(Kosten)effectiviteit leefstijlinterventies op voeding en lichamelijke activiteit in algemene bevolking

ICPC

A97

Naam van de richtlijn

Het Preventieconsult module cardiometabool risico

Publicatiedatum van de richtlijn

2011

Onderwerp

(Kosten)effectiviteit leefstijlinterventies op voeding en lichamelijke activiteit in algemene bevolking

Korte titel

(Kosten)effectiviteit leefstijlinterventies op voeding en lichamelijke activiteit in algemene bevolking

Achtergrond

Onduidelijk is wat de (kosten)effectiviteit is van leefstijlinterventies op voeding en lichamelijke activiteit in algemene bevolking. Verschillende gedrags- en counselingsinterventies lijken niet effectief te zijn. De standaard adviseert aan te haken bij de adviezen rondom gezond gedrag

Uitgangsvraag PICO

P

algemene bevolking

I

leefstijlinterventies op voeding en lichamelijke activiteit

O

hart-en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en nierziekten

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortstudie, systematische review

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwd kunnen adviseren welke leefstijlinterventie effectief is voor de open populatie