Effectiviteit van inzet van een POH-GGZ of psychosomatisch oefen- of fysiotherapeut in de behandeling van patiënten met SOLK.

ICPC

A2909

Naam van de richtlijn

SOLK

Publicatiedatum van de richtlijn

2013

Onderwerp

Effectiviteit van inzet van een POH-GGZ of psychosomatisch oefen- of fysiotherapeut in de behandeling van patiënten met SOLK.

Korte titel

POH-GGZ of psychosomatisch oefen- of fysiotherapeut in de behandeling SOLK

Achtergrond

Er is lage bewijskracht voor de inzet van oefentherapie als behandeling. Voor de inzet van POH-GGZ voor het exploreren van de SCEGS en het opbouwen van een open en ondersteunende relatie is geen bewijskracht.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met SOLK in de huisartsenpraktijk

I

inzet van POH-GGZ/Psychosomatisch oefen- of fysiotherapeut

C

-

O

functionele belemmeringen, duur van de klachten, aantal klachten, betrokken aantal klachtenclusters

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwing van de aanbevelingen rondom de inzet van POH-GGZ of de psychosomatisch oefen- of fysiotherapeut in de behandeling van SOLK.