Effectiviteit interventies bij langetermijneffecten van (de behandeling van) borstkanker die veel voorkomen en/of een hoge ziektelast met zich meebrengen

ICPC

X76

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Borstkanker

Publicatiedatum van de richtlijn

December 2016

Onderwerp

Effectiviteit interventies bij langetermijneffecten van (de behandeling van) borstkanker die veel voorkomen en/of een hoge ziektelast met zich meebrengen

Korte titel

Effectiviteit interventies bij langetermijneffecten borstkanker

Achtergrond

Gelukkig overleven steeds meer vrouwen borstkanker. Daardoor bezoeken vrouwen de huisarts met vragen en klachten die het gevolg zijn van (de behandeling van) borstkanker. Welke interventies voor de verschillende langetermijneffecten zijn effectief in de eerste lijn?

Uitgangsvraag PICO

P

patiƫnten behandeld voor borstkanker met respectievelijk vermoeidheid, lymfoedeem, hartklachten, enzovoorts

I

interventie (afhankelijk van type klacht)

C

gebruikelijke zorg

O

verschillende uitkomstmaten, o.a. vermoeidheid, lymfoedeem, hartklachten, enzovoorts (afhankelijk van klacht)

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Indien er meer duidelijk is welke interventies effectief zijn bij langetermijneffecten van (de behandeling van) borstkanker dan kan dit worden opgenomen in een toekomstige herziening van de standaard