MDR'en

Aspecifieke lage rugklachten

Initiërende partij(en):
NHG, KNGF, NOV, NVAB, CBO

De Ketenzorgrichtlijn Aspecifieke lage rugklachten is ontwikkeld op initiatief van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO en gepubliceerd in 2010.

Inhoud van de richtlijn

  • Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor diagnostiek en Ketenrichtlijn Aspecifieke Lage rugklachten, 2010 behandeling bij acute en chronische aspecifieke lage rugklachten op basis van de hoogste mate van bewijs in de wetenschappelijke literatuur
  • Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor patiënten met aspecifieke lage rugklachten in de eerstelijnsgezondheidszorg en dan met name gericht op samenwerking en ketenzorg.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn M54