Wat is de waarde van tiotropium bij de symptomatische behandeling van hoesten?

ICPC

R05

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Acuut hoesten

Publicatiedatum van de richtlijn

2013

Onderwerp

Wat is de waarde van tiotropium bij de symptomatische behandeling van hoesten?

Korte titel

Tiotropium voor symptomatische behandeling acuut hoesten

Achtergrond

Tiotropium heeft mogelijk een hoestverminderend effect bij acute virale bovensteluchtweginfecties. Het bewijs
hiervoor is zwak (1 onderzoek, 21 patiënten).

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met een acute virale bovensteluchtweginfectie

I

Tiotropium

C

Placebo

O

Klachtenduur, Ernst van de klachten, bijwerkingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek laat zien of tiotropium een gunstig effect heeft op de klachten van hoesten bij acute virale bovensteluchtweginfecties.