Effectiviteit stepped-care behandeling van patiënten met SOLK in de huisartsenpraktijk.

ICPC

A2909

Naam van de richtlijn

SOLK

Publicatiedatum van de richtlijn

2013

Onderwerp

Effectiviteit stepped-care behandeling van patiënten met SOLK in de huisartsenpraktijk.

Korte titel

Effectiviteit stepped care behandeling van patiënten met SOLK

Achtergrond

Voor patiënten met SOLK wordt in de standaard een stepped-care behandeling voorgeschreven op basis van algemene literatuur over stepped-care in de eerstelijn. De empirische evidentie voor een stepped-care benadering voor SOLK en somatoforme stoornissen specifiek ontbreekt echter vooralsnog.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met SOLK in de huisartsenpraktijk

I

behandeling volgens stepped care model

C

-

O

functionele belemmeringen, duur van de klachten, het aantal klachten/betrokken klachtenclusters

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwing van de huidige aanbevelingen.