(Vroeg)behandeling COVID-19

ICPC

R83.03

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard COVID-19

Publicatiedatum van de richtlijn

November 2023

Onderwerp

Wat is effectieve (vroeg)behandeling van COVID-19 bij patiënten met milde tot matig-ernstige klachten?

Korte titel

(Vroeg)behandeling COVID-19

Achtergrond

Er zijn onderzoeken gepubliceerd over medicamenteuze middelen bij niet-opgenomen (vaak ongevaccineerde) COVID-19-patiënten. Nirmatrelvir/ritonavir lijkt effectief te zijn bij de behandeling van COVID-19, maar dit is gebaseerd op vooralsnog één RCT. Meer (inter)nationaal onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van nirmatrelvir/ritonavir en eventueel nieuwe middelen is daarom van belang.

Uitgangsvraag PICO

P

COVID-19-patiënten met milde tot matig-ernstige klachten

I

Medicamenteuze behandeling

C

Placebo

O

Ziekenhuisopname, overlijden, bijwerkingen, duur ziekenhuisopname, complicaties bij de ziekenhuisopname, ernst van de klachten, tijd tot verdwijnen van klachten.

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Eventueel aanpassing van de aanbeveling: we bevelen nirmatrelvir/ritonavir niet aan. Overweeg nirmatrelvir/ritonavir alleen bij een zeer kleine subgroep.

Aanbeveling over andere medicamenteuze behandelopties.