MDR'en

Anogenitale Lichen Sclerosus

Initiërende partij(en):
NVDV

De Richtlijn Anogenitale Lichen Sclerosus is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie in 2013.

Inhoud van de richtlijn

  • Deze richtlijnen over lichen sclerosus en lichen planus zijn documenten met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering.
  • De richtlijnen geven aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met lichen sclerosus en lichen planus en schenken aandacht aan de psychosociale zorg en patiëntenvoorlichting.
  • De richtlijnen zijn bestemd voor leden van de medische en paramedische beroepsgroepen, waartoe behoren: dermatologen, gynaecologen, pathologen, mond/kaak/aangezichtschirurgen, urologen, kinderartsen, allergologen, MDL-artsen, huisartsen, geregistreerde seksuologen, geregistreerde bekkenfysiotherapeuten, mondhygiënisten, maatschappelijk werkenden, psychologen en verpleegkundigen.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Lichen sclerosus M101