MDR'en

Chronische Aangezichtspijn

Initiërende partij(en):
NVvHP

De Multidisciplinaire richtlijn Chronische Aangezichtspijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten en gepubliceerd in 2013.

Inhoud van de richtlijn

  • Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor de diagnostiek, behandeling, nazorg, follow-up, voorlichting en begeleiding van patiënten met chronische pijn in het aangezicht.
  • Deze richtlijn is in principe bedoeld voor alle zorgverleners van patiënten met aangezichtspijn. Dit zijn in alfabetische volgorde anesthesiologen, bedrijfsartsen, endodontologen, fysiotherapeuten, gnathologen, huisartsen, kaakchirurgen, KNO-artsen, neurochirurgen, neurologen, oogartsen, psychiaters, psychologen, tandartsen, verpleegkundigen en verzekeringsartsen.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Hoofdpijn M19