Klinisch aanwijzingen voor ‘stille hypoxemie’

ICPC

R83.03

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard COVID-19

Publicatiedatum van de richtlijn

Juli 2021

Onderwerp

‘Stille’ hypoxemie

Korte titel

Klinisch aanwijzingen voor ‘stille hypoxemie’

Achtergrond

Een deel van de COVID-19-patiënten heeft een lage saturatie maar ervaart geen symptomen van benauwdheid. Dit wordt ‘stille hypoxemie’ genoemd. De afwezigheid van symptomen bemoeilijkt de interpretatie van de diagnostiek en de zorg in de eerste lijn en vergroot de kans dat een ernstig beloop niet herkend wordt.

Uitgangsvraag PICO

P

 COVID-19-patiënten

O

Prevalentie hypoxemie

Gewenst onderzoeksonderwerp

Prognostisch onderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Eventuele aanpassing in anamnese en/of lichamelijk onderzoek.