Effectiviteit levothyroxine bij subklinische hypothyreoïdie op het voorkomen van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit

ICPC

T86

Naam van de richtlijn

Schildklieraandoeningen

Publicatiedatum van de richtlijn

2013

Onderwerp

Effectiviteit levothyroxine bij subklinische hypothyreoïdie op het voorkomen van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit

Korte titel

Levothyroxine bij subklinische hypothyreoïdie en cardiovasculaire complicaties en sterfte

Achtergrond

Subklinische hypothyreoïdie lijkt geassocieerd met een verhoogde kans op hartfalen, coronaire events en sterfte (door een coronair event). Tot op heden is er nog geen interventie onderzoek verschenen over de behandeling van subklinische levothyroxine met als eindpunt hartfalen, coronaire events of sterfte (door een coronair event).

Uitgangsvraag PICO

P

Subklinische hypothyreoïdie

I

Levothyroxine

C

Placebo

O

Cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Duidelijke aanbeveling om wel of niet te behandelen