Chronische Aangezichtspijn


Jaar: 2013

Verwante NHG-product: Hoofdpijn M19

Initiërende partij(en): NVvHP

De Multidisciplinaire richtlijn Chronische Aangezichtspijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten en gepubliceerd in 2013.