Leidt behandeling van patiënten met mild astma met formoterol-ICS ‘zo nodig’ ten opzichte van ICS onderhoudsbehandeling en een SABA ‘zo nodig’ tot minder overmatig SABA-gebruik, betere astmacontrole, minder longaanvallen en minder bijwerkingen?

ICPC

R96

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Astma bij volwassenen

Publicatiedatum van de richtlijn

22 juli 2020

Onderwerp

Stap 1 SABA, ICS onderhoud of ICS-formoterol on demand.

Korte titel

Leidt behandeling van patiënten met mild astma met formoterol-ICS ‘zo nodig’ ten opzichte van ICS onderhoudsbehandeling en een SABA ‘zo nodig’ tot minder overmatig SABA-gebruik, betere astmacontrole, minder longaanvallen en minder bijwerkingen?

Achtergrond

In de nieuwe standaard astma is in navolging van GINA 2019 de mogelijkheid van initieel behandeling met Formoterol-ICS (beclometason of budesonide) geïntroduceerd als 1e of 2e stap in de behandeling. Uit onderzoek bleek dat zowel ICS onderhoud als ICS-formoterol zo nodig superieur zijn aan SABA zo nodig.
De verschillen tussen ICS onderhoud en formoterol-ICS zo nodig onderling zijn minder duidelijk. Welke benadering voorkomt overmatig SABA-gebruik, geeft de meeste astmacontrole, de minste bijwerking en de beste prognose op lange termijn?

Uitgangsvraag PICO

P

Volwassen patiënten met astma die in de 1e lijn worden behandeld.

I

Initieel (Stap 1 of 2 ) ICS-formoterol zo nodig.

C

ICS onderhoudsbehandeling. 

O

SABA-gebruik, astmacontrole, longaanvallen, bijwerkingen.

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Keuze voor ICS-formoterol zo nodig of ICS onderhoud als 1e en/of 2e stap.