Effectiviteit levothyroxine bij subklinische hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap op het voorkomen van zwangerschapscomplicaties

ICPC

T86

Naam van de richtlijn

Schildklieraandoeningen

Publicatiedatum van de richtlijn

2013

Onderwerp

Effectiviteit levothyroxine bij subklinische hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap op het voorkomen van zwangerschapscomplicaties

Korte titel

Levothyroxine bij subklinische hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap

Achtergrond

Subklinische hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap is geassocieerd met een verhoogde kans op zwangerschaps complicaties zoals pre-eclampsie, IUVD en een verminderde cognitie bij de foetus. Het ontbreekt echter aan bewijs dat levothyroxine effectief is in het voorkomen van deze
complicaties.

Uitgangsvraag PICO

P

Subklinische hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap

I

Levothyroxine

C

Placebo

O

Zwangerschapscomplicaties

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Duidelijke aanbeveling om wel of niet te behandelen