoeksonderwerp

Prospectief observationeel onderzoek (case-controle-onderzoek)

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Alarmsymptomen worden beter geïdentificeerd en gekwantificeerd en kunnen daarmee bijdragen aan een vroegtijdige signalering van een ernstige infectie