Lopend huisartsgeneeskundig onderzoek

Op deze website worden beschrijvingen gegeven van onderzoeksprojecten die te maken hebben met huisartsgeneeskundige zorg. Het onderzoek wordt geïnitieerd en uitgevoerd door de organisaties die deelnemen aan dit overzicht. Dit zijn de leden van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde-Research. Voor vragen over de onderzoeken kunt u contact opnemen met de contactpersoon die staat weergegeven bij de desbetreffende beschrijving van het onderzoeksproject.

Achtergrond

Al lange tijd bestaat de wens om een overzicht te creëren van lopend huisartsgeneeskundig onderzoek en kennislacunes in onderzoek op basis van standaarden. Een dergelijk overzicht geeft inzicht in hoeverre het lopend onderzoek aansluit bij bestaande kennislacunes uit de standaarden, en kan gebruikt worden ‘witte vlekken’ in het onderzoek te signaleren.

Deelnemende instituten

UMC AMC
Erasmus
LUMC
M UMC
Nivel
Radboudumc
UMCG
UMC Utrecht
VUMC

 

Informatie voor onderzoekers

De betrokken afdelingen kunnen nieuwe onderzoeksprojecten aanleveren.

Wijzigingen in de weergegeven beschrijvingen kunnen worden doorgegeven via onderzoeken@nhg.org.