Duur tot effect corticosteroïden bij pseudokroep

ICPC

R05

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Acuut hoesten

Publicatiedatum van de richtlijn

2011

Onderwerp

Binnen welke tijd is het effect van corticosteroïden bij de behandeling van (matig)ernstig pseudokroep te verwachten?

Korte titel

Duur tot effect corticosteroïden bij pseudokroep.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënt met (matig) ernstige pseudokroep

I

-

C

-

O

Verbetering klinische pseudokroepscore, heropname of reconsultatie, verbetering patiënt, tijdsduur opname in ziekenhuis, SEH of op HAP.

Gewenst onderzoeksonderwerp

Observationeel onderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe snel het effect optreedt als corticosteroïden worden gegeven voor (matig)ernstige pseudokroep.