Astma bij kinderen


Jaar: 2013

Verwante NHG-product: Astma bij kinderen M24

Initiërende partij(en): NVK

De richtlijn Astma bij kinderen is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Voorzitter van de werkgroep: E.J. van de Griendt, kinderarts-pulmonoloog. Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Richtlijn Astma bij kinderen (nkv)