Heeft bepaling van een allergie-screeningstest om niet eerder ontdekte allergieën op te sporen meerwaarde in de huisartsenpraktijk?

ICPC

R96

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Astma bij volwassenen

Publicatiedatum van de richtlijn

22 juli 2020

Onderwerp

Niet eerder ontdekte allergie

Korte titel

Heeft bepaling van een allergie-screeningstest om niet eerder ontdekte allergieën op te sporen meerwaarde in de huisartsenpraktijk?

Achtergrond

Goede controle van allergieën is van belang bij de behandeling van astma. Regelmatig worden patiënten naar de 2e lijn verwezen waarbij de allergieën onvoldoende in kaart zijn gebracht. De huidige aanbeveling is om niet ontdekte allergieën op te sporen met een screeningstest. Deze test kent echter fout-positieve en negatieve uitslagen. Een positieve test wijst op sensibilisering en niet op een allergie. De anamnese is leidend. De vraag is dus of een screeningstest meerwaarde heeft.

Uitgangsvraag PICO

P

Volwassen patiënten met astma die in de 1e lijn worden behandeld.

I

Screeningstest op veelvoorkomende inhalatieallergenen, daarna RAST.

C

Geen screeningstest.

O

Beleidsverandering, astmacontrole.

Gewenst onderzoeksonderwerp

Retrospectieve analyse op basis van HIS-data.

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Handhaven of nuanceren aanbevelingen over screeningstest.