MDR'en

Astma bij kinderen

Initiërende partij(en):
NVK

De richtlijn Astma bij kinderen is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Voorzitter van de werkgroep: E.J. van de Griendt, kinderarts-pulmonoloog. Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Links

De richtlijn Astma bij kinderen is te vinden in de richtlijnendatabase van Federatie Medisch Specialisten.

Daarnaast is de richtlijn Astma bij kinderen  is ook te vinden via het NVK (Login vereist)

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Astma bij kinderen M24