Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening


Jaar: 2014

Verwante NHG-product: Cardiovasculair risicomanagement M84

Initiërende partij(en): NVOG, NHG, NVVC, NIV, NVN

De Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVR) en gepubliceerd in 2014.