MDR'en

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Initiërende partij(en):
NHG, NIV, NVvC

De MDR CVRM dient voor optimale behandeling van patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico. Met de MDR kunt u het risico op eerste of nieuwe cardiovasculaire ziekten helpen verminderen, evenals cardiovasculaire complicaties en sterfte.

Inhoud van de richtlijn

In 2006 verschenen de 1e Nederlandse Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (MDR CVRM) en de daarvan afgeleide NHG-Standaard. In 2011 verscheen de 2e versie van deze multidisciplinaire richtlijn.

Vanwege de constante stroom van nieuwe ontwikkelingen in het veld van CVRM is het nodig om de richtlijn regelmatig te herzien. Zo blijven de actualiteit en toepasbaarheid van de richtlijn gewaarborgd.

Aanverwante NHG-producten

Vanuit praktijk & wetenschap

De basis voor herziening vormen altijd:

  • de knelpunten die zorgverleners in de praktijk ervaren
  • de relevante nieuwe literatuur die verschenen is sinds de vorige versie van de richtlijn

De uitgangspunten van de richtlijn zijn alleen gewijzigd indien dat nodig was om de knelpunten op te lossen.