MDR'en

Cellulitis en erysipelas van de onderste extremiteiten

Initiërende partij(en):
NVDV

De Richtlijn cellulitis en erysipelas van de onderste extremiteiten is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie en gepubliceerd in 2013.

Inhoud van de richtlijn

  • Deze richtlijn is bestemd voor alle betrokken medische en verpleegkundige beroepsgroepen. Ook patiënten met recidiverende eysipelas kunnen hier hun voordeel mee doen.
  • De richtlijn geeft zorgverleners aanbevelingen over de diagnostiek behandeling van cellulitis en erysipelas, die er hopelijk toe bijdragen dat patiënten daardoor minder complicaties krijgen.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties M68