Effectiviteit aanpassing behandeling met levothyroxine van hypothyreoïdie patiënten ouder dan 85 jaar op de mortaliteit

ICPC

T86

Naam van de richtlijn

Schildklieraandoeningen

Publicatiedatum van de richtlijn

2013

Onderwerp

Effectiviteit aanpassing behandeling met levothyroxine van hypothyreoïdie patiënten ouder dan 85 jaar op de mortaliteit

Korte titel

Aanpassing behandeling van hypothyreoïdie patiënten ouder dan 85 jaar

Achtergrond

Observationeel onderzoek laat een lagere sterfte zien bij 85 plussers met een onbehandelde (subklinische) hypothyreoïdie. Er is nog geen RCT verschenen over het effect van aanpassen van de behandeling op de morbiditeit.

Uitgangsvraag PICO

P

Hypothyreoïdie patiënten > 85 jaar

I

lage levothyroxine dosering

C

Standaard behandeling

O

Mortaliteit

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Wel of niet aanbeveling om behandeling van hypothyreoïdie aan te passen bij patiënten ouder dan 85 jaar