Diagnostische waarde van een CRP bepaling in de huisartsenpraktijk bij een kind met koorts voor het bepalen van de ernst van een infectie

ICPC

A03

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Kinderen met koorts

Publicatiedatum van de richtlijn

September 2016

Onderwerp

Diagnostische waarde van een CRP bepaling in de huisartsenpraktijk bij een kind met koorts voor het bepalen van de ernst van een infectie

Korte titel

Diagnostische waarde CRP voor bepalen ernst van infectie in de huisartsenpraktijk

Achtergrond

CRP heeft in de tweede lijn enige waarde bij aantonen of uitsluiten van een ernstige infectie. Er is onvoldoende onderzoek in de eerste lijn gedaan om een uitspraak te kunnen doen over de waarde van CRP in de huisartsenpraktijk

Uitgangsvraag PICO

P

kinderen met koorts in de huisartsenpraktijk

I

bepalen van het CRP als aanvulling op de gebruikelijke diagnostiek

C

gebruikelijke diagnostiek

O

voorspellende waarden van CRP

Gewenst onderzoeksonderwerp

Diagnostisch onderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Plaatsbepaling van het CRP bij kinderen met koorts en daarmee het bijdragen aan een vroegtijdige signalering van een ernstige infectie