Indeling SOLK-patiënten in ernstklasses

ICPC

A2909

Naam van de richtlijn

SOLK

Publicatiedatum van de richtlijn

2013

Onderwerp

Indeling SOLK-patiënten in ernstklasses

Korte titel

Indeling SOLK-patiënten in ernstklasses

Achtergrond

De indeling van SOLK-patiënten in ernstklasses (mild, matig ernstig, ernstig) berust op consensus binnen de werkgroep. De noodzaak voor een indeling in ernst wordt gemotiveerd vanuit het behandelprincipe stepped care.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met SOLK in de huisartsenpraktijk

I

indeling in ernstklasses mild, matig ernstig en ernstig

C

-

O

functionele belemmeringen, duur van de klachten, het aantal klachten/betrokken klachtenclusters

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwing van de huidige aanbeveling.