Voorspellers voor beloop van SOLK

ICPC

A2909

Naam van de richtlijn

SOLK

Publicatiedatum van de richtlijn

2013

Onderwerp

Voorspellers voor beloop van SOLK

Korte titel

Voorspellers voor beloop van SOLK

Achtergrond

Er is beperkt onderzoek beschikbaar dat de prognostisch (on)gunstige factoren voor de brede SOLK-patiëntengroep in zijn geheel heeft onderzocht en beschrijft.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met SOLK in de huisartsenpraktijk

I

-

C

-

O

voorspellers aanwezig bij de start van de klachten voor ongunstig of gunstig beloop

Gewenst onderzoeksonderwerp

Retrospectief cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwing van de inschatting van het beloop van SOLK.