MDR'en

Borstvoeding

Initiërende partij(en):
NCJ

De Richtlijn Borstvoeding is ontwikkeld op initiatief van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Inhoud van de richtlijn

  • Het doel van deze multidisciplinaire richtlijn is het ondersteunen van zorgverleners bij het informeren, stimuleren en adviseren van ouders die borstvoeding (willen) geven aan gezonde zuigelingen.
  • Het uitgangspunt van deze richtlijn is het WHO standpunt dat moedermelk de optimale voeding is voor zuigelingen en jonge kinderen. Bij het opstellen van de richtlijn is het geven van borstvoeding (en niet kunstmatige zuigelingenvoeding) als uitgangspunt gehanteerd.
  • Deze richtlijn is ontwikkeld voor zorgverleners die te maken hebben met moeders van gezonde zuigelingen die borstvoeding (willen) geven.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Zwangerschap en kraambed