Kans op borstkanker bij pijnklachten

ICPC

X76

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Borstkanker

Publicatiedatum van de richtlijn

December 2016

Onderwerp

Kans op borstkanker bij pijnklachten

Korte titel

Kans op borstkanker bij klachten

Achtergrond

Dit is een onderwerp dat elke herziening weer naar voren komt. De huidige cijfers in de standaard zijn ontleend aan het Transitieproject. In het Transitieproject werd de relatie gelegd tussen klachten en uiteindelijke diagnosen. Het Transitieproject had een looptijd van 1985-2003. In 1998 is het Bevolkingsonderzoek naar borstkanker gestart. Ook is er een toegenomen borstkanker bewustzijn, waardoor mogelijk meer vrouwen zich met pijn klachten bij de huisarts melden. De verwachting is dat de getallen daardoor nu anders zijn

Uitgangsvraag PICO

P

pijn in een of beide borsten (lokaal of diffuus)

I

/

C

/

O

invasief borstkanker, ductaal carcinoom in situ (DCIS)

Gewenst onderzoeksonderwerp

Koppelen huisartsenregistraties en 2e lijnsregistraties

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De cijfers in de standaard kunnen met de resultaten worden geüpdatet. De huisarts kan daarmee de patiënt beter voorlichten