Heeft vroege fenotypering in de 1e lijn meerwaarde bij de behandeling van Astma?

ICPC

R96

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Astma bij volwassenen

Publicatiedatum van de richtlijn

22 juli 2020

Onderwerp

Fenotypering

Korte titel

1. Heeft vroege fenotypering in de 1e lijn meerwaarde bij de behandeling van Astma?

Achtergrond

In de 2e lijn wordt vaak gebruik gemaakt van fenotypering.
Er is discussie over het nut ervan omdat ook bij een niet-allergisch fenotype vaak initieel ICS onderhoudsbehandeling wordt geadviseerd en het beleid veelal niet afwijkt van het beleid bij het meest voorkomende allergische fenotype.

Uitgangsvraag PICO

P

Volwassen patiënten met astma die in de 1e lijn worden behandeld. 

I

Vroege fenotypering in de huisartsenpraktijk/in samenwerking met 2e lijn.

C

Geen fenotypering.

O

Astmacontrole, aantal patiënten met niet-allergisch astma, aantal patiënten waarbij ander beleid wordt ingezet dan het stappenplan (van het NHG of GINA), astmacontrole, ICS-gebruik.

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Aanbevelingen over vroege fenotypering, verwijsbeleid.