Aspecifieke lage rugklachten


Jaar: 2010

Verwante NHG-product: Aspecifieke lagerugpijn M54

Initiërende partij(en): NHG, KNGF, NOV, NVAB, CBO

De Ketenzorgrichtlijn Aspecifieke lage rugklachten is ontwikkeld op initiatief van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO en gepubliceerd in 2010.