In welke mate is er in Nederland sprake van overmatig SABA-gebruik?

ICPC

R96

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Astma bij volwassenen

Publicatiedatum van de richtlijn

22 juli 2020

Onderwerp

Overmatig SABA-gebruik.

Korte titel

In welke mate is er in Nederland sprake van overmatig SABA-gebruik?

Achtergrond

Overmatig SABA-gebruik is geassocieerd met verhoogde morbiditeit (longaanvallen) en mortaliteit. De huidige inzichten in de situatie in Nederland zijn verkregen op grond van apothekersdatabase. Dit suggereert dat > 10% van de astmapatiënten overmatig SABA gebruikt. Er is geen onderzoek naar het daadwerkelijk gebruik. In welke mate is er in de huisartsenpraktijk in Nederland sprake van overmatig SABA-gebruik en leidt dit tot toegenomen morbiditeit en mortaliteit?

Uitgangsvraag PICO

P

Volwassen patiënten met astma die in de 1e lijn worden behandeld.

I

Overmatig SABA-gebruik.

C

Geen overmatig SABA-gebruik

O

Percentage patiënten dat overmatig een SABA gebruikt. SABA gerelateerde morbiditeit en mortaliteit.

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cross-sectioneel en kwalitatief onderzoek en Restrospectieve analyse van ziekenhuisopnames vanwege astma inclusief IC-opname en sterfte.

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwing beleid preventie overmatig SABA-gebruik.