(Vroeg)behandeling COVID-19

ICPC

R83.03

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard COVID-19

Publicatiedatum van de richtlijn

Juli 2021

Onderwerp

Effectieve (vroeg)behandeling bij COVID-19-patiënten

Korte titel

(Vroeg)behandeling COVID-19

Achtergrond

Er is momenteel geen specifieke behandeling voor COVID-19 in de huisartsenpraktijk. 

Uitgangsvraag PICO

P

COVID-19-patiënten met milde tot matig-ernstige klachten

I

Medicamenteuze behandeling

C

Placebo

O

Ziekenhuisopname, overlijden, bijwerkingen, duur ziekenhuisopname, complicaties bij de ziekenhuisopname, ernst van de klachten, tijd tot verdwijnen van klachten.

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Aanbeveling over de medicamenteuze behandeling.