Anogenitale Lichen Sclerosus


Jaar: 2013

Verwante NHG-product: Lichen sclerosus M101

Initiërende partij(en): NVDV

De Richtlijn Anogenitale Lichen Sclerosus is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie in 2013.