Effectiviteit geruststelling patiënten met SOLK in de huisartsenpraktijk.

ICPC

A2909

Naam van de richtlijn

SOLK

Publicatiedatum van de richtlijn

2013

Onderwerp

Effectiviteit geruststelling patiënten met SOLK in de huisartsenpraktijk.

Korte titel

Effectiviteit geruststelling patiënten met SOLK

Achtergrond

De effectiviteit van de in de standaard aanbevolen wijzen van geruststelling zijn niet of nauwelijks wetenschappelijk onderzocht bij patiënten met SOLK. Uit een narrative review blijkt het doen van diagnostische tests nauwelijks bij te dragen aan de mate van geruststelling.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met SOLK in de huisartsenpraktijk

I

verschillende methodieken voor geruststelling

C

-

O

functionele belemmeringen, duur van de klachten, het aantal klachten/betrokken klachtenclusters

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwing van de huidige aanbevelingen over de manieren om patiënten gerust te stellen.