Medische check ups bij mensen zonder klachten


Het NHG onderstreept het belang van preventie, maar vindt dat initiatieven op dit gebied aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.


Het gaat dan om de volgende voorwaarden:

  • ze moeten inhoudelijk gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten en voldoen aan geaccepteerde kwaliteitscriteria, zoals vastgelegd in de Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek.). Het advies dat de Gezondheidsraad op verzoek van de minister hierover gaat opstellen, levert mogelijk aanvullende criteria.
  • Daarbij moet er bewijs (evidence) zijn dat de voordelen van het preventief medisch onderzoek (de gezondheidswinst)  aangetoond zijn en opwegen tegen de nadelige effecten en risico’s. (zie bijlage I, criteria 1,2,4,5,6,7,8,9).
  • er moet duidelijk zijn welke vervolgacties (follow-up) worden toegepast en dat deze bewezen effectief zijn.
  • ze moeten in samenwerking met de eerste lijn worden ontwikkeld en uitgevoerd. De huisarts beschikt niet alleen over actuele wetenschappelijke preventie- en behandelrichtlijnen, maar ook over kennis van de ziektegeschiedenis van zijn patiënten. Hij is de aangewezen persoon om met de praktijkondersteuners en praktijkassistenten invulling te geven aan preventie en aan behandeling.

Medische check ups bij mensen zonder klachten