MDR'en

Astma en zwangerschap

Initiërende partij(en):
NVALT

De multidisciplinaire richtlijn Astma en zwangerschap is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen en gepubliceerd in 2023.

Inhoud van de richtlijn

 • De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen met astma en een kinderwens, zwangere vrouwen met astma of vrouwen met astma tijdens de lactatieperiode.
 • De richtlijn bevat ook aanbevelingen voor huisartsen als aanvulling op de informatie in de NHG-Standaard Astma bij volwassenen.
 • De volgende onderwerpen komen in de richtlijn aan bod:
  • Veiligheid van astmamedicatie tijdens de zwangerschap
  • Step-down in inhalatiemedicatie tijdens de zwangerschap
  • ICS-formoterol ‘zo nodig’ therapie tijdens de zwangerschap
  • Veiligheid van astmamedicatie tijdens de borstvoedingsperiode
  • Complicaties van ongecontroleerd astma tijdens de zwangerschap:
  • Preconceptioneel advies
  • Monitoring van astma bij zwangeren
  • Randvoorwaarden (organisatie van zorg)