NHG-Standaard

Hoofdpijn

NHG-werkgroep:
Dekker F, Van Duijn NP, Ongering JEP, Bartelink MEL, Boelman L, Burgers JS, Bouma M, Kurver MJ

Richtlijnen diagnostiek

Naar Volledige tekst ›

Anamnese

Naar Volledige tekst ›

De huisarts vraagt naar:

 • aard, ernst, tijdstip van de dag, lokalisatie, patroon en duur van de hoofdpijn;
 • al dan niet bekend zijn met de huidige vorm van hoofdpijn;
 • begeleidende symptomen (misselijkheid, braken), aura of prodromale verschijnselen;
 • provocerende factoren;
 • visusstoornissen;
 • medicatie zoals analgetica (paracetamol, NSAID’s), triptanen, anticonceptie, antidepressiva, sint-janskruid;
 • cafeïnegebruik;
 • gedrag tijdens een hoofdpijnaanval;
 • familieanamnese met betrekking tot hoofdpijn;
 • mate van belemmering in het dagelijks functioneren thuis, op het werk, op school of in de vrije tijd;
 • zorgen, ongerustheid, specifieke vragen en verwachtingen van de patiënt.

Lichamelijk onderzoek

Naar Volledige tekst ›

Verricht:

 • bij aanwijzingen voor ernstige aandoeningen (zie Evaluatie en tabel 2) en bij chronische hoofdpijn (≥ 15 dagen per maand): neurologisch onderzoek;
 • bij zwangeren: gericht onderzoek ter uitsluiting van pre-eclampsie of HELLP (zie NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode);
 • bij een patiënt ≥ 50 jaar: bloeddrukmeting.

Breid het lichamelijk onderzoek gericht uit wanneer anamnese of hulpvraag daartoe aanleiding toe geeft.

Evaluatie

Naar Volledige tekst ›

Voor het stellen van de diagnose spanningshoofdpijn, migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn of clusterhoofdpijn: zie tabel 1. Zie tabel 2 voor kenmerken van ernstige, met hoofdpijn gepaard gaande, aandoeningen.

Tabel 1 Kenmerken van spanningshoofdpijn, migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en clusterhoofdpijn
  Spanningshoofdpijn Migraine Medicatieovergebruikshoofdpijn Clusterhoofdpijn
Locatie tweezijdig meestal eenzijdig aspecifiek eenzijdig, rondom oog of temporaal
Kwaliteit drukkend of knellend bonzend   variabel (bv. scherp, brandend, knellend)
Intensiteit licht tot matig matig tot heftig   zeer heftig
Invloed activiteiten  geen toename bij lichamelijke activiteiten toename door lichamelijke activiteiten   erg belemmerend ten aanzien van activiteiten
Bijkomende kenmerken   vaak sprake van overgevoeligheid voor licht of geluid, meestal misselijkheid en/of braken

gebruik van analgetica (paracetamol en/of NSAID's ≥ 10 dagen per maand) of 

triptanen (≥ 10 dagen per maand)

 • vaak 's nachts
 • minstens 1 van de volgende ipsilaterale symptomen: 
  rood en/of tranend oog; neusverstopping en/of loopneus; ooglidoedeem; verhoogde zweetsecretie van voorhoofd/gelaat; pupilvernauwing en/of hangend ooglid
 • onrustig gevoel en (soms forse) bewegingsdrang
 • nooit gepaard met misselijkheid of braken
Duur 30 min.-continu

volwassenen: 4-72 uur

kinderen: 30 min.-48 uur

  15-180 minuten
Frequentie
 • <1 dag per maand: weinig frequent
 • 1-15 dagen per maand: frequent
  • ≥ 15 dagen per maand: chronisch
herhaalde aanvallen ≥ 15 dagen per maand 1 aanval per 2 dagen tot 8 aanvallen per dag
Gebaseerd op tabel uit de NICE-richtlijn Diagnosis and management of headaches in young people and adults.

Tabel 2 Kenmerken van ernstige, met hoofdpijn gepaard gaande, aandoeningen
Wees alert op ernstige, met hoofdpijn gepaard gaande, aandoeningen, waarvoor beoordeling door de huisarts op korte termijn of verwijzing naar de tweede lijn, noodzakelijk is (zie de volledige tekst voor het volledige overzicht)
Kenmerken Differentiële diagnose
(per)acuut ontstane, zeer heftige hoofdpijn eventueel in combinatie met nekpijn meningitis, beroerte, subarachnoïdale bloeding
nekstijfheid/neurologische symptomen meningitis, hersentumor
hoofdpijn met koorts (en gedaald bewustzijn) meningitis
toename van hoofdpijn < 6 weken na trauma capitis (vooral bij ouderen) sub/epiduraal hematoom
hoofdpijn in de zwangerschap (derde trimester) (pre-)eclampsie, HELLP
hoofdpijn en leeftijd < 6 jaar hersentumor, hydrocephalus
nieuwe hoofdpijn en leeftijd ≥ 50 jaar hersentumor, arteriitis temporalis (zie NHG-Standaard Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis), maligne hypertensie
hoofdpijn met ochtendbraken; braken niet gerelateerd aan hoofdpijn hersentumor, cerebrale sinus trombose

Richtlijnen beleid

Naar Volledige tekst ›

Spanningshoofdpijn

Naar Volledige tekst ›

Voorlichting en niet-medicamenteuze behandeling

Naar Volledige tekst ›
 • Vaak multifactorieel bepaald; spanning is niet altijd de oorzaak maar kan hoofdpijn wel onderhouden; verband tussen oorzaak en gevolg lastig te leggen.
 • Overweeg de werkhypothese SOLK bij frequente en chronische spanningshoofdpijn en exploreer in dat geval de onderhoudende factoren en de ernst van SOLK.

Medicamenteuze behandeling

Naar Volledige tekst ›

Eventueel incidenteel paracetamol of NSAID, cave medicatieovergebruikshoofdpijn.

Voorlichting en niet-medicamenteuze behandeling

Naar Volledige tekst ›
 • Staak bezigheden en neem rust bij de eerste verschijnselen.
 • Bespreek eventuele provocerende factoren (bijvoorbeeld stress, onregelmatig leven, slaapgebrek).

Medicamenteuze behandeling

Naar Volledige tekst ›

Aanvalsbehandeling

 • Start met pijnstilling, zonodig in combinatie met een anti-emeticum; let bij evaluatie van medicatie op dosering (voldoende hoog) en moment van inname (begin van hoofdpijn).
 • Start met paracetamol 1000 mg oraal of rectaal (max. 4000 mg per dag).
 • Indien onvoldoende werkzaam:
  • NSAID, bijvoorbeeld ibuprofen 600 mg (max. 2400 mg/dag) of naproxen 500 mg (max. 1000 mg/dag) of
  • triptaan, bijvoorbeeld sumatriptan 50 mg (max. 150 mg/dag) of 100 mg (max. 300 mg/dag) of zolmitriptan 2,5 mg (max. 5 mg/dag) of 5 mg (max. 10 mg/dag).

Preventieve behandeling

 • Metoprolol mga 1 dd 100 mg (max. 200 mg/dag).

Medicatieovergebruikshoofdpijn

Naar Volledige tekst ›

Voorlichting en niet-medicamenteuze behandeling

Naar Volledige tekst ›
 • Leg uit dat er sprake is van gewenning; door het innemen van de hoofdpijnmedicatie neemt de hoofdpijn toe.
 • Staak onder begeleiding alle hoofdpijnmedicatie.
 • Waarschuw voor verergering van de hoofdpijn als onttrekkingsverschijnsel, gemiddeld 1 tot 2 weken durend.
 • Gedurende deze fase is de patiënt soms niet in staat om te werken of dagelijkse activiteiten uit te voeren.
 • Intensieve (telefonische) begeleiding van de patiënt is in deze eerste weken noodzakelijk.

Clusterhoofdpijn

Naar Volledige tekst ›

Medicamenteuze aanvalsbehandeling: 100% O7 tot 15 liter via kapje (op geleide van het effect) gedurende 15 minuten, of sumatriptan 6 mg subcutaan.

Belangrijkste wijzigingen

Naar Samenvatting ›
 • In deze standaard is meer aandacht voor hoofdpijn bij kinderen
 • De standaard maakt onderscheid tussen:
  • aandoeningen waarbij beoordeling door de huisarts op (zeer) korte termijn plaatsvindt
  • aandoeningen waarbij verwijzing op korte termijn plaatsvindt
 • Bij spanningshoofdpijn bepalen ernst en frequentie van de klachten het beleid
 • De term ‘medicatieovergebruikshoofdpijn’ vervangt de term ‘middelengeïnduceerde hoofdpijn’
 • Er is meer aandacht voor preventieve behandeling van migraine en clusterhoofdpijn met meer behandelingsmogelijkheden
 • Het hoofdpijndagboek is aangepast en kan als hulpmiddel dienen ter ondersteuning van de diagnostiek en voor de monitoring van de behandeling

Kernboodschappen

Naar Samenvatting ›
 • Stel de diagnoses ‘spanningshoofdpijn’, ‘migraine’, ‘medicatieovergebruikshoofdpijn’ en ‘clusterhoofdpijn’ op basis van de anamnese.
 • Migraine en chronische spanningshoofdpijn zijn chronische aandoeningen waarbij voorlichting en controles, in overleg met de patiënt, van belang zijn.
 • Behandel migraine bij het begin van de hoofdpijnfase van de aanval.
 • Let bij de medicamenteuze behandeling van spanningshoofdpijn en migraine op de frequentie van gebruik van de aanvalsmedicatie in verband met het risico op medicatieovergebruikshoofdpijn.
 • Wanneer een patiënt met spanningshoofdpijn een hoge lijdensdruk ervaart en minder kan functioneren door de hoofdpijnklachten, is er mogelijk sprake van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

Inleiding

Naar Samenvatting ›

Scope

Naar Samenvatting ›
 • Diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en volwassenen met hoofdpijn.
 • Besproken worden:
  • spanningshoofdpijn
  • migraine
  • medicatieovergebruikshoofdpijn
  • clusterhoofdpijn
  • hoofdpijn die berust op een zeer ernstige aandoening

Buiten de scope

Naar Samenvatting ›
 • Hoofdpijn als bijwerking van medicatie (bijvoorbeeld dipyridamol, nitraten, calciumantagonisten)
 • Zeldzame vormen van migraine, zoals aura zonder hoofdpijn, familiaire hemiplegische migraine, basilaire migraine en chronische migraine

Achtergronden

Naar Samenvatting ›

Spanningshoofdpijn

Naar Samenvatting ›
 • Tweezijdige, drukkende of knellende, matig intense hoofdpijn gedurende min. tot dagen
 • De hoofdpijn neemt niet toe bij fysieke activiteit en is niet geassocieerd met misselijkheid, maar foto- of fonofobie kunnen aanwezig zijn
 • De hoofdpijn kan activiteiten storen, maar verhindert deze niet

Migraine

Naar Samenvatting ›
 • Herhaaldelijk optredende unilaterale hoofdpijn gedurende 4-72 uur
 • Vaak pulserend matig tot heftig
 • Verergert bij fysieke inspanning
 • Gaat vaak gepaard met misselijkheid en/of foto- en fonofobie 
 • Verhindert de dagelijkse activiteiten
Migraine met aura
Naar Samenvatting ›

Migraine waarbij zich binnen 5 min. geleidelijk minstens 1 reversibel focaal neurologisch symptoom ontwikkelt dat maximaal 60 min. aanhoudt.

Menstruele migraine
Naar Samenvatting ›

Migraineaanvallen die beginnen tussen 2 dagen voor en 2 dagen na dag 1 van de menstruatie; buiten de menstruaties om komen geen migraineaanvallen voor.

Medicatieovergebruikshoofdpijn

Naar Samenvatting ›
 • Aspecifieke hoofdpijn veroorzaakt door overmatig gebruik van hoofdpijnmedicatie:
  • paracetamol of NSAID’s ≥ 15 dagen per maand gedurende 3 maanden
  • triptanen ≥ 10 dagen per maand gedurende 3 maanden
 • Het begrip ‘medicatieovergebruikshoofdpijn’ vervangt het begrip ‘middelengeïnduceerde hoofdpijn’ (zie Details).

Clusterhoofdpijn

Naar Samenvatting ›
 • Herhaaldelijk optredende, zeer hevige eenzijdige pijn van aangezicht en/of hoofd gedurende 15-180 min. 
 • De frequentie van aanvallen varieert van eens per 2 dagen tot 8 × per dag
 • Een aanval gaat vaak gepaard met autonome verschijnselen aan de aangedane kant:
  • rood of tranend oog
  • neusverstopping en/of loopneus
  • ooglidoedeem
  • pupilvernauwing en/of hangend ooglid
 • Overige kenmerken:
  • verhoogde zweetsecretie van voorhoofd en gelaat
  • onrustig gevoel en bewegingsdrang
  • nooit misselijkheid of braken
Details
Begrippen

In 1988 is door de International Headache Society (IHS) een voor onderzoeksdoeleinden bruikbare classificatie geïntroduceerd. In 2013 werd de derde herziene versie gepubliceerd. 1 Deze classificatie biedt de mogelijkheid meer vormen van hoofdpijn per patiënt te classificeren en betrouwbaarder dan voorheen de duur en de frequentie van de hoofdpijn vast te leggen. In de vorige standaard werd middelengeïnduceerde hoofdpijn besproken. De werkgroep heeft beoordeeld dat een specifieke vorm van de middelengeïnduceerde hoofdpijn, namelijk de medicatieovergebruikshoofdpijn, vooral van belang is om te herkennen in de dagelijkse praktijk. Hoofdpijn geïnduceerd door andere middelen, bijvoorbeeld door cafeïne, komt weinig voor. Daarom is ervoor gekozen om alleen medicatieovergebruikshoofdpijn te behandelen in de standaard. De term medicatieovergebruikshoofdpijn sluit aan bij de naamgeving gebruikt door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de internationale literatuur.

Diagnostische criteria van weinig frequente en frequente spanningshoofdpijn:

 1. Minstens 10 episodes < 1 dag per maand (< 12 dagen per jaar) en episodes voldoen aan B-D (weinig frequent: infrequent episodic) of minstens 10 episodes ≥ 1 dag en < 15 dagen per maand gedurende 3 maanden (≥ 12 dagen en < 180 dagen per jaar) en episodes voldoen aan B-D (frequent: frequent episodic).
 2. Hoofdpijn duurt van 30 minuten tot 7 dagen.
 3. Ten minste 2 van de volgende pijnkarakteristieken:
  • bilaterale lokalisatie;
  • drukkende/knellende (niet-pulserende) kwaliteit;
  • lichte of matige intensiteit (kan activiteiten storen, maar niet verhinderen);
  • geen toename bij traplopen of dergelijke lichamelijke routineactiviteiten.
 4. Beide van de volgende:
  • geen misselijkheid of braken (anorexie mag aanwezig zijn);
  • geen fotofobie en fonofobie aanwezig, of alleen één van beide.
 5. Het wordt niet veroorzaakt door een andere aandoening.

Diagnostische criteria van chronische spanningshoofdpijn:

 1. Hoofdpijn ≥ 15 dagen per maand gemiddeld > 3 maanden per jaar (= 180 dagen per jaar) en voldoen aan B-D.
 2. Hoofdpijn duurt uren of dagen, of is continu aanwezig.
 3. Ten minste 2 van de volgende pijnkarakteristieken:
  • bilaterale lokalisatie;
  • drukkende/knellende (niet-pulserende) kwaliteit;
  • lichte of matige intensiteit;
  • geen toename bij traplopen of dergelijke lichamelijke routineactiviteiten.
 4. Beide van de volgende:
  • niet meer dan één van de volgende kenmerken: fotofobie, fonofobie of misselijkheid aanwezig;
  • geen ernstige misselijkheid of braken.

Diagnostische criteria van migraine zonder aura:

 1. Ten minste 5 aanvallen voldoen aan criteria B-D.
 2. Duur hoofdpijnaanval 4 tot 72 uur (onbehandeld, of niet succesvol behandeld).
 3. Hoofdpijn voldoet aan 2 of meer van de volgende karakteristieken:
  • éénzijdig;
  • pulserend;
  • matig tot ernstig;
  • toename bij lichamelijke inspanning, zoals traplopen, of vermijden van lichamelijke activiteiten.
 4. Gedurende de hoofdpijn minstens één van de volgende symptomen:
  • misselijkheid en/of braken;
  • overgevoeligheid voor licht en geluid.
 5. Het wordt niet veroorzaakt door een andere aandoening.

Diagnostische criteria van migraine met aura (migraine with typical aura):

 1. Minstens 2 migraineaanvallen voldoen aan criteria B en C.
 2. Aura bestaat uit visuele, sensore en/of spraak-/taalsymptomen, elk volledig reversibel, maar geen motorische of retinale symptomen of een van de volgende symptomen: dysartrie, vertigo, tinnitus, slechthorendheid, diplopie, ataxie of verminderd bewustzijn (brainstem symptoms).
 3. Ten minste 2 van de volgende karakteristieken:
  • ten minste 1 aurasymptoom ontwikkelt zich geleidelijk over ≥ 5 minuten en/of 2 of meer symptomen treden achtereenvolgend op;
  • elk aurasymptoom duurt ≥ 5 minuten en < 60 minuten;
  • ten minste 1 aurasymptoom is unilateraal;
  • aura gaat gepaard met hoofdpijn of volgt op de aura binnen 60 minuten.
 4. Het wordt niet veroorzaakt door een andere aandoening. Een TIA is uitgesloten.

Diagnostische criteria van medicatieovergebruikshoofdpijn:

 1. Hoofdpijn gedurende ≥ 15 dagen per maand bij een patiënt met een pre-existente hoofdpijnklachten.
 2. Regelmatig te veel gebruik gedurende > 3 maanden van een of meerdere medicamenten die worden ingenomen in verband met hoofdpijnklachten.
 3. Het wordt niet veroorzaakt door een andere aandoening.

Voorbeelden van medicamenten die medicatieovergebruikshoofdpijn kunnen veroorzaken:

 • Gebruik van eenvoudige analgetica en NSAID’s op ≥ 15 dagen per maand gemiddeld > 3 maanden.
 • Gebruik van triptanen op ≥ 10 dagen per maand gemiddeld > 3 maanden.
 • Gebruik van opioïden op ≥ 10 dagen per maand gemiddeld > 3 maanden.
 • Gebruik van gecombineerde analgetica ≥ 10 dagen per maand gemiddeld > 3 maanden.
 • Gebruik van een combinatie van ergotamine, triptanen, analgetica en/of opioïden ≥ 10 dagen per maand gemiddeld > 3 maanden zonder overmatig gebruik van elke soort apart.

Diagnostische criteria van hoofdpijn veroorzaakt door onttrekking van cafeïne:

 1. Hoofdpijn met criteria C.
 2. Onderbroken consumptie van cafeïne, normaliter > 200 mg/dag > 2 weken (koffie, thee, icetea, cola, chocolade).
 3. Bewijs voor oorzakelijk verband met cafeïne:
  • Hoofdpijn binnen 24 uur ontstaan na laatste intake van cafeïne die verdwijnt binnen 1 uur na inname van 100 mg cafeïne.
  • Hoofdpijn verdwijnt na 7 dagen totale onthouding van cafeïne.

Diagnostische criteria van clusterhoofdpijn:

 1. Ten minste 5 aanvallen voldoen aan B-D.
 2. Er is hevige unilaterale orbitale, supra-orbitale en/of temporale pijn die onbehandeld 15 tot 180 minuten duurt.
 3. De hoofdpijn is geassocieerd met ten minste één van de volgende verschijnselen aan de pijnzijde: conjunctivale injectie en/of tranenvloed, neusverstopping en/of rinorroe, zweten van gezicht en voorhoofd, miosis, ptosis of oedeem van het ooglid, gevoel van rusteloosheid of agitatie.
 4. Frequentieaanvallen: eens in de 2 dagen tot 8 keer per dag.
 5. Het wordt niet veroorzaakt door een andere aandoening.

Zie de website van het IHS (http://ihs-classification.org/en) voor de definities van primaire hoofdpijn anders dan spanningshoofdpijn, migraine en clusterhoofdpijn, zoals primary cough headache, primary thunderclap headache, primary extertional headache etc. Op deze website is ook de volledige lijst te vinden van middelen die hoofdpijn kunnen geven, door gebruik of door onttrekking. 1 Zie de richtlijn Chronische aangezichtspijn voor meer informatie over aangezichtspijn (www.hoofdpijnpatienten.nl).

Epidemiologie

Naar Samenvatting ›
 • In de huisartsenpraktijk is hoofdpijn een van de meestvoorkomende klachten, zowel bij volwassenen als bij kinderen (zie Details).
 • De meeste patiënten gaan echter met de klacht hoofdpijn niet naar de huisarts
 • Bij ca. 50% is ongerustheid en angst voor een ernstige aandoening, zoals een hersentumor, de belangrijkste reden voor een consult.
 • Bij ca. 25% betreft het een vraag om medicatie (zie Details).
 • Minder vaak gaat het om vragen over de praktische consequenties en het disfunctioneren ten gevolge van de hoofdpijn

Spanningshoofdpijn en migraine

Naar Samenvatting ›
 • De prevalentie van spanningshoofdpijn in de algemene bevolking is ca. 60%; zij neemt af met de leeftijd (zie Details).
 • De prevalentie van migraine in de algemene bevolking is ca. 15%; zij neemt af met de leeftijd.
 • Beide soorten hoofdpijn komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen.
 • Patiënten met spanningshoofdpijn kunnen ook migraine hebben en andersom.
 • Ca. 80% van de patiënten met spanningshoofdpijn of migraine rapporteert in de loop van de tijd een andere vorm van hoofdpijn.
 • Bij kinderen vanaf ongeveer 6 jaar komen spanningshoofdpijn en migraine voor.
 • Aard, diagnostische kenmerken, beloop en aanpak van de verschillende soorten hoofdpijn bij kinderen verschillen niet veel van die bij volwassenen.
Details
Epidemiologie hoofdpijn, spanningshoofdpijn en migraine

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht. Van alle kinderen en (jong)volwassenen heeft ongeveer de helft wel eens hoofdpijn en vrouwen hebben over het algemeen meer hoofdpijn dan mannen. Deze noot beschrijft de prevalentie van hoofdpijn in de algemene bevolking en de incidentie in de huisartsenpraktijk en het gelijktijdig voorkomen van verschillende soorten hoofdpijn bij één patiënt.

Prevalentie hoofdpijn, spanningshoofdpijn en migraine algemene bevolking 

In een review van alleen Europese artikelen werd de prevalentie in de algemene bevolking van hoofdpijn, spanningshoofdpijn en migraine berekend. Eén inclusiecriterium was dat onderzoeken de IHS-criteria hadden gebruikt, maar onderzoeken met afgeleide criteria werden ook geïncludeerd. 2

Van alle volwassenen had 61% van de vrouwen en 45% van de mannen het voorgaande jaar hoofdpijnklachten (34 onderzoeken, n = 205.164). Bij kinderen (vanaf 5 jaar) en jeugd bedroeg de prevalentie 53% (12 onderzoeken, n = 37.367). In een andere systematische review (38 datasets, n = 80.876) werd de prevalentie (op enig moment) van hoofdpijn bij kinderen berekend; deze bedroeg 58,4% (95%-BI 58,1 tot 58,8). 3

Spanninghoofdpijn komt veel voor, echter de beschreven prevalentie varieert. In de review van Stovner had 63% van de volwassenen (n = 66.798) het voorgaande jaar spanningshoofdpijn doorgemaakt (chronisch 3%) en 15% van de kinderen (n = 24.951). In een Zwitsers prospectief onderzoek (n = 591, follow-up 30 jaar) was de 1-jaarsprevalentie (mediaan) van spanningshoofdpijn bij volwassenen 8,5%. 4 Het verschil in de prevalentie is mogelijk te verklaren door de diverse manieren van meten (vragenlijsten of interviews), en in hoeverre de IHS-criteria strikt zijn toegepast.

In de review van Stovner et al. werd migraine door 17,6% van de vrouwen en 8% van de mannen (n = 191.441) gerapporteerd. Bij kinderen bedroeg de prevalentie 9,1% bij de meisjes en 5,2% bij de jongens (n = 36.139). In de systematische review van Abu-Arafeh et al. was de prevalentie van migraine bij kinderen en adolescenten vergelijkbaar namelijk 7,7% (95%-BI 7,6 tot 7,8). Migraine komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens (OR 1,67, 95%-BI 1,60 tot 1,75).

In het onderzoek van Merikangas et al. naar de prevalentie van hoofdpijn was de cumulatieve prevalentie van migraine zonder aura bij mannen en vrouwen 36% (vrouwen 50,7%, mannen 20,7%) en van migraine met aura 3,0% (vrouwen 3,9%, mannen 2,1%). De 1-jaarsprevalentie van migraine met aura bedroeg 0,9%.

Incidentie hoofdpijn, spanningshoofdpijn en migraine in de huisartsenpraktijk 

LINH is een zorgregistratiesysteem waaraan in 2010 84 praktijken deelnamen (n = 335.000). De incidentie van de diagnose ‘hoofdpijn’ (exclusief spanningshoofdpijn en migraine) en spanningshoofdpijn is het hoogst in de groep mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar. Daarna neemt de incidentie af. Voor migraine geldt dat de hoogste incidentie wordt gevonden bij vrouwen in de leeftijdscategorie 25 tot 44 jaar (9,2 per 1000 patiënten). In de tabel 5 zijn de incidentiecijfers uitgesplitst per geslacht (per 1000 patiënten). Hoofdpijn komt ook veel voor bij kinderen.

  Incidentie
  Leeftijd
5-14 jaar
Leeftijd
15-24 jaar
Hoofdpijn (exclusief spanningshoofdpijn en migraine) m 13,5
v 10,4
m 20,0
v 7,2
Spanningshoofdpijn m 2,6
v 1,5
m 10,4
v 2,0
Migraine m 2,2
v 1,6
m 8,1
v 1,8
Bron: Stirbu-Wagner 5
Tabel 5 Incidentie huisartsenpraktijk (2011)

 

Beloop epidemiologie 

In het al eerdere kort genoemde prospectieve onderzoek van Merikangas et al. werden de participanten in 30 jaar tijd 7 maal geïnterviewd. Gemiddeld was er na elk interview een uitval van ongeveer 10% (bij 43% van het cohort zijn 7 interviews afgenomen). De prevalentie van migraine zonder aura daalde gedurende de tijd. Daarentegen steeg de prevalentie van spanningshoofdpijn; deze was het hoogst rond de leeftijd van 40 jaar. Een op de 5 participanten met migraine had langer dan 15 jaar klachten. De meeste participanten hadden meerdere vormen van hoofdpijn; 87% van de participanten met migraine in de eerste 10 jaar van het onderzoek kreeg gedurende 20 jaar follow-up tevens een andere vorm van hoofdpijn en 84% van de participanten met spanningshoofdpijn kreeg ook migraine of een andere vorm van hoofdpijn. 4

Etniciteit 

Onderzoek naar raciale verschillen werd alleen voor de prevalentie van migraine uitgevoerd. In dit onderzoek werden ruim 12.000 personen uit de algemene populatie tussen 18 en 65 jaar betrokken. Migraine kwam vaker voor bij personen van Kaukasische oorsprong dan bij personen van Afrikaanse of Aziatische oorsprong. Opvallend was dat Afro-Amerikanen minder vaak misselijkheid en braken rapporteerden, maar vaker de hoofdpijn ernstiger inschatten. 6

Reden consult hoofdpijn

Uit een patiëntenenquête (n = 12.572) van de Tweede Nationale Studie bleek dat hoofdpijn een van de meeste gerapporteerde klachten was, 26% van de mannen en 41% van de vrouwen had hoofdpijnklachten in de voorgaande 2 weken. Een groot deel van de patiënten (80%) rapporteerde hoofdpijn niet aan de huisarts. De klacht migraine of ernstige hoofdpijn werd door 18,3% door de patiënten zelf gerapporteerd, hiervan ging 3,8% met deze klacht naar de huisarts. 7

In een overzichtsartikel van Knuistingh Neven en Eekhof blijkt dat 16% van de patiënten met spanningshoofdpijn met deze klacht naar de huisarts gaat. 8 Slechts 25 tot 50% van de migrainepatiënten is bekend bij de huisarts. Bij ongeveer de helft van alle patiënten is ongerustheid en angst voor een ernstige aandoening, zoals een hersentumor, de belangrijkste reden voor een consult bij de huisarts, bij een kwart de vraag om medicatie. Minder vaak zijn het zorgen en vragen over de praktische consequenties en het disfunctioneren ten gevolge van de hoofdpijn. 9

Chronische hoofdpijn

Naar Samenvatting ›
 • De totale prevalentie van chronische vormen van de diverse soorten hoofdpijn in de algemene bevolking is 2-4%.
 • Naar schatting 50-66% van de patiënten met chronische hoofpijn heeft medicatieovergebruikshoofdpijn (zie Details).
Details
Epidemiologie medicatieovergebruikshoofdpijn

Medicatieovergebruikshoofdpijn komt vaak voor bij chronische hoofdpijn. De prevalentie van medicatieovergebruikshoofdpijn bedraagt ongeveer 1 tot 2% bij volwassenen in Europa. De 1-jaarsprevalentie van huidige chronische hoofdpijn (8 onderzoeken) bedroeg 4%. 2 Op basis van gegevens van 16 Nederlandse huisartsenpraktijken uit 2003 wordt geschat dat de prevalentie van chronische hoofdpijn 3,7% bedraagt en dat bijna tweederde van deze patiënten medicatieovergebruikshoofdpijn heeft. 10 11

Clusterhoofdpijn

Naar Samenvatting ›
 • Clusterhoofdpijn komt weinig voor in de algemene bevolking; de incidentie in de huisartspraktijk is 0,1 per 1000 patiënten per jaar (zie Details)
 • Clusterhoofdpijn komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen
Details
Epidemiologie clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn komt zelden voor. Een meta-analyse berekende een life-time prevalentie van 0,12% en een jaarprevalentie van 0,3%. 12 Het komt ongeveer 3 maal vaker bij mannen voor dan bij vrouwen. 13 Koopman et al. vonden een incidentie van 40 per 100.000 persoonsjaren voor alle typen van aangezichtspijn in de eerste lijn in Nederland gedurende de periode 1996 tot 2006. De incidentie van clusterhoofdpijn bedroeg 12,5 per 100.000 persoonsjaren, was het hoogst in de leeftijdscategorie 30 tot 39 jaar (25,1; 95%-BI 18,0 tot 34,1) en nam daarna af. 14

Pathofysiologie en etiologie

Naar Samenvatting ›

Spanningshoofdpijn

Naar Samenvatting ›
 • Andere benamingen zijn ‘aspecifieke hoofdpijn’ of ‘gewone hoofdpijn’; in de Engelse literatuur tension-type headache of common headache.
 • Spanningshoofdpijn is per definitie geen ernstige aandoening, maar kan erg hinderlijk zijn; over de pathofysiologie is niet veel bekend (zie Details).
 • Stress of spierspanning zijn geen primaire oorzaken, maar kunnen wel intermediair of verergerend zijn, net als bijvoorbeeld oververmoeidheid of een ‘verkeerde houding’.
 • Bij chronische spanningshoofdpijn (≥ 15 dagen per maand) is er vaak sprake van psychiatrische of somatische comorbiditeit (zie Details).
Details
Pathofysiologie spanningshoofdpijn

Er zijn mogelijk diverse mechanismen die een rol spelen bij het veroorzaken van spanningshoofdpijn. Eerder ging men uit van een primair psychogene oorzaak. Waarschijnlijk spelen perifere pijnmechanismen een rol bij kortdurende spanningshoofdpijn en centrale pijnmechanismen bij chronische spanningshoofdpijn. 15 In welke mate spanningen, stress, toegenomen spierspanning, nekafwijkingen en depressieve klachten een rol spelen bij spanningshoofdpijn, is niet duidelijk.

Comorbiditeit spanningshoofdpijn

In Nederland is een onderzoek verricht onder de algemene bevolking (25 tot 55 jaar) middels vragenlijsten via 16 huisartsenpraktijken. De mate van comorbiditeit bij chronische hoofdpijn (> 15 dagen per maand, n = 176) werd vergeleken met comorbiditeit bij niet-frequente hoofdpijn (1 tot 4 dagen per maand, n = 141). 10 Er waren vooral meer psychiatrische aandoeningen, endocriene aandoeningen (schildklieraandoeningen, diabetes mellitus) en mammacarcinoom (p < 0,003) in de chronische hoofdpijngroep. Deze patiënten gebruikten meer medicatie en de kwaliteit-van-leven-scores waren significant lager dan in de groep met niet-frequente hoofdpijn.

Spanningshoofdpijn bij kinderen
Naar Samenvatting ›
 • Kan kortdurend of langdurig zijn
 • Kan soms verklaard worden vanuit het dagelijks leven
 • Er is geen bewijs voor voeding als oorzaak
 • Vaak gaat het kind door met de dagelijkse bezigheden en vertoont het geen ziektegedrag.

Migraine

Naar Samenvatting ›
 • Migraine is een neurovasculaire aandoening met heftige aanvalsgewijze hoofdpijn (zie Details); de aanvallen kunnen variëren in ernst en duur.
 • Bij ongeveer 60% van de vrouwen met migraine is het optreden van de aanvallen gerelateerd aan de menstruele cyclus (aanvallen treden meestal op voor of tijdens de menstruatie); onderzoek wijst in de richting van oestrogeenonttrekking als uitlokkende factor.
Details
Pathofysiologie migraine

Migraine is een neurovasculaire aandoening: een aandoening waarbij neurale prikkeling dilatatie van bloedvaten tot gevolg heeft. Dit resulteert in pijn en verdere activatie van het centrale zenuwstelsel. Het pijnmechanisme wordt mogelijk verklaard door een neurogene ontsteking in het trigeminocervicale complex waarbij peptiden vrijkomen met een vasodilaterend effect. De lokalisatie van de pijn bij een migraineaanval wordt gezien als uitstralende pijn na activatie van het trigeminocervicale complex. 16 17 Meestal duurt een aura niet langer dan 60 minuten. Viana et al. beschrijven in een review dat bij ongeveer 12 tot 37% van de patiënten een aura langer dan 60 minuten duurt. 18 Menstruatie, visuele prikkels als lichtflitsen, weersveranderingen, vasten, slaapgebrek, smaakversterker glutaminezuur (zit onder andere in Chinees eten en kant-en-klaarmaaltijden), wijn (sulfiet), nitraten en aspartaam (wordt gebruikt als zoetstof) kunnen migraineaanvallen uitlokken. In de praktijk krijgen deze factoren vaak een te zwaar gewicht.

Aura
Naar Samenvatting ›
 • Bij 15-25% van de mensen met migraine wordt een aanval voorafgegaan door een aura.
 • Een aura is een focaal neurologisch symptoom dat zich kan uiten in reversibele symptomen zoals visusstoornissen (bijvoorbeeld flikkerscotomen) of tintelingen of doof gevoel in lippen, gelaat of hand (eenzijdig).
 • Een of meer van deze symptomen ontwikkelt zich geleidelijk in ≥ 5 min.
 • Een aura duurt meestal ≤ 60 min., maar kan langer duren indien > 1 symptoom optreedt.
 • De hoofdpijnfase volgt ≤ 1 uur op het ontstaan van de aurasymptomen.
 • Eerstegraadsfamilieleden van een migrainepatiënt met aura hebben een bijna 4 × verhoogd risico op het krijgen van migraine met aura (zie Details)
 • Migraine met aura geeft, waarschijnlijk alleen bij vrouwen, een 2 × verhoogd risico op een herseninfarct, migraine zonder aura niet (zie Details)
Details
Familiair voorkomen migraine

Eerstegraadsfamilieleden van een patiënt met migraine met aura blijken een 3,8 maal verhoogd risico om migraine met aura te hebben in vergelijking met personen zonder eerstegraadsfamilieleden met migraine met aura. Het risico op migraine zonder aura is bij hen niet verhoogd. Eerstegraadsfamilieleden van een patiënt met migraine zonder aura hebben een 1,9 maal vergroot risico op het hebben van migraine zonder aura en 1,4 maal op migraine met aura. 19 20

Migraine met aura en risico op beroerte

In Nederland bedraagt de incidentie van een beroerte (zonder TIA’s) in de leeftijdscategorie 15 tot 64 jaar 1 per 1000 patiënten per jaar (zie de NHG-Standaard Beroerte). Uit een meta-analyse bleek dat migraine met aura een significant hoger risico op een ischemisch CVA geeft (RR 2,16; 95%-BI 1,53 tot 3,03), migraine zonder aura geeft geen significant hoger risico (RR 1,23; 95%-BI 0,90 tot 1,69). Roken en pilgebruik verhoogden dit risico. Vrouwen met migraine (‘any migraine’) hebben meer risico op een ischemisch CVA dan mannen (respectievelijk RR 2,08; 95%-BI 1,13 tot 3,84 en 1,37; 95%-BI 0,89 tot 2,11). Er zijn geen gegevens beschikbaar over het risicoverschil tussen vrouwen en mannen bij patiënten met migraine met aura. 21

Dit ongeveer tweemaal verhoogde risico voor het optreden van een herseninfarct bij patiënten met migraine met aura wordt door twee andere meta-analyses bevestigd. 22 23

Het is onduidelijk of het verhoogde risico het gevolg is van het pathofysiologisch mechanisme wat ten grondslag ligt aan migraine met aura of dat zowel het herseninfarct als migraine met aura een uiting zijn van dezelfde predispositie voor vasculair disfunctioneren (Zie ook de NHG-Standaard Beroerte). 24

Het verhoogde risico op een CVA is niet te veranderen en is dus niet van invloed op het beleid van migraine met aura. Wel is het van belang dit mee te wegen wanneer er ook andere factoren zijn die het risico op een CVA verhogen, zoals roken of gebruik van hormonale anticonceptie. Voor het beleid ten aanzien van anticonceptie bij patiënten met migraine met aura wordt verwezen naar de NHG-Standaard Anticonceptie.

Conclusie

Migraine met aura is een risicofactor voor het optreden van een herseninfarct.

Prodromale verschijnselen
Naar Samenvatting ›
 • Een aura is niet hetzelfde als prodromale verschijnselen.
 • Prodromale verschijnselen ontstaan enige uren tot een dag voorafgaande aan de migraineaanval; ze kunnen bestaan uit:
  • hyper- of hypoactiviteit
  • depressieve gevoelens of hypomane stemming
  • trek in bepaalde voedingsmiddelen
  • geeuwen

Medicatieovergebruikshoofdpijn

Naar Samenvatting ›
 • Kan geïnduceerd worden door overmatig gebruik van paracetamol en/of NSAID’s (≥ 15 dagen per maand) of triptanen (≥ 10 dagen per maand) gedurende ≥ 3 maanden(zie Details).
 • De hoeveelheid medicatie per dag is niet van belang voor de diagnose.
 • De meeste patiënten met medicatieovergebruikshoofdpijn hebben een voorgeschiedenis van aanvalsgewijze hoofdpijn die langzaam in frequentie is toegenomen.
 • Het effect van de pijnstillers (paracetamol en/of NSAID’s) neemt af, terwijl de frequentie van de aanvallen toeneemt.
 • Uiteindelijk belanden de patiënten in een vicieuze cirkel met (bijna) dagelijks optredende hoofdpijn en dagelijkse inname van pijnmedicatie; veel patiënten ontwaken ’s ochtends met hoofdpijn of worden er ’s nachts wakker van, en nemen dan weer pijnmedicatie.
 • Gebruik van pijnmedicatie zonder recept kan verborgen blijven voor de huisarts.
 • Medicatieovergebruikshoofdpijn komt ook voor bij kinderen
Details
Pathofysiologie medicatieovergebruikshoofdpijn

Het exacte pathofysiologische mechanisme wat ten grondslag ligt aan medicatieovergebruikshoofdpijn is niet bekend. Veelvuldig gebruik van triptanen leidt mogelijk tot chronische activatie van serotoninereceptoren in het centrale zenuwstelsel. Op theoretische gronden wordt aangenomen dat dit leidt tot ‘downregulatie’ van deze serotoninereceptoren en daarmee tot toegenomen hoofdpijnklachten. 11

Verschijnselen
Naar Samenvatting ›
 • De hoofdpijn verergert bij de geringste lichamelijke of intellectuele inspanning.
 • Bijkomende verschijnselen zijn: vermoeidheid, misselijkheid, snelle irritatie, concentratiestoornissen, rusteloosheid, angst en depressie.
 • Het karakter van medicatieovergebruikshoofdpijn hangt af van de soort hoofdpijn die de patiënt aanvankelijk had:
  • bij migraine rapporteren patiënten dat de frequentie van aanvallen toeneemt tot dagelijkse migraine
  • bij spanningshoofdpijn rapporteren patiënten toenemende ernstige dagelijkse hoofdpijn met soms enkele migrainekenmerken

Clusterhoofdpijn

Naar Samenvatting ›
 • Etiologie en pathofysiologie van clusterhoofdpijn zijn grotendeels onbekend.
 • Clusterhoofdpijn gaat gepaard met autonome verschijnselen en wordt ingedeeld bij de trigeminale pijnsyndromen, waaronder ook aangezichtspijn valt.
 • 80-85% van de patiënten heeft een episodische vorm, waarbij een reeks van aanvallen alterneert met pijnvrije episodes.
 • De hoofdpijnaanvallen treden op in clusters van weken tot maanden (zie Details).
 • Met het toenemen van de leeftijd neemt vaak de tijd tussen de clusters toe.
 • Tijdens een clusterperiode kunnen aanvallen worden uitgelokt door factoren zoals:
  • alcohol
  • histamine
  • nitraten
  • lange vliegreizen of verblijf op grote hoogte
Details
Pathofysiologie clusterhoofdpijn

Er is nog geen verklaring waarom clusterhoofdpijnaanvallen in cyclussen, soms op vaste tijden van de dag of op bepaalde tijden in het jaar, optreden. Er zijn aanwijzingen dat de hypothalamus als een belangrijke regulator fungeert van het optreden van clusterhoofdpijnaanvallen. 25

Combinaties van hoofdpijn

Naar Samenvatting ›
 • Verschillende vormen van hoofdpijn kunnen in combinatie voorkomen, zoals:
  • migraine en spanningshoofdpijn
  • migraine en medicatieovergebruikshoofdpijn 
  • spanningshoofdpijn en medicatieovergebruikshoofdpijn
 • Voor de behandeling van de hoofdpijnklachten is het herkennen van zulke combinaties van belang omdat elk type hoofdpijn een andere benadering vraagt.

Richtlijnen diagnostiek

Naar Samenvatting ›

Aandachtspunten bij anamnese

Naar Samenvatting ›
 • De anamnese bij hoofdpijn kost soms veel tijd en kan meerdere consulten in beslag nemen.
 • De diagnoses ‘spanningshoofdpijn’, ‘migraine’, ‘medicatieovergebruikshoofdpijn’ en ‘clusterhoofdpijn’ kunnen op basis van de anamnese worden gesteld.
 • Gegevens uit een hoofdpijndagboek kunnen helpen om tot een diagnose komen.
 • Wees alert op ernstige, met hoofdpijn gepaard gaande aandoeningen waarbij directe beoordeling noodzakelijk is (zie tabel 1) (zie Richtlijnen beleid en Consultatie en verwijzing).
 • Wees ook alert op aandoeningen waarvoor op korte termijn verwijzing naar de 2e lijn noodzakelijk is (zie tabel 2) (zie Richtlijnen beleid en Consultatie en verwijzing).
 • In de praktijk kan er overlap bestaan tussen tabel 1 en tabel 2.
 • Overweeg ook andere oorzaken, zoals:
  • virusinfecties
  • tandheelkundige problemen
  • oogaandoeningen (zie Details)

Tabel 1 Ernstige, met hoofdpijn gepaard gaande aandoeningen waarbij beoordeling op (zeer) korte termijn noodzakelijk is (U1 en U2)

Kenmerken

Differentiaaldiagnose

(Per)acuut ontstane, zeer heftige hoofdpijn, eventueel in combinatie met nekpijn

Meningitis, beroerte, subarachnoïdale bloeding

Nekstijfheid, neurologische symptomen

Meningitis, hersentumor

Hoofdpijn met koorts (en gedaald bewustzijn)

Meningitis

Hoofdpijn met focale neurologische symptomen

Hersentumor

Toename van hoofdpijn < 6 weken na trauma capitis (vooral bij ouderen)

Subepiduraal of epiduraal hematoom

Hoofdpijn met atypische aura > 1 uur (arbitrair), motorische zwakte

Beroerte

Hoofdpijn met aura na start hormonale anticonceptie (combinatiepreparaat)

Beroerte

Hoofdpijn in zwangerschap (3e trimester)

(Pre-)eclampsie

Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, lethargie

CO-intoxicatie

Tabel 2 Ernstige, met hoofdpijn gepaard gaande aandoeningen waarvoor op korte termijn verwijzing naar de 2e lijn noodzakelijk is

Kenmerken

Differentiaaldiagnose

Hoofdpijn < 6 jaar

Hersentumor, hydrocefalie

Nieuwe hoofdpijn ≥ 50 jaar

Hersentumor, arteriitis temporalis (zie NHG-Standaard Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis ), maligne hypertensie

Hoofdpijn met visusproblemen (gezichtsveldverlies, snel ontstane visusdaling, dubbelzien)

Arteriitis temporalis (zie NHG-Standaard Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis ), acuut glaucoom

Nieuwe hoofdpijn bij kanker, hiv of immunodeficiëntie in de voorgeschiedenis

Hersentumor, hersenabces, meningitis

Progressieve verergering van hoofdpijn in verloop van weken of langer

Hersentumor

Hoofdpijn met tekenen van drukverhoging

Hersentumor

Hoofdpijn met ochtendbraken (braken niet gerelateerd aan hoofdpijn)

Hersentumor, cerebrale sinustrombose

Hoofdpijn met persoonlijkheidsveranderingen of achteruitgang schoolprestaties

Hersentumor

Details
Oorzaken hoofdpijn

Behalve de besproken hoofdpijnsoorten kan hoofdpijn ook veroorzaakt worden door andere ziekten of aandoeningen zoals:

Tractus respiratorius

Virale aandoeningen (bijvoorbeeld influenza, zie de NHG/SNPG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie); sinusitis (zie de NHG-Standaard Rhinosinusitis); rhinitis (zie de NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rhinitis).

Zenuwstelsel

Posttraumatische hoofdpijn (ontstaat 14 dagen na een trauma; kan langer dan 8 weken duren; drukkende constante pijn in het gehele hoofd; geen reactie op pijnstillers; vaak ook symptomen als duizeligheid, prikkelbaarheid, slaap- en geheugenproblemen, depressie);

Zeldzame (vaak eenzijdige) aangezichtspijnen met autonome kenmerken. Deze groep is redelijk gedefinieerd (zie website www.ihs-headache.org/ichd-guidelines), maar de pathofysiologie is meestal onduidelijk. De al besproken clusterhoofdpijn is hier een voorbeeld van. Andere voorbeelden zijn:

 • trigeminusneuralgie (aanvalsgewijs optredende eenzijdige aangezichtspijn in het gebied van een tak van de nervus trigeminus; kenmerkend is de aanwezigheid van een triggerpoint);
 • hemicrania;
 • atypische aangezichtspijn (ernstige, vaak brandende pijn, optredend aan een of beide kanten van het gezicht; oorzaken kunnen liggen op tandheelkundig gebied, KNO-gebied of bij overbelasting van de kauwspieren).

Bewegingsapparaat

Tandheelkundige problemen (kaakkopproblemen, temporomandibulaire disfunctie).

Overig

Toxische en metabole hoofdpijn (bijvoorbeeld alcoholonttrekking, CO-intoxicatie, hypercapnie, ketoacidose, hypoglykemie); hoofdpijn als bijwerking van medicijnen (zoals nitraten en calciumantagonisten).

Vragen bij anamnese

Naar Samenvatting ›
 • Aard, ernst, tijdstip van de dag, lokalisatie, patroon en duur van de hoofdpijn
 • Al dan niet bekend zijn met de huidige vorm van hoofdpijn
 • Begeleidende symptomen (misselijkheid, braken), aura of prodromale verschijnselen
 • Provocerende factoren (hormonaal, alcohol, drugs, leefstijl, spanning; bij kinderen moeite met lezen)
 • Visusstoornissen (arteriitis temporalis, acuut glaucoom)
 • (Zelf)medicatie in verband met overmatig gebruik (wordt door de patiënt zelden herkend en daarom niet spontaan gemeld):
  • analgetica (paracetamol, NSAID’s, triptanen)
 • (Zelf)medicatie in verband met eventuele bijwerkingen, contra-indicaties, interacties:
  • anticonceptie
  • antidepressiva
  • sint-janskruid
 •  Gedrag tijdens een hoofdpijnaanval:
  • radeloos rondlopen en bewegingsdrang bij clusterhoofdpijn
  • (bed)rust zoeken bij een migraineaanval
 • Cafeïnegebruik (cola, koffie, thee, icetea, chocolade, energiedrank)
 • Familieanamnese met betrekking tot hoofdpijn
 • Mate van belemmering in het dagelijks functioneren thuis, op het werk (bijvoorbeeld verzuim of productiviteitsverlies), op school of in de vrije tijd
 • Zorgen, ongerustheid, specifieke vragen en verwachtingen van de patiënt

Lichamelijk onderzoek

Naar Samenvatting ›
 • Verricht op indicatie:
  • neurologisch onderzoek en/of (gericht) algemeen lichamelijk onderzoek bij chronische hoofdpijn (≥ 15 dagen per maand)
  • neurologisch onderzoek voor het aantonen of uitsluiten van ernstige aandoeningen (zie tabel 1 en tabel 2)
  • gericht onderzoek ter uitsluiting van pre-eclampsie of HELLP bij zwangerschap (zie NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode)
  • bloeddrukmeting bij patiënten ≥ 50 jaar met nieuwe episode van hoofdpijn om maligne hypertensie uit te sluiten
  • (gericht) lichamelijk onderzoek wanneer de hulpvraag van de patiënt daartoe aanleiding geeft.
 • Bij afwezigheid van genoemde indicaties heeft lichamelijk onderzoek geen aanvullende waarde voor de diagnoses ‘spanningshoofdpijn’, ‘migraine’ en ‘medicatieovergebruikshoofdpijn’.
 • Verschijnselen van clusterhoofdpijn tijdens een aanval, zoals rood of tranend oog, verstopte neus of loopneus, hangend ooglid of pupilvernauwing (zie Begrippen).

Aanvullend onderzoek

Naar Samenvatting ›

Hoofdpijndagboek

Naar Samenvatting ›
 • Het kan zinvol zijn om de patiënt een aantal weken een hoofdpijndagboek te laten bijhouden te laten bijhouden; een voorbeeld is te vinden op www.thuisarts.nl (zie Details).
 • Een hoofdpijndagboek kan inzicht geven in de frequentie en de ernst van de hoofdpijn, eventueel uitlokkende factoren en de effectiviteit van eventuele medicatie.
 • Het hoofdpijndagboek kan helpen om onderscheid te maken tussen spanningshoofdpijn, migraine of een combinatie van beide, en medicatieovergebruikshoofdpijn (zie Begrippen en Evaluatie):
  • vraag bij een frequente ernstscore ≥ 7 naar de kenmerken van migraine
  • denk bij een frequente ernstscore < 7 aan spanningshoofdpijn
  • denk bij frequente inname van pijnmedicatie aan medicatieovergebruikshoofdpijn
Details
Hoofdpijndagboek

De werkgroep heeft een hoofdpijndagboek ontworpen die de huisarts op twee manieren kan ondersteunen. Ten eerste als hulpmiddel om onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van hoofdpijn. Ten tweede kan het hoofdpijndagboek bijdragen aan het beoordelen van het effect van de behandeling. Wetenschappelijke onderbouwing voor dit ontwerp ontbreekt. Dit hoofdpijndagboek is gebaseerd op praktijkervaring en consensus binnen de werkgroep.

De VAS-score wordt gebruikt om een grove verdeling te maken tussen spanningshoofdpijn en migraine. In de regel scoren patiënten 7 of hoger wanneer er sprake is van migraine. Spanningshoofdpijn zit vaak tussen de 3 en 6. De eerste stap van beoordelen van het hoofdpijndagboek als ondersteuning bij de anamnese bestaat uit het beoordelen van de ernstscore. Daarna worden de kenmerken van de matig tot heftige hoofdpijnen uitgevraagd. Aanwijzingen voor migraine zijn: het afzeggen van afspraken, misselijkheid, eventueel braken, foto- en/of fonofobie, zie ook Medicatieovergebruikshoofdpijn. Na het uitvragen van de heftige hoofdpijn beoordeelt de huisarts of de patiënt de helft van de tijd medicatie voor de hoofdpijn gebruikt om medicatieovergebruikshoofdpijn uit te sluiten.

Bij het beoordelen van het hoofdpijndagboek als evaluatie van de therapie bestaat uit het beoordelen, van welk type hoofdpijn volgens de patiënt sprake is en de gebruikte medicatie en het beoordelen van het effect.

Beeldvormend onderzoek

Naar Samenvatting ›
 • Beeldvormend onderzoek heeft geen aanvullende waarde voor de diagnoses ‘(chronische) spanningshoofdpijn’ en ‘migraine’.
 • Beeldvormend onderzoek heeft geen aanvullende waarde voor het uitsluiten van een hersentumor wanneer anamnese of lichamelijk onderzoek daartoe geen aanleiding geven.
 • Bij afwezigheid van alarmsymptomen heeft beeldvormend onderzoek slechts kort (< 1 jaar) een geruststellend effect (zie Details).
 • Bij een eerste aanval van clusterhoofdpijn zal er vaak twijfel over de diagnose zijn vanwege de focale neurologische symptomen; verwijs in dat geval naar de 2e lijn voor beeldvormend onderzoek om specifieke pathologie uit te sluiten (hypofysetumor, cerebrale sinustrombose, lekkend aneurysma, andere vaatafwijking).
Details
Aanvullend onderzoek

Howard et al. onderzochten in een RCT (n = 150) bij patiënten met chronische hoofdpijn die waren verwezen naar een hoofdpijnpolikliniek in Groot-Brittannië in hoeverre een MRI patiënten geruststelt of dat het leidt tot meer artsbezoek of een toename van angstklachten. Patiënten die een MRI-scan kregen aangeboden (n = 76) waren de eerste 3 maanden meer gerustgesteld (p = 0,004), echter na een jaar was het effect (5-punts Likertschaal op de vraag: Do you think there is something seriously wrong which is causing your headaches?) verdwenen. Van de patiënten die geen scan kregen aangeboden bezochten vooral de meer angstige en depressieve patiënten vaker de neuroloog of psychiater; 30% van deze groep onderging binnen een jaar alsnog een scan. 26

Simpson et al. verrichtten een retrospectieve analyse in Groot-Brittannië van 4404 patiënten die door de eerste lijn waren verwezen voor een CT-scan vanwege chronische hoofdpijn. De inclusiecriteria waren aanwezigheid van chronische hoofdpijn langer dan 3 maanden en een normale bezinking. Van alle scans bevatten 461 scans (10,6%) afwijkingen en bij 60 scans (1,4%) waren de afwijkingen gerelateerd aan de klachten. In deze groep waren er 22 tumoren gevonden, waarvan 14 meningeomen, 3 metastasen, 4 hypofysetumoren en 1 glioma. De incidentie van pathologie bij patiënten met chronische dagelijkse hoofdpijn (met CT-scan) is gelijk aan de incidentie bij een asymptomatische populatie; zo was de incidentie in dit onderzoek van een hersentumor in beide groepen respectievelijk 0,5 versus 0,7%. 27

Conclusie

Beeldvormend onderzoek kan kortdurende geruststelling aan de patiënt geven en voorkomt mogelijke verwijzingen naar de tweede lijn. Echter, omdat beeldvormend onderzoek niet meer of andere pathologie oplevert dan bij patiënten zonder hoofdpijn, wordt beeldvormend onderzoek niet aanbevolen bij (chronische) hoofdpijnklachten zonder alarmsymptomen.

Aandachtspunten bij evaluatie

Naar Samenvatting ›
 • Stel op basis van het klachtenpatroon en eventueel het hoofdpijndagboek de diagnose ‘spanningshoofdpijn’, ‘migraine’, ‘medicatieovergebruikshoofdpijn’ of ‘clusterhoofdpijn’ (zie tabel 3).
 • Niet alle symptomen hoeven aanwezig te zijn om de diagnose te stellen.
 • Probeer bij een combinatie van verschillende vormen van hoofdpijn de afzonderlijke vormen te identificeren, want elke vorm heeft een eigen behandeling.
 • Wees naast bovengenoemde vormen van hoofdpijn ook bedacht op andere ziekten of aandoeningen die hoofdpijn kunnen veroorzaken (zie Aandachtspunten bij anamnese).
 • Let op eventuele psychosociale problematiek.
 • Maak een vervolgafspraak wanneer de patiënt zich zorgen maakt of wanneer de diagnose nog niet geheel vaststaat; vraag de patiënt in de tussentijd het hoofdpijndagboek bij te houden.
 • Onderstaande indeling is afgeleid van de classificatie van de International Headache Society (IHS) (zie Medicatieovergebruikshoofdpijn)

Spanningshoofdpijn

Naar Samenvatting ›
 • De ernst van de hoofdpijn is licht tot matig, gedurende minuten tot vele dagen, zonder misselijkheid of braken
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid komen meestal niet gecombineerd voor.
 • Zowel bij kinderen als bij volwassenen kan spanningshoofdpijn rondom de schedel zitten, aan 2 kanten of in de nek.
 • Bij kinderen duurt spanningshoofdpijn zelden een hele dag
 • Maak onderscheid tussen:
  • weinig frequente spanningshoofdpijn (< 1 dag per maand)
  • frequente hoofdpijn (1 -15 dagen per maand)
  • chronische hoofdpijn (≥ 15 dagen per maand)
  • chronische dagelijkse hoofdpijn
 • Differentiaaldiagnostische overwegingen:
  • overlap met migraine
  • medicatieovergebruikshoofdpijn

Migraine

Naar Samenvatting ›
 • Herhaalde aanvallen van matige tot ernstige hoofdpijn met misselijkheid en/of braken
 • Vaak met overgevoeligheid voor zowel licht als geluid
 • Migraine is uitgesloten als een aanval onbehandeld < 4 uur of > 72 uur duurt
Migraine met aura
Naar Samenvatting ›
 • Migraine waarbij zich geleidelijk in ≥ 5 min. ≥ 1 reversibel focaal neurologisch symptoom ontwikkelt dat maximaal 60 min. aanhoudt.
 • Maak onderscheid met een TIA, waarbij de symptomen zich binnen enkele seconden ontwikkelen.
Menstruele migraine
Naar Samenvatting ›
 • Migraineaanvallen beginnen tussen 2 dagen voor en 2 dagen na dag 1 van de menstruatie; tussen de menstruaties komen geen migraineaanvallen voor.
 • De migraineaanvallen zijn ernstig, langdurig en gaan vaak gepaard met misselijkheid en braken.
 • Het gaat meestal om aanvallen zonder aura.
Kinderen met migraine
Naar Samenvatting ›
 • Bij kinderen met migraine duurt de hoofdpijnaanval korter dan bij volwassenen: onbehandeld tussen de 30 min. en 48 uur.
 • Het klinische beeld is minder duidelijk dan bij volwassenen, maar heeft dezelfde kenmerken:
  • ernstige hoofdpijn
  • niet goed kunnen functioneren
  • verergeren bij bewegen (bleek in een hoekje zitten)
  • stereotiep beloop voor het kind in kwestie
  • vasovegetatieve verschijnselen
  • soms licht- en geluidschuw
 • Net als bij volwassenen kan misselijkheid ontbreken, maar dan is er lichtschuwheid en geluidschuwheid; als lichtschuwheid en geluidschuwheid ontbreken, is er misselijkheid.
 • Bij kinderen < 6 jaar kunnen braken of buikpijn voorlopers zijn van migraine later in het leven.
 • Bij de 1e aanval is de aanpak het moeilijkst, want migraine kan pas worden vastgesteld na herhaalde en stereotiepe aanvallen.
Differentiaaldiagnose
Naar Samenvatting ›
 • Overlap met spanningshoofdpijn
 • Medicatieovergebruikshoofdpijn
 • Beroerte

Medicatieovergebruikshoofdpijn

Naar Samenvatting ›
 • De ernst, bijkomende symptomen en beperkingen in functioneren zitten tussen die van spanningshoofdpijn en migraine in.
 • Wordt geïnduceerd door overmatig gebruik van:
  • paracetamol en/of NSAID’s ≥ 15 dagen per maand
  • triptanen ≥ 10 dagen per maand
Differentiaaldiagnose
Naar Samenvatting ›
 • Hoofdpijn door cafeïne (dagelijkse inname van > 5 cafeïnehoudende producten zoals koffie, thee, icetea, cola, chocolade of energiedrank kan leiden tot chronische hoofdpijnklachten)
 • Spanningshoofdpijn
 • Migraine

Clusterhoofdpijn

Naar Samenvatting ›
 • Aanvalsgewijs optredende, zeer hevige eenzijdige hoofdpijn rondom het oog of temporaal die onbehandeld 15-180 min. duurt 
 • Aanvallen treden opvallend vaak ’s nachts op
 • De clusters treden op in een periode van enkele weken tot maanden
Diferentiaaldiagnose
Naar Samenvatting ›

Bij een 1e aanval of cluster van aanvallen kan het lastig zijn de neurologische symptomen juist te interpreteren.

 • Intracerebrale processen (bijv. hypofysetumor, cerebrale sinustrombose) of vaatafwijkingen (bijv. aneurysma)
 • trigeminusneuralgie; hierbij ontbreken autonome verschijnselen zoals tranend oog, loopneus etcetera (zie Begrippen).

Tabel 3 Kenmerken van spanningshoofdpijn, migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en clusterhoofdpijn

 

Spanningshoofdpijn

Migraine

Medicatieovergebruikshoofdpijn

Clusterhoofdpijn

Locatie

Tweezijdig

Meestal eenzijdig

Aspecifiek

Eenzijdig, rondom oog of temporaal

Kwaliteit

Drukkend of knellend

Bonzend

Variabel (scherp, brandend, knellend)

Intensiteit

Licht tot matig

Matig tot heftig

Zeer heftig

Invloed op activiteiten

Geen toename bij lichamelijke activiteiten

Toename door lichamelijke activiteiten

Erg belemmerend

Bijkomende kenmerken

 

Vaak overgevoeligheid voor licht of geluid

Meestal misselijkheid en/of braken

Overmatig analgeticagebruik:

 • paracetamol en/of NSAID’s ≥ 15 dagen per maand)
 • triptanen ≥ 10 dagen per maand

Vaak ’s nachts

Onrustig gevoel en (soms forse) bewegingsdrang

Nooit misselijkheid of braken

≥ 1 symptoom aan de aangedane kant:

 • rood en/of tranend oog
 • neusverstopping en/of loopneus
 • ooglidoedeem
 • verhoogde zweetsecretie op voorhoofd of gelaat
 • pupilvernauwing en/of hangend ooglid

Duur

30 min.-continu

Volwassenen 4-72 uur

Kinderen: 30 min. tot 48 uur

 

15-180 min.

Frequentie

< 1 dag per maand = weinig frequent

1-15 dagen per maand = frequent

≥ 15 dagen per maand = chronisch

Herhaalde aanvallen

≥ 15 dagen per maand

1 × per 2 dagen tot 8 ×per dag

Gebaseerd op Diagnosis and management of headaches in young people and adults: NICE guideline.

Richtlijnen beleid

Naar Samenvatting ›

Algemeen

Naar Samenvatting ›
 • Maak aparte behandelplannen wanneer de patiënt meerdere typen hoofdpijn tegelijk heeft.
 • Overleg met de patiënt of deze behandelingen tegelijkertijd of eventueel opeenvolgend plaatsvinden.
 • Behandel medicatieovergebruikshoofdpijn als eerste wanneer deze aanwezig is; spanningshoofdpijn en migraine zijn in dat geval namelijk niet te herkennen
 • Ga vόόr het starten van een medicamenteuze behandeling na of de patiënt al eerder medicatie heeft gebruikt en zo ja, welke en in welke dosering.
 • Ga na of de patiënt geneesmiddelen in een te lage dosering of frequentie gebruikt heeft, waardoor deze niet of onvoldoende effectief zijn geweest.

Voorlichting en advies

Naar Samenvatting ›
 • Bied voorlichtingsmateriaal aan en verwijs naar de informatie op Thuisarts.nl. De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op deze NHG-Standaard.
 • Wijs de patiënt op het bestaan van de patiëntenvereniging Hoofdpijnnet.

Hoofdpijndagboek

Naar Samenvatting ›
 • Ter evaluatie van de behandeling kan het hoofdpijndagboek (vooral de kolommen over de medicatie) een ondersteuning zijn van het consult.
 • Laat de patiënt het beloop van de hoofdpijn bijhouden in een hoofdpijndagboek (zie www.thuisarts.nl) over een periode van 2-3 maanden, afhankelijk van de frequentie van de hoofdpijnaanvallen.
 • Vraag de patiënt het hoofdpijndagboek voorafgaand aan het consult in te leveren, zodat analyse vooraf mogelijk is:
  • frequentie van de hoofdpijn
  • gebruikte medicatie
  • effectiviteit van deze medicatie

Medicamenteuze behandeling

Naar Samenvatting ›
 • Een proefbehandeling met medicatie met als doel de diagnose te stellen wordt afgeraden, gezien het wisselende natuurlijke beloop en de wisselende werkzaamheid van analgetica bij de verschillende typen hoofdpijn.
 • Ga bij hij het verstrekken van herhalingsrecepten voor triptanen en analgetica regelmatig na of er risico is op medicatieovergebruikshoofdpijn.

Spanningshoofdpijn

Naar Samenvatting ›

Voorlichting en advies

Naar Samenvatting ›
 • Start met uitleg en geruststelling; dit zijn de belangrijkste elementen van de behandeling, onafhankelijk van de frequentie van de hoofdpijn.
 • Leg de patiënt of diens ouders uit dat spanningshoofdpijn vaak multifactorieel bepaald is en dat het vaak lastig is om een verband te leggen tussen oorzaak en gevolg; ‘spanning’ is niet altijd de oorzaak, maar kan soms een onderhoudende factor zijn.
 • Laat context en leefstijl meewegen in het beleid: een gezonde leefstijl en een beter evenwicht tussen belastbaarheid en belasting kunnen een gunstig effect hebben
 • Bespreek met de patiënt welke veranderingen in leefstijl deze kan overwegen.
 • De effecten van deze veranderingen kunnen met het hoofdpijndagboek geëvalueerd worden.
Kinderen met hoofdpijn
Naar Samenvatting ›
 • Ouders kunnen vaak aangeven wat mogelijk de aanleiding van de hoofdpijn van hun kind is, bijvoorbeeld dat de hoofdpijn steeds optreedt bij spanning (op school of thuis), angst of te weinig slaap.
 • Adviseer de ouders dit te bespreken met het kind, zodat het meer inzicht krijgt in de hoofdpijn.
Frequente en chronische spanningshoofdpijn
Naar Samenvatting ›
 • Denk aan somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij frequente en chronische spanningshoofdpijn die aanhoudt ondanks uitleg, geruststelling en leefstijladvies, waarbij de lijdensdruk hoog is en de hoofdpijnklachten het functioneren hinderen.
 • Begin na het stellen van de werkhypothese SOLK met nadere exploratie van de ernst van de klachten en de onderhoudende factoren.
 • Gebruik hiervoor de SCEGS-methodiek (zie NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)).

Niet-medicamenteuze behandeling

Naar Samenvatting ›
 • Overweeg gedragspsychologische interventies en manuele therapie wanneer de klachten onderdeel uitmaken van een chronisch klachtenpatroon.
 • Aanbevolen wordt terughoudend te zijn met deze interventies; de effectiviteit ervan is niet eenduidig vastgesteld; (zie Details)
Details
Niet-medicamenteuze behandeling spanningshoofdpijn

Er zijn vele niet-medicamenteuze behandelingen voor hoofdpijn. De werkgroep heeft ervoor gekozen om de effectiviteit van gedragspsychologische behandelingen, manuele therapie en acupunctuur te beoordelen omdat deze behandelingen in de dagelijkse praktijk vaak worden overwogen bij langdurige klachten.

Gedragspsychologische behandeling 

De richtlijn Diagnostiek en behandeling van chronische recidiverende hoofdpijnen zonder neurologische afwijkingen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie concludeert dat ontspanningstraining en cognitieve gedragstherapie behandelingsopties zijn voor spanningshoofdpijn bij volwassenen. 15 Verhagen et al. verrichtten een systematische review (44 onderzoeken, n = 2618). Acht onderzoeken (n = 506) vergeleken ontspanningstherapie met een placebobehandeling of geen behandeling, bij 4 onderzoeken werden geen significante verschillen gevonden, bij 1 onderzoek (n = 68 vrouwen) varieerde het effect van 8 tot 34% en 3 onderzoeken waren van onvoldoende kwaliteit. Er kon niet worden gepoold. Een RCT (n = 203) vergeleek het effect van cognitieve gedragstherapie (3 sessies in 8 weken) met placebo of amitriptyline waarbij geen effect aantoonbaar was. 28 De combinatie cognitieve gedragstherapie en gebruik van amitriptyline was wel effectiever dan gedragstherapie alleen (uitkomstmaat verbetering van hoofdpijnklachten, 10-punts Likertschaal: RR 0,54, 95%-BI 0,35 tot 0,83). Samenvattend is er tegenstrijdig bewijs voor de effectiviteit van ontspanningstherapie en geen bewijs voor de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie. 29 Biofeedback wordt niet geadviseerd.

Manuele therapie 

Een Nederlands gerandomiseerd eerstelijnsonderzoek (RCT) (n = 82) onderzocht het effect van manuele therapie versus usual care bij chronische spierspanningshoofdpijn. 30 De manuele therapie bestond uit 9 sessies van een half uur in een periode van 8 weken. De primaire uitkomstmaten waren het aantal dagen met hoofdpijn in de afgelopen 2 weken en de hoeveelheid ingenomen pijnmedicatie. Na 8 weken was er in de manueeltherapiegroep een grotere afname van het aantal hoofdpijndagen ten opzichte van de usual-caregroep, 50% afname van hoofdpijnfrequentie bedroeg 87,5% respectievelijk 27,5% (relatief risico na 8 weken: 3,2; 95%-BI 1,9 tot 5,3 en na 26 weken: 2,0; 95%-BI 1,3 tot 3,0). Het gebruik van medicatie nam in beide groepen af, maar het verschil tussen de groepen was niet statistisch significant. Kanttekeningen zijn dat patiënten werden gescreend door de eigen huisarts, wat mogelijk tot bias bij de inclusie heeft geleidt, en de groep met usual care kreeg minder persoonlijke aandacht.

Acupunctuur 

Een Cochrane-review van Linde et al. onderzocht het effect van acupunctuur bij spanningshoofdpijn ten opzichte van usual care, placebo-acupunctuur en andere interventies (11 onderzoeken, n = 2317). 31 Er waren 2 grote onderzoeken (Jena 2008: n = 1265, gemiddeld 17,6 hoofdpijndagen per maand baseline, en Melchart 2005: n = 270, gemiddeld 7,0 hoofdpijndagen per maand op baseline) die acupunctuur versus usual care vergeleken bij patiënten met acute hoofdpijn. Beiden vonden significante positieve resultaten (tot 4 maanden) op onder andere de uitkomstmaat het aantal hoofdpijndagen (mean differe, respectievelijk: -3,41 dagen; 95%-BI -4,25 tot -2,59 en -6,04 dagen; 95%-BI -8,81 tot -3,09). Langetermijneffecten zijn niet onderzocht. Zes onderzoeken vergeleken acupunctuur met placebo-acupunctuur. Er waren kleine significante verschillen in het voordeel van acupunctuur (uitkomstmaat aantal hoofdpijndagen: mean difference na 2, 3 tot 4 en 5 tot 6 maanden respectievelijk: -1,95; 95%-BI -3,02 tot -0,10; -1,94; 95%-BI -3,15 tot -0,72 en -1,57; 95%-BI -2,97 tot -0,17).

Conclusie

Er zijn aanwijzingen dat manuele therapie en acupunctuur enige verbetering kunnen geven van spanningshoofdpijn, maar de onderzoeken zijn van matige kwaliteit en de klinische relevantie van het effect is onduidelijk. Ook is er geen consensus in de literatuur over in hoeverre gedragspsychologische interventies effectief zijn voor spanningshoofdpijn. Deze interventies worden daarom dan ook niet geadviseerd. De werkgroep is van mening dat, wanneer een patiënt langdurig klachten heeft en de gebruikelijke behandeling en begeleiding (uitleg, geruststelling, kortdurend gebruik van analgetica) onvoldoende verbetering geven, in overleg met de patiënt een gedragspsychologische behandeling of manuele therapie kan worden overwogen. Uitgelegd moet worden dat er van een gedragspsychologische behandeling en manuele therapie geen effect op de lange termijn aangetoond is, en dat het bewijs voor effectiviteit beperkt is.

Niet-medicamenteuze behandeling hoofdpijn bij kinderen

Eccleston et al. onderzochten de effecten van psychologische therapie bij chronische pijn (onder andere hoofdpijn, uitkomstmaat pijn: 15 onderzoeken, n = 589) bij kinderen en adolescenten. 32 De interventies bestonden uit gedragstherapie, biofeedback, ontspanningstherapie, hypnose, cognitieve gedragstherapie ten opzichte van placebo. De therapie duurde gemiddeld ongeveer 6 uur. Kinderen (< 18 jaar) met spanningshoofdpijn en migraine werden geïncludeerd (mix van patiënten uit de algemene bevolking, eerste en tweede lijn). Het totale effect op de uitkomstmaat ‘pijn’ van alle interventies samen bij kinderen met hoofdpijn (spanningshoofdpijn en migraine) was significant (OR 5,51; 95%-BI 3,28-9,24) De interventies zijn niet afzonderlijk van elkaar onderzocht, evenmin als de verschillende patiëntengroepen.

Conclusie

Psychologische begeleiding kan effectief zijn voor de behandeling van kinderen met langdurige hoofdpijn, of het nu om spanningshoofdpijn of migraine gaat.

Er zijn weinig onderzoeken van goede kwaliteit van allerlei niet-medicamenteuze behandelingen van kindermigraine. Damen et al. verrichtten een systematische review (19 onderzoeken, n = 834, 3 tot 18 jaar) en beoordeelden de effectiviteit van onder andere ontspanningstherapie, biofeedback, cognitieve gedragstherapie of combinaties hiervan. Ten opzichte van placebo was er beperkt bewijs dat de combinatie van ontspanningstherapie met of cognitieve gedragstherapie of biofeedback of de combinatie van alle drie de interventies effect had op de uitkomstmaat ‘verbetering van de hoofdpijn met = 50 %’, op basis van hoofdpijndagboeken gescoord met een Likert-schaal (respectievelijk relatief risico: 2,27; 95%-BI 1,08 tot 4,79 en 4,20; 95%-BI 1,79 tot 9,83 en 2,84; 95%-BI 1,04 tot 7,77). De onderzoeken waren klein van omvang en van lage kwaliteit en er waren maar 2 onderzoeken waarvan de resultaten konden worden gepoold. Er waren ongeveer 8 tot 10 sessies in 8 weken en de follow-up van de onderzoeken varieerde van 1 maand tot 1 jaar. 33

Conclusie

De werkgroep is van mening dat op basis van de evidence niet bij ieder kind met hoofdpijn (spanningshoofdpijn of migraine) ontspanningstherapie, biofeedback of cognitieve gedragstherapie aanbevolen moet worden. De werkgroep vindt het van belang dat er aandacht is voor een gezonde omgang met de pijnklachten. Als de huisarts het vermoeden heeft dat het kind en het systeem hier steun bij nodig hebben, kan de huisarts naar een psycholoog of fysiotherapeut verwijzen.

Medicamenteuze behandeling

Naar Samenvatting ›
 • Overweeg een kortdurende medicamenteuze behandeling met paracetamol of een NSAID als de spanningshoofdpijn frequent optreedt (1-15 dagen per maand) en uitleg en geruststelling onvoldoende werken.
 • Waak (ook bij kinderen) voor chronisch gebruik van medicatie in verband met het risico op medicatieovergebruikshoofdpijn.
 • Op grond van het beschikbare onderzoek kan geen concrete aanbeveling worden gegeven inzake medicatie bij chronische spanningshoofdpijn (≥ 15 dagen per maand); de effectiviteit is niet eenduidig vastgesteld (zie Details).
Details
Medicamenteuze behandeling spanningshoofdpijn: preventieve medicatie

In de dagelijkse praktijk worden er off-label antidepressiva gegeven aan patiënten met (chronische) spanningshoofdpijn. Het is echter tot op heden niet duidelijk in hoeverre dit effectief is. Er zijn twee recente systematische reviews die het effect van tricyclische antidepressiva (TCA) en/of serotonineheropnameremmers onderzochten (SSRI) bij de behandeling van chronische spanningshoofdpijn. 34 35

Verhagen et al. verrichtten een systematische review (44 onderzoeken, n = 3399) die de effectiviteit onderzocht van profylaxe bij patiënten met chronische spanningshoofdpijn. 34 Amitriptyline was niet effectiever ten opzichte van placebo (5 onderzoeken) en andere antidepressiva (TCA’s en SSRI’s, 12 onderzoeken). De auteurs schrijven dat er in de subgroep van grotere onderzoeken van betere kwaliteit sprake was van inconsistente resultaten. Vanwege heterogeniteit tussen de onderzoeken is er geen meta-analyse verricht.

In de systematische review van Jackson et al. is een meta-analyse verricht (4 RCT’s, n = 479) en daaruit bleek dat bij 40% van de gebruikers van tricyclische antidepressiva (TCA) = 50% van de klachten van spanningshoofdpijn afnam ten opzichte van placebo (relatief risico (RR) 1,41; 95%-BI 1,02 tot 1,89).

TCA’s leidden tot meer afname van de klachten (= 50%) van spanningshoofdpijn dan SSRI’s (3 RCT’s; n = 199; RR 1,73, 95%-BI 1,34 tot 2,22), maar gaven ook meer bijwerkingen zoals buikklachten, duizeligheid en een droge mond. Er waren echter wel wat nadelen aan deze meta-analyse: er was sprake van een grote mate van statistische heterogeniteit tussen de geïncludeerde onderzoeken, de kwaliteit van de geïncludeerde onderzoeken was over het algemeen laag, en de meeste onderzoeken duurden slechts kort. Daarnaast was het onmogelijk om te bepalen of het behandeleffect onafhankelijk was van depressie. 35

Conclusie

Mogelijk zijn tricyclische antidepressiva effectief bij chronische spanningshoofdpijn, echter de literatuur is hierover inconsistent. Op basis van de huidige evidence kan er geen concrete aanbeveling worden gegeven. Wanneer er bij chronische spanningshoofdpijn sprake is van psychiatrische comorbiditeit (zie Spanningshoofdpijn) dan wordt deze volgens de betreffende richtlijnen behandeld (zie bijvoorbeeld de NHG-Standaard Depressie en/of de NHG-Standaard Angst).

Controles

Naar Samenvatting ›
 • Plan bij de start van een medicamenteuze behandeling een controleafspraak na 2 weken; herhaal de controle bij voortgezet gebruik na 4 weken en vervolgens op regelmatige basis.
 • Als de diagnostiek is afgerond en voldoende uitleg en adviezen gegeven zijn, is er geen medische noodzaak meer voor controles.
 • Bespreek de behoefte aan controleafspraken als de klachten hardnekkig zijn en ernstige hinder, disfunctioneren of ongerustheid veroorzaken.
 • Nodig de patiënt expliciet uit om een nieuwe afspraak te maken als de klachten veranderen.

Migraine bij volwassenen

Naar Samenvatting ›

Voorlichting en advies

Naar Samenvatting ›
 • Leg uit dat migraine een aandoening is van het zenuwstelsel waarbij de bloedvaten secundair betrokken zijn.
 • Doel van de behandeling is het hanteerbaar maken van de aanvallen.
 • Leg uit dat het juist van belang is om bij de eerste verschijnselen alle bezigheden te staken en rust te nemen; flink zijn en negeren van de klacht werken averechts.
 • Besteed aandacht aan mogelijk provocerende factoren (soms stress, onregelmatig leven, slaapgebrek).
 • Spoor niet actief triggers op.
Risico op herseninfarct
Naar Samenvatting ›

Niet-medicamenteuze behandeling

Naar Samenvatting ›
 • Overweeg gedragspsychologische interventie als de klachten aanhouden ondanks preventieve medicatie in combinatie met aanvalsbehandelingen.
 • Mogelijke behandelingen:
  • relaxatietherapie door een fysiotherapeut
  • cognitieve gedragstherapie (zie Details)
Details
Niet-medicamenteuze behandeling migraine bij volwassenen

Net als voor spanningshoofdpijn zijn er voor migraine diverse niet-medicamenteuze behandelingen. In hoeverre deze effectief zijn, is vaak niet duidelijk. De werkgroep heeft ervoor gekozen om gedragspsychologische behandeling, manuele therapie en acupunctuur te onderzoeken omdat deze interventies het meest worden toegepast en er literatuur over beschikbaar is.

Gedragspsychologische behandeling 

De richtlijn Hoofdpijn van de Nederlandse Vereniging van Neurologie 15 concludeerde dat ontspanningstherapie, biofeedback en cognitieve gedragstherapie elk een preventief effect hebben. Ontspanningstherapie, in allerlei vormen, behoort tot het pakket van de fysiotherapeut. Biofeedback wordt in Nederland niet veel toegepast door fysiotherapeuten bij hoofdpijn. Psychologen geven cognitieve gedragstherapie.

Holroyd et al. verrichtten in de Verenigde Staten een gerandomiseerd onderzoek (n = 232) waarin het effect van bètablokkers versus placebo, gedragstherapie plus placebo en gedragstherapie plus bètablokker werden onderzocht bij patiënten met migraine die waren verwezen naar de polikliniek of die zelf hadden gereageerd op een advertentie. 36 Bij alle patiënten werd de behandeling geoptimaliseerd (run-in periode van 5 weken). Alleen in de groep die een gedragstherapie én een bètablokker kregen daalde de frequentie van migraineaanvallen ten opzichte van de andere groepen en verbeterde de kwaliteit van leven na 10 en 16 maanden significant (16e maand: gemiddeld verschil migraineaanvallen per maand: -3,8, 95%-BI -3,5 tot -4,0).

Manuele therapie 

Er zijn 4 kleine onderzoeken (n = 604) van matige kwaliteit die het effect van manuele therapie hebben onderzocht, waarin niet wordt aangetoond dat manuele therapie effectief is voor de behandeling van migraine. 37

Acupunctuur 

Een Cochrane-review van 22 onderzoeken (n = 4419) onderzocht het effect van acupunctuur bij migraine. 38 Acupunctuur geeft een significante verbetering ten opzichte van geen acupunctuur op het aantal migraineaanvallen na 3 tot 4 maanden (2 onderzoeken, n = 219, gemiddeld verschil -0,79, 95%-BI -1,12 tot -0,47), dit betekent ongeveer 1 aanval minder in een periode van 4,5 maand. Ten opzichte van placebo-acupunctuur is er geen verschil na deze periode (5 onderzoeken, n = 360, gemiddeld verschil -0,11; 95%-BI -0,51 tot 0,30).

Conclusie

Alleen van gedragspsychologische interventies is er beperkt bewijs dat deze zorgen voor een vermindering van de frequentie van de migraineaanvallen. Ontspanningstherapie door fysiotherapeuten of cognitieve gedragstherapie komen hiervoor in aanmerking. Deze therapie is te overwegen voor patiënten bij wie de (niet-)medicamenteuze behandeling onvoldoende werkzaam is.

Medicamenteuze aanvalsbehandeling

Naar Samenvatting ›
Keuze van het middel
Naar Samenvatting ›
 • Er zijn 3 geneesmiddelen(groepen) beschikbaar:
  • paracetamol (zie Details)
  • NSAID’s
  • triptanen
 • Tussen deze geneesmiddel(groepen) is geen groot verschil in effectiviteit aantoonbaar
 • Bespreek voor aanvang van de behandeling dat al deze middelen effectief kunnen zijn, maar dat het vaak een proces om uit te zoeken welk middel uiteindelijk het beste werkt.
 • Houd bij de keuze rekening met:
  • bijwerkingen, interacties en contra-indicaties van de middelen
  • de kenmerken van de patiënt in kwestie
  • diens voorafgaande ervaringen met medicatie (soort, dosering en effect)
  • de kosten (bij overigens gelijkwaardige alternatieven)
 • NSAID’s en triptanen hebben meer bijwerkingen dan paracetamol.
 • Bespreek bij aanvang van de behandeling de effectiviteit, bijwerkingen en contra-indicaties van het gekozen middel (zie onder).
 • Beoordeel de werkzaamheid na 2-3 aanvallen
 • Probeer bij onvoldoende effect of te veel bijwerkingen een ander middel.
 • Overweeg consultatie van een neuroloog als alle 3 de geneesmiddel(groep)en onvoldoende werkzaam zijn (zie Consultatie en verwijzing)
Details
Medicamenteuze behandeling migraine: paracetamol en NSAID’s

Bron

Een Cochrane-review van 10 onderzoeken (RCT’s, n = 2769) waarin de effectiviteit van paracetamol (1000 mg) bij migraine is onderzocht. 39 Van deze 10 onderzoeken zijn er 4 uitgevoerd in de eerste lijn, en 1 in de algemene bevolking. Twee andere Cochrane-reviews onderzochten het effect van NSAID’s, namelijk: ibuprofen (9 RCT’s, n = 4373) en acetylsalicylzuur (13 RCT’s, n = 4222). 40 41 De inclusiecriteria van de 3 Cochrane-reviews waren: patiënten ouder dan 18 jaar en de diagnose migraine volgens de IHS-criteria. Sommige onderzoeken zijn in de tweede lijn uitgevoerd, bij andere staat de setting in de review niet expliciet vermeldt. Voor de beoordeling van de effectiviteit heeft de werkgroep naar de uitkomstmaten ‘pijnvrij na 2 uur’ en ‘pijnverlichting na 2 uur’ gekeken.

Bewijs

Paracetamol 

In de paracetamolgroep was 19% pijnvrij na 2 uur en in de placebogroep 10% (NNT: 12; risk ratio 1,8; 95%-BI 1,24 tot 2,62). Van de paracetamolgroep ervoer 56% verlichting van de pijn na 2 uur, en van de placebogroep 36% (NNT 5; risk ratio 1,55; 95%-BI 1,32 tot 1,83). De effectiviteit van pijnverlichting 2 uur na inname van de combinatie paracetamol 1000 mg en metoclopramide 10 mg was vergelijkbaar met die van sumatriptan 100 mg (risk ratio 0,93; 95%-BI 0,81 tot 1,1).

Ibuprofen 

Ibuprofen 400 mg was effectiever dan placebo op de eindpunten pijnvrij na 2 uur en pijnverlichting na 2 uur (respectievelijk risk ratio 1,91; 95%-BI 1,60 tot 2,28 en 2,17; 95%-BI 1,92 tot 2,45). Er was 1 onderzoek (n = 340) die het effect van ibuprofen 600 mg versus placebo heeft onderzocht, waarbij 29% van de ibuprofengroep pijnvrij was na 2 uur en 13% van de placebogroep (risk ratio 2,19; 95%-BI 1,37 tot 3,51). Het effect is dosisgerelateerd.

Acetylsalicylzuur 

Acetylsalicylzuur 900 mg was effectiever dan placebo op het eindpunt pijnvrij na 2 uur (risk ratio 2,08; 95%-BI 1,70-2,55), ook in combinatie met metoclopramide 10 mg (risk ratio 2,68; 95%-BI 1,59-4.55). Acetylsalicylzuur 1000 mg is even effectief als sumatriptan 50 mg (risk ratio 0,82; 95%-BI 0,65 tot -1,03). Acetylsalicylzuur 900 of 1000 mg in combinatie met metoclopramide 10 mg is iets minder effectief dan sumatriptan 100 mg (risk ratio 0,63; 95%-BI 0,45 tot 0,87) op het eindpunt pijnvrij na 2 uur. Op het eindpunt pijnverlichting na 2 uur was er geen significant verschil tussen de 2 behandelingen.

Commentaar

De geïncludeerde onderzoeken waren van goede kwaliteit. De toedieningsvorm van alle medicamenten was oraal. De review van Rabbie et al. bevatte maar 1 klein onderzoek naar ibuprofen 600 mg. Ook zijn vooral de patiëntenaantallen van de onderzoeken met acetylsalicylzuur klein. Er zijn geen onderlinge vergelijkingen uitgevoerd.

Conclusie

Paracetamol, ibuprofen en acetylsalicylzuur (ook in combinatie met metoclopramide) zijn effectief voor de behandeling van migraine (bewijskracht hoog).

Overweging

Paracetamol is goedkoop, makkelijk verkrijgbaar en heeft weinig bijwerkingen. Ibuprofen en acetylsalicylzuur zijn ook goedkoop maar hebben meer bijwerkingen (zie de NHG-Standaard Pijn). Echter bij een jonge gezonde patiënt en bij afwezigheid van comorbiditeit kunnen NSAID’s veilig kortdurend worden gebruikt. Voor patiënten die al paracetamol in adequate dosering hebben gebruikt voordat zij op het spreekuur te komen zonder het gewenste resultaat, zal de keuze voor aanvalsbehandeling bestaan uit een NSAID of een triptaan (zie Triptanen). Sinds augustus 2013 gelden voor diclofenac een aantal nieuwe contra-indicaties, namelijk hartfalen, ischemische hartziekte, perifeer arterieel vaatlijden en cerebrovasculair accident. Behandeling met diclofenac bij patiënten met belangrijke cardiovasculaire risicofactoren mag voortaan alleen plaatsvinden na zorgvuldige afweging. Dit is het resultaat van een Europese herbeoordeling. 42

Aanbeveling

De eerstekeusbehandeling van migraine is paracetamol 1000 mg en de tweedekeusbehandeling is een NSAID zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen of naproxen. Doseer voldoende hoog, binnen de aanbevolen dosering, eventueel in combinatie met metoclopramide of domperidon of misselijkheid (sterke aanbeveling, hoge bewijskracht).

Aandachtspunten bij de behandeling
Naar Samenvatting ›
 • Start bij het begin van de hoofdpijn met paracetamol, NSAID of een triptaan
 • Start een triptaan niet bij het begin van de aura maar pas bij het begin van de hoofdpijn
 • Neem bij misselijkheid of braken zo nodig kortdurend een anti-emeticum (domperidon of metoclopramide) (zie Details); neem dit tegelijkertijd met de pijnstiller.
 • Waarschuw de patiënt dat chronisch gebruik van paracetamol, NSAID’s en triptanen medicatieovergebruikshoofdpijn kan veroorzaken.
 • Bespreek bij ≥ 2 aanvallen per maand de mogelijkheid van preventieve medicamenteuze behandeling.
Details
Domperidon

Maart 2013 heeft de European Medicines Agency (EMA) een herbeoordeling gestart van geneesmiddelen die domperidon bevatten, naar aanleiding van meldingen van bijwerkingen op het hart, waaronder QT-verlenging en hartritmestoornissen. De EMA zal bij de herbeoordeling alle beschikbare gegevens onderzoeken en een uitspraak doen over de baten/risicobalans van het geneesmiddel en of verdere aanpassing van de productinformatie noodzakelijk is. Naar verwachting zal dit eind 2013 bekend worden gemaakt (zie www.cbg-meb.nl en www.ema.europa.eu). Het risico is ook verhoogd bij gebruik van domperidon in combinatie met andere medicatie die de QT-tijd verlengen en met CYP3A4-remmers (deze remmen de klaring van domperidon). Erytromycine is een CYP3A4-remmer en verlengt ook de QT-tijd. 43

Hoofdpijndagboek
Naar Samenvatting ›
 • Niet alle patiënten reageren op dezelfde wijze op een middel; het hoofdpijndagboek kan inzicht bieden in de effectiviteit van de behandeling.
 • Vraag de patiënt de kolom ‘Na gebruik van medicijnen’ in te vullen; de ernstscore kan in deze fase worden gebruikt om te beoordelen of de pijn minder is geworden.

Paracetamol

Naar Samenvatting ›
 • Paracetamol heeft minder bijwerkingen dan NSAID’s of triptanen
 • Veel patiënten zullen paracetamol al hebben geprobeerd voordat ze op het spreekuur kwamen; ga na of het middel voldoende hoog gedoseerd en op het juiste moment werd ingenomen (bij het begin van de hoofdpijn):
  • zo nee, start paracetamol in adequate dosering (zie tabel 4) en adviseer de patiënt over het juiste tijdstip van inname
  • zo ja, kies vervolgens een NSAID of een triptaan

NSAID’s

Naar Samenvatting ›
 • NSAID’s zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen of naproxen zijn gelijkwaardig (zie Keuze van het middel).
 • Controleer of er geen contra-indicaties zijn voor NSAID’s (zie NHG-Standaard Pijn).
 • Beoordeel of er een indicatie is voor maagbescherming (zie de NHG-Standaard Maagklachten).
 • Zorg voor een voldoende hoge dosering.
 • Herhaal het middel zo nodig na de voorgeschreven tijd (zie tabel 4 voor de maximale dagdosering).

Triptanen

Naar Samenvatting ›
 • Alle triptranen zijn ongeveer even effectief; de kans op pijnvrij zijn na 2 uur is 30-40%; het werkings- en bijwerkingenpatroon verschilt enigszins per middel en per patiënt (zie Details)
 • Kies voor generiek verkrijgbare, relatief goedkope middelen (zie www.medicijnkosten.nl voor de actuele kosten): 
  • sumatriptan (tablet)
  • zolmitriptan (tablet en smelttablet)
  • naratriptan (tablet)
  • rizatriptan (tablet en smelttablet)
 • Houd er rekening mee dat een ander triptaan (almotriptan, eletriptan, frovatriptan) soms beter bij de patiënt kan passen.
 • Smelttabletten worden niet oromucosaal opgenomen, maar net als gewone tabletten in het maagdarmkanaal, en werken niet sneller dan gewone tabletten
 • Schrijf een niet-orale toedieningsvorm (injectie, neusspray of zetpil) voor aan patiënten die ondanks gebruik van een anti-emeticum last hebben van misselijkheid, al dan niet met braken, en bij wie orale geneesmiddelen onvoldoende werkzaam zijn.
 • Start met een lage dosering en verhoog deze zo nodig.
 • Als het middel effect heeft maar de hoofdpijn terugkeert, kan na 2 uur (bij naratriptan na 4 uur) nog een tablet worden ingenomen.
 • Indien een triptaan bij maximale dosering na 2-3 aanvallen geen of onvoldoende effect heeft of als er te veel bijwerkingen optreden, is het raadzaam nog 2 andere triptanen voor te schrijven, ieder voor ten minste 2-3 aanvallen (zie tabel 4)
 • Waarschuw de patiënt dat chronisch gebruik van triptanen (≥ 10 dagen per maand) medicatieovergebruikshoofdpijn kan veroorzaken.
Details
Medicamenteuze behandeling migraine: triptaan

Op dit moment zijn er 7 triptanen beschikbaar (sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan, rizatriptan, almotriptan, eletriptan en frovatriptan). Een Cochrane-review (61 onderzoeken, n = 37.250) vergeleek sumatriptan in de orale toedieningsvorm in verschillende doseringen met respectievelijk placebo, paracetamol met meclopramide, acetylsalicylzuur met en zonder metoclopramide en andere triptanen (zoals zolmitriptan, rizatriptan, eletriptan, almotriptan) en beoordeelde het effect van inname op verschillende momenten van de aanval. 44

Triptaan versus paracetamol 

Sumatriptan 100 mg is even effectief als paracetamol 1000 mg in combinatie met metoclopramide 10 mg (n = 1035, headache relief na 2 uur: risk ratio: 1,05; 95%-BI 0,91 tot 1,20). De sumatriptangroep ervaarde meer bijwerkingen (risk ratio: 1,64; 95%-BI 1,42 tot 1,89).

Triptaan versus NSAID 

Sumatriptan 100 mg is effectiever dan acetylsalicylzuur 900 mg in combinatie met metoclopramide 10 mg wat betreft de uitkomstmaat pijnvrij na 2 uur (n = 575; risk ratio 1,62; 95%-BI 1,17 tot 2,25), maar is even effectief wat betreft de uitkomstmaat headache relief na 2 uur (risk ratio 1,09; 95%-BI 0,92 tot 1,29). De sumatriptangroep ervaarde meer bijwerkingen (risk ratio 1,53; 95%-BI 1,20 tot 1,99).

Triptaan versus triptaan 

Sumatriptan 100 mg is effectiever dan sumatriptan 50 mg (n = 1240, pijnvrij na 2 uur: bij milde klachten NNT 3,0 versus 4,4 en bij gemiddeld ernstige klachten: NNT 4,7 versus 6,1). Wanneer sumatriptan al werd gebruikt bij milde pijn was het effectiever dan wanneer het gebruikt werd later tijdens de aanval (sumatriptan 100 mg: p < 0,00006). De gevonden verschillen tussen de triptanen waren klein en de individuele respons was onvoorspelbaar. Alle triptanen waren effectief. Er waren geen significante verschillen in de opgetreden bijwerkingen.

Derry et al. hebben in andere Cochrane-reviews de effectiviteit van intranasale en subcutane toegediende sumatriptan onderzocht. De effectiviteit ten opzichte van elkaar is niet vergeleken. De diverse toedieningsvormen zijn allen effectief ten opzichte van placebo (tabel 6). 45 46 47

Tabel 6 Effectiviteit sumatriptan in verschillende toedieningsvormen vergeleken met placebo
Sumatriptan Risk ratio (95%-BI) NNT (95%-BI)
oraal 50 mg 2,7 (2,4-3,1) 6,1 (5,5-6,9)
oraal 100 mg 3,2 (2,8-3,6) 4,7 (4,3-5,1)
intranasaal 10 mg 2,5 (1,8-3,4) 7,3 (5,5-11)
intranasaal 20 mg 3,1 ( 2,4-4,1) 4,7 (4,0-5,9)
rectaal 25 mg 2,4 (1,5-3,9) 4,8 (3,0-12)
subcutaan 6 mg 3,9 (3,3-4,5) 2,4 (2,2-2,7)

 

Conclusie 

Triptanen zijn effectief voor de behandeling van migraine. Triptanen zijn niet overtuigend effectiever dan paracetamol en in vergelijking met NSAID’s maar beperkt onderzocht en ook alleen in combinatie met metoclopramide. Er zijn diverse triptanen beschikbaar, die onderling iets verschillen wat betreft werkzaamheid, maar het is onduidelijk of het verschil klinisch relevant is. De werkgroep heeft de ervaring dat er individuele verschillen zijn die van invloed zijn op de werkzaamheid. Vanwege deze individuele verschillen in werkings-en bijwerkingenpatroon is het raadzaam als een triptaan na twee of drie aanvallen onvoldoende effect of te veel bijwerkingen heeft gegeven, nog twee andere triptanen, in ieder geval voor ten minste twee of drie aanvallen, voor te schrijven. Een triptaan is een tweedekeusbehandeling, net als NSAID’s, vanwege de mogelijke (ernstige) bijwerkingen (zie Keuze van het middel).

Bijwerkingen van triptanen
Naar Samenvatting ›
 • De meest frequent voorkomende bijwerkingen van triptanen zijn:
  • misselijkheid
  • braken
  • moeheid
  • sufheid/slaperigheid
  • duizeligheid
  • drukkend gevoel op de borst (zie Details)
 • Ernstige maar zeldzame bijwerkingen zijn coronaire vasospasmen, met name bij patiënten met coronaire ischemie; daarom is coronair vaatlijden met klachten zoals angina pectoris een absolute contra-indicatie voor triptanen.
Details
Bijwerkingen en interacties triptanen

Bijwerkingen 

Naast misselijkheid, braken, moeheid, sufheid, duizeligheid en een drukkend, pijnlijk gevoel op de borst (soms lijkend op angina pectoris; door constrictie van coronairvaten via 5-HT1B-receptoren) worden regelmatig tintelingen, paraesthesieën en warmtesensaties beschreven na gebruik van triptanen.

Zelden worden ook tachycardie, bradycardie, ernstige coronaire effecten, fenomeen van Raynaud, visusstoornissen, opvliegers, blozen, pijnlijk of stijve nek en overgevoeligheidsreacties gemeld. Gevallen van intestinale ischemie, leidend tot ischemische colitis en intestinale bloeding of necrose, zijn gemeld. 43 Lokale bijwerkingen zijn bij gebruik van injectie: pijn en roodheid van de injectieplaats, blauwe plekken en bloedingen. Bij gebruik van neusspray: epistaxis, beïnvloeding van de smaak, bittere smaak; te voorkomen door het hoofd licht voorover te houden bij het sprayen en de neus niet op te trekken na het sprayen.

Aanwezigheid van hart- en vaatziekten en ernstige leverfunctiestoornissen zijn contra-indicaties voor het gebruik van triptanen.

Interacties 

Bij combinatie van sumatriptan en mogelijk ook zolmitriptan met andere serotonerge medicatie zoals de SSRI’s, de serotonerge TCA’s, sint-janskruid (Hypericum perforatum) en MAO-remmers is het serotoninesyndroom in enkele case reports beschreven. Dit syndroom uit zich in ernstige reacties zoals spiertrekkingen, tremor, agitatie, verwardheid, koorts en zweten en de combinatie wordt daarom afgeraden. Evans et al. beoordeelden 29 gerapporteerde cases (FDA) in de Verenigde Staten. De auteurs stellen dat het niet duidelijk is in hoeverre triptanen bijdragen aan het serotoninesyndroom. Gezien de ernst van het syndroom wordt oplettendheid bij combinatie van een triptaan met een SSRI wel aangeraden. 48 49 De KNMP heeft beoordeeld dat de interactie tussen triptanen en SSRI’s alleen van belang is bij sumatriptan, en niet bij de andere triptanen. De KNMP heeft in 2008 besloten dat er geen bewijs is voor de interactie tussen diverse triptanen en sint-janskruid. Bij de interactie met MAO-remmers, moclobemide, fenelzine en tranylcypromine, adviseert de KNMP geen actie te ondernemen (schriftelijke mededeling Mw. R. Lelie-van der Zande, KNMP).

Eletriptan wordt afgeraden in combinatie met sterke remmers van CYP3A4 zoals ketoconazol, itraconazol, erytromycine, claritromycine en proteaseremmers omdat de plasmaspiegel en halfwaardetijd van eletriptan dan kan toenemen. De frovatriptanspiegel kan sterk stijgen door combinatie met een sterke CYP1A2-remmer zoals fluvoxamine. Ook orale anticonceptiva kunnen de frovatriptanspiegel doen stijgen, dit leidt echter niet tot meer bijwerkingen. De rizatriptanspiegel kan bij gelijktijdig gebruik van propranolol hoger worden; aangeraden wordt om de dosering bij deze combinatie te verlagen tot 5 mg rizatriptan. Deze interactie is niet waargenomen bij metoprolol, atenolol of timolol. 50

Interacties van triptanen
Naar Samenvatting ›
 • Ga bij iedere patiënt aan wie een triptaan wordt voorgeschreven na of er sprake kan zijn van belangrijke interacties.
 • In combinatie met SSRI’s, serotonerge tricyclische antidepressiva (amitriptyline, clomipramine en imipramine), sint-janskruid en MAO-remmers is het serotoninesyndroom beschreven, maar de klinische relevantie is beperkt;.
 • Alleen de interactie tussen sumatriptan en een SSRI is klinisch relevant; bij gebruik volgens voorschrift (≤ 3 dagen per week) is het risico zeer klein (zie Triptanen).

Tabel 4 Aanvalsbehandeling van migraine bij volwassenen

Middel

Dosering

Maximale dosering per 24 uur*

 Paracetamol

1000 mg

4000 mg

NSAID’s (oraal):

 acetylsalicylzuur

900-1000 mg

4000 mg

 ibuprofen

600 mg

2400 mg

 naproxen

500 mg

1000 mg

Triptanen (oraal)

 sumatriptan

50 (soms 100) mg

150 mg (bij gebruik 100 mg: max. 300 mg)

 zolmitriptan

2,5 (soms 5) mg

5 mg  (bij gebruik 5 mg: max. 10 mg)

 naratriptan

2,5 mg

5 mg

 rizatriptan

5 (soms 10) mg

10 mg (bij gebruik 10 mg: max. 20 mg)

Anti-emetica

 domperidon (niet in zwangerschap, wel tijdens lactatie)

10 mg (oraal)

30 mg (oraal)

 metoclopramide (wel tijdens zwangerschap, niet tijdens lactatie)§

10 mg (oraal of rectaal)

30 mg (oraal en rectaal)

* Dosering bij incidenteel gebruik zonder interacterende comedicatie of comorbiditeit. Overmatig gebruik: paracetamol en/of NSAID’s ≥ 15 dagen per maand, triptanen ≥ 10 dagen per maand.
† Op het moment van publicatie generiek verkrijgbaar.
‡ Let op contra-indicaties: domperidon mag niet gebruikt worden door patiënten met bekende ritmestoornissen, angina pectoris, hartfalen en myocardinfarct.
§ Let op contra-indicaties: metoclopramide wordt afgeraden bij patiënten < 18 jaar, bij epilepsie en bij tardieve dyskinesie door antipsychotica of metoclopramide.

Aanvalsmedicatie tijdens de zwangerschap

Naar Samenvatting ›
 • Paracetamol en metoclopramide kunnen veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap
 • NSAID’s worden ontraden in het 1e en 3e trimester van de zwangerschap.
 • Domperidon en triptanen worden ontraden tijdens de gehele zwangerschap; sumatriptan valt als enige triptaan te overwegen, in een zo laag mogelijke dosering en alleen bij een ernstige aanval.

Aanvalsmedicatie tijdens de lactatie

Naar Samenvatting ›
 • Paracetamol, NSAID’s en domperidon kunnen veilig worden gebruikt tijdens de lactatie.
 • Metoclopramide wordt ontraden.
 • Adviseer geen borstvoeding te geven binnen 3 uur na inname van sumatriptan, maar deze te vervangen door reeds afgekolfde moedermelk of kunstvoeding (zie NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode).

Preventieve medicatie bij migraine

Naar Samenvatting ›
 • Bespreek bij een frequentie van ≥ 2 aanvallen per maand de mogelijkheid van preventieve migrainebehandeling (zie Details).
 • Laat frequente gebruikers van paracetamol of NSAID’s (≥ 15 dagen per maand) of triptanen (≥ 10 dagen per maand) vooraf stoppen of minderen om medicatieovergebruikshoofdpijn uit te sluiten.
 • Tijdens een preventieve behandeling mag indien nodig aanvalsmedicatie gebruikt worden
Details
Preventieve medicamenteuze behandeling migraine bij volwassenen

Al in de jaren zestig werd de gunstige werking van propranolol op migraine beschreven. Bij patiënten die leden aan angina pectoris en behandeld werden met een bètablokker constateerde men een vermindering van de migraineaanvallen. Het is gebleken dat de werking op migraine alleen optreedt bij bètablokkers zonder intrinsieke sympathicomimetische activiteit (ISA). Van deze stoffen zijn voor migraine de middelen propranolol en metoprolol geregistreerd. In de literatuur worden ook andere mogelijke profylactica beschreven zoals calciumantagonisten, ACE-remmers, A2-antagonisten, anti-epileptica en antidepressiva. Serotonine-antagonisten pizotifeen en methylsergide zijn bewezen effectief voor de preventieve behandeling van migraine, gezien de bijwerkingen hebben deze alleen een plaats in de tweedelijnsbehandeling. 15

Hieronder wordt de effectiviteit van de bètablokkers, calciumantagonisten, topiramaat, valproïnezuur, tricyclische antidepressiva en SSRI’s beschreven.

Bron

een Cochrane-review van Linde et al. (58 onderzoeken, n = 5072) onderzocht onder andere de effectiviteit van propranolol en nifedipine ten opzichte van placebo en andere profylactica. 51 Een Iranees onderzoek (n = 62) vergeleek propranolol (80 mg per dag) met topiramaat (50 mg per dag). 52 Een Cochrane-review (23 onderzoeken) van Mulleners et al. onderzocht de effectiviteit van diverse anti-epileptica). 53 Jackson et al. verrichtten een systematische review en onderzochten de effectiviteit van tricyclische antidepressiva voor de behandeling van migraine en spanningshoofdpijn. 35 TCA’s (amitriptyline, clomipramine, doxepine) werden vergeleken met SSRI’s (citalopram, sertraline, fluoxetine, venlafaxine) en andere profylactica.

Bewijs en commentaar

Linde: gebruik van propranolol gaf 2 maal zo veel kans op halvering van het aantal migraineaanvallen ten opzichte van placebo (9 onderzoeken, n = 668, risk ratio 1,94; 95%-BI 1,61 tot 2,35). Er was geen verschil in effectiviteit in vergelijking met metoprolol 200 mg per dag. In 1 klein onderzoek (n = 20) was er geen verschil in het aantal migraineaanvallen bij gebruik van propranolol 120 tot 180 mg en nifedipine. Hoewel de Cochrane-review van Linde et al. veel onderzoeken includeerde, waren de onderzoeken van matige kwaliteit. Er was sprake van hoge uitval, geen ITT-analyse, onduidelijkheid over allocation of concealment en blindering, en de analyses die gedaan konden worden, bevatten maar relatief weinig patiënten.

Ashtari: de afname van het aantal migraineaanvallen was in beide groepen nagenoeg gelijk. In de topiramaatgroep werd de aanval minder intens ervaren dan in de propranololgroep (afname, respectievelijk gemiddeld 3,43 versus 2,30, p = 0,001, intensiteit gemeten met 10-punts VAS), echter het is onduidelijk in hoeverre deze afname klinisch relevant is. Dit onderzoek is van matige kwaliteit want het betrof een kleine groep (n = 62) en er was geen ITT-analyse.

Mulleners: de aanvalsfrequentie per maand (28 dagen) nam af met natriumvalproaat (n = 63, gemiddeld verschil: -0,87, 95%-BI -1,24 tot -0,5) en topiramaat (n = 261, gemiddeld verschil -0,37, 95%-BI -0,54 tot -0,20). De oorspronkelijke onderzoeken zijn niet uitgebreid beschreven.

Jackson: tricyclische antidepressiva waren effectief in het verminderen van het aantal migraineaanvallen ten opzichte van placebo en SSRI’s (= 50% reductie: relatief risico respectievelijk: 1,80; 95%-BI 1,24 tot 2,62 en 1,72; 95%-BI 1,15 tot 2,55). De effectiviteit van TCA’s neemt toe in de loop van de tijd. TCA’s geven meer bijwerkingen dan SSRI’s, zoals een droge mond, gewichtstoename en slaperigheid. Amitriptyline (100 tot 150 mg) was even effectief als topiramaat (gemiddeld verschil: 0,05, 95%-BI -0,32 tot 0,33).

Conclusie

propranolol en metoprolol zijn effectief voor de preventieve behandeling voor migraine. Ook zijn de anti-epileptica natriumvalproaat en topiramaat effectief. En de tricyclische antidepressiva zijn eveneens effectief, maar wat betreft de effectiviteit van SSRI’s zijn de onderzoeksgegevens erg beperkt (bewijskracht laag). Door het gebruik van preventieve medicatie heeft de patiënt bijna 2 maal zo veel kans op halvering van de frequentie van de migraineaanvallen.

Overweging

Met bètablokkers is al jarenlang veel ervaring opgedaan. Vooral metoprolol is een middel met relatief weinig bijwerkingen. Een contra-indicatie voor bètablokkers is astma. Vanwege de contra-indicatie zwangerschap(swens) mogen anti-epileptica voor de preventieve behandeling van migraine alleen voorgeschreven worden door een neuroloog. Niet alle patiënten zijn even makkelijk te motiveren voor een preventieve behandeling, wat deels te wijten is aan een gebrek aan vertrouwen in de effectiviteit van de behandeling en teleurstelling als er toch aanvallen optreden, maar ook omdat velen liever niet dagelijks geneesmiddelen gebruiken. 54 Er zijn enige aanwijzingen dat lisinopril en candesartan werkzaam zijn, 15 maar deze middelen zijn nog weinig onderzocht.

Aanbeveling

Schrijf voor een preventieve behandeling voor migraine een bètablokker voor. Overweeg verwijzing naar een neuroloog bij een contra-indicatie voor of onvoldoende werkzaamheid van een bètablokker. De neuroloog kan een preventieve behandeling starten met topiramaat, valproïnezuur of tricyclisch antidepressivum.

Behandeldoel
Naar Samenvatting ›
 • Bespreek met de patiënt welk doel deze met de preventieve behandeling wil behalen.
 • In onderzoek is behandeling effectief wanneer de aanvalsfrequentie ≥ 50% afneemt, maar een ander, meer subjectief behandeldoel (bijvoorbeeld minder werkverzuim) kan eveneens gerechtvaardigd zijn.
Aandachtspunten bij de behandeling
Naar Samenvatting ›
 • Bètablokkers zijn 1e keus als migraineprofylaxe.
 • Metoprolol en propranolol zijn geregistreerd als migraineprofylaxe en zijn 1e keus, maar er is geen reden om aan te nemen dat andere selectieve bètablokkers zonder intrinsieke sympaticomimetische activiteit niet werkzaam zijn.
 • Een bètablokker met weinig bijwerkingen (bijv. metoprolol) heeft de voorkeur.
 • Preventieve behandeling met topiramaat, valproïnezuur of tricyclische antidepressiva vindt plaats door de neuroloog
 • Leg uit dat een bètablokker het aantal migraineaanvallen kan halveren
 • Meet voor het instellen van de behandeling bloeddruk en pols.
 • Bij een systolische bloeddruk < 90 mmHg of een polsslag < 60/min. is een bètablokker gecontra-indiceerd.
 • Start met een lage dosering en bouw stapsgewijs op, veelal per 2 weken.
 • Geef de preventieve behandeling ≥ 6 maanden.
 • Hoog de dosering stapsgewijs op tot het gewenste resultaat is bereikt of tot er bijwerkingen optreden, met inachtneming van de maximale dagdosering:
  • maximale dosering metoprolol 200 mg per dag
  • maximale dosering propranolol 160 mg per dag
 • Bètablokkers kunnen astmaklachten verergeren.

Menstruele migraine

Naar Samenvatting ›

Medicamenteuze aanvalsbehandeling

Naar Samenvatting ›
 • De aanvalsbehandeling is hetzelfde als bij ‘gewone’ migraine (zie Migraine bij volwassenen), maar menstruele migraine lijkt moeilijker te behandelen.
 • NSAID’s zijn bij menstruele migraine even effectief als triptanen en hebben vaak ook een gunstig effect op menstruatieklachten zoals overmatig bloedverlies (zie NHG-Standaard Vaginaal bloedverlies).

Preventieve behandeling

Naar Samenvatting ›
 • De adviezen voor preventieve behandeling berusten voornamelijk op consensus (zie Details).
 • Preventieve behandeling is mogelijk in de periode van 2-3 dagen voor de menstruatie tot het einde van de menstruatie.
 • Middelen van voorkeur zijn de NSAID’s ibuprofen of naproxen (zie tabel 3), of een triptaan.
 • Mogelijk geeft het dagelijks gebruik van medicatie bij een preventieve behandeling meer risico op overdosering en medicatieovergebruikshoofdpijn, zeker indien er ook aanvallen buiten de menstruatie om zijn.
 • Overweeg gebruiksters van orale anticonceptiva die gedurende de stopweek migraine zonder aura hebben de pil door te laten slikken (zie NHG-Standaard Anticonceptie).
 • Het gebruik van een combinatiepreparaat is geen bezwaar bij vrouwen met migraine zonder aura.
   
Details
Medicamenteuze behandeling menstruele migraine

Migraine komt vaker voor bij vrouwen in de vruchtbare levensfase en vaker rond de menstruatie. Menstruele migraine is vaak meer invaliderend en moeilijker te behandelen dan ‘gewone’ migraine.

Acute behandeling 

Behandeling van de acute aanvallen tijdens de menstruatie verschilt niet van die daarbuiten, hoewel menstruele migraine moeilijker te onderdrukken lijkt. In een systematische review worden diverse RCT’s beschreven waarin triptanen (sumatriptan, zolmitriptan, rizatriptan, naratriptan), gegeven tijdens of rond de menstruatie, een significante vermindering geven op de uitkomstmaat pijnvrij na 2 uur. 55

Preventieve behandeling 

Er zijn veel verschillende adviezen in omloop voor kortdurende cyclische preventieve behandeling (NSAID’s, triptanen, hormonale substitutie), maar er zijn weinig goede onderzoeken die deze adviezen onderbouwen. 56 57 55

NSAID’s 

Lay et al. beschreven in een overzichtsartikel de behandelingsmogelijkheden van menstruele migraine. Voor de preventieve behandeling behoren NSAID’s tot de mogelijkheden en de auteurs adviseren om deze te beginnen 2 tot 4 dagen voor de menstruatie en te continueren gedurende de menstruatie (3 tot 5 dagen). 58

Er is één placebogecontroleerde RCT (n = 40) van matige kwaliteit, waarbij patiënten met naproxen of placebo gedurende 3 maanden werden behandeld van dag 1 tot dag 6 van de menstruatie. Er trad een significant verschil op in de gerapporteerde pijnscore; deze verminderde van 61,5 naar 39,2 (p < 0,02). 59 NICE includeerde deze studie vanwege de matige kwaliteit niet en doet hierover dan ook geen aanbeveling. 57

Triptanen 

Kortdurend gebruik van een triptaan tijdens de menstruatie is een van de opties. Tuchmann et al. onderzochten of kortdurend gebruik van zolmitriptan een vermindering van de migraineklachten gaf. In een gerandomiseerd onderzoek (n = 224, gesponsord door fabrikant) kregen patiënten 2 dd of 3 dd zolmitriptan 2,5 mg, of placebo. Meer dan 50% reductie van de frequentie van de migraineaanvallen werd bereikt bij 37,8% in de placebogroep, bij 54,7% in de 2dd-groep (p = 0,002), en bij 58,6% in de 3dd-groep (p = 0,007). 60 In een gerandomiseerd onderzoek (n = 579) bleek dat 2 maal daags frovatriptan 2,5 mg vermindering gaf van migraineaanvallen tijdens de menstruatie (frovatriptan: 41%, placebo 67%, p < 0,0001). 61 55 56 57

Hormonale substitutie 

De review van Pringsheim et al. beschrijft 4 onderzoeken van zeer matige kwaliteit die de effectiviteit van oestrogenen in de vorm van een pleister of cutane gel onderzochten. Er kon niet worden gepoold en er waren inconsistente resultaten. 55 Almen-Christensson et al. onderzochten de effectiviteit van perimenstrueel toegediende transdermale oestrogenen. 63 Het betrof een tweedelijns, dubbelgeblindeerd, placebogecontroleerd cross-overonderzoek (n = 27). Er werd geen verschil in effectiviteit aangetoond. Ook NICE doet geen aanbeveling over het gebruik van hormonale substitutie. 57

Het doorslikken van de anticonceptiepil als profylacticum bij menstruele migraine zonder aura en bij afwezigheid van contra-indicaties wordt soms ook aanbevolen. 58 In diverse richtlijnen wordt migraine met aura aangemerkt als een absolute contra-indicatie voor pilgebruik in verband met een verhoogd risico op een ischemisch CVA. De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor is echter afkomstig uit 4 patiëntcontroleonderzoeken met aanzienlijke beperkingen. Mogelijk verhoogt vooral de combinatie roken en pilgebruik het risico op een ischemisch CVA bij vrouwen met migraine met aura. Bij rokende vrouwen met migraine met aura ligt in de eerste plaats een stoppen met roken advies voor de hand. Indien de vrouw kiest voor pilgebruik worden expliciet ook andere anticonceptiemethoden in overweging gegeven. Het gebruik van de pil bij vrouwen met migraine zonder aura is geen bezwaar (zie de NHG-Standaard Anticonceptie).

Conclusie

Er is weinig kwalitatief goed onderzoek gedaan naar de preventie van menstruele migraine. De werkgroep adviseert op basis van consensus om bij acute aanvallen dezelfde behandeling te geven als bij ‘gewone’ migraine. Wanneer er een regelmatig menstruatiepatroon is, kan preventieve behandeling worden overwogen. Als preventieve behandeling zijn kortdurend dagelijks gebruik van NSAID’s (op basis van consensus in de werkgroep) en triptanen eerste keus. Alleen zolmitriptan en frovatriptan zijn onderzocht, maar op basis van gelijkwaardige effectiviteit van de triptanen onderling wordt aangeraden een keuze te maken uit triptanen die generiek verkrijgbaar zijn (bijvoorbeeld zolmitriptan). Een nadeel van preventieve behandeling kan zijn dat door het dagelijkse gebruik van de medicatie er mogelijk meer risico is op overdosering en medicatieovergebruikshoofdpijn. Het doorgebruiken van hormonale anticonceptie is een andere optie als hormonale anticonceptie al wordt gebruikt en er dus geen contra-indicaties zijn (zoals de combinatie migraine met aura en roken). Oestrogeensubstitutie wordt niet meer geadviseerd.

Migraine met aura
Naar Samenvatting ›
 • Migraine met aura geeft een licht verhoogd risico op een herseninfarct; de combinatie van roken en pilgebruik (of andere combinatiepreparaten) verhoogt dit risico.
 • Adviseer rokende vrouwen met migraine met aura te stoppen met roken.
 • Overleg met vrouwen met migraine met aura die niet roken of hormonale anticonceptie (combinatiepreparaat) wel wenselijk is.
 • Neem hierbij ook eventuele andere cardiovasculaire risicofactoren in overweging (zie NHG-Standaard Anticonceptie).

Migraine bij kinderen

Naar Samenvatting ›

Voorlichting

Naar Samenvatting ›
 • Bij korte aanvallen volstaat uitleg aan de omgeving en het advies om het kind even met rust te laten.
 • Een van de triggers voor een migraineaanval is een verstoord slaapritme; het is belangrijk dit slaapritme te herstellen (zie Details).
 • Voor de effectiviteit van andere niet-medicamenteuze behandelingen is weinig bewijs.
 • Richt het beleid vooral op het leren omgaan met de pijnaanvallen:
  • het is van belang dat de omgeving rekening houdt met het kind bij een migraineaanval
  • geef de ouders aanvullende informatie over het al dan niet naar huis sturen bij een migraineaanval op school
  • adviseer de ouders bij doorgaans kortdurende aanvallen de school te vragen of het kind bij een aanval even in een aparte kamer kan liggen zodat het na een korte aanval snel verder kan met de lessen
Details
Slaapritme en migraine bij kinderen

In een onderzoek van Bruni et al. werden 70 kinderen met migraine (gemiddelde leeftijd 10 jaar) verdeeld in 2 groepen. De ene groep kreeg voorlichting over slaaphygiëne, de andere niet. Alle kinderen hadden verschillende vormen van een verstoord slaapritme in vergelijking met een gezonde controlegroep (laat in slaap vallen (na 23 uur); wakker worden na 8 uur; overdag slapen; wisselend dag- en nachtschema). In de groep met de voorlichting over slaaphygiëne trad er een significante daling op in de duur van de aanvallen en een daling in het aantal aanvallen na 3 en 6 maanden follow-up. De ernst van de aanvallen verschilde niet tussen beide groepen. 64

Niet-medicamenteuze behandeling

Naar Samenvatting ›

Overweeg psychologische begeleiding indien er ondanks voorlichting en medicamenteuze behandeling veel klachten blijven (zie Details).

Details
Niet-medicamenteuze behandeling hoofdpijn bij kinderen

Eccleston et al. onderzochten de effecten van psychologische therapie bij chronische pijn (onder andere hoofdpijn, uitkomstmaat pijn: 15 onderzoeken, n = 589) bij kinderen en adolescenten. 32 De interventies bestonden uit gedragstherapie, biofeedback, ontspanningstherapie, hypnose, cognitieve gedragstherapie ten opzichte van placebo. De therapie duurde gemiddeld ongeveer 6 uur. Kinderen (< 18 jaar) met spanningshoofdpijn en migraine werden geïncludeerd (mix van patiënten uit de algemene bevolking, eerste en tweede lijn). Het totale effect op de uitkomstmaat ‘pijn’ van alle interventies samen bij kinderen met hoofdpijn (spanningshoofdpijn en migraine) was significant (OR 5,51; 95%-BI 3,28-9,24) De interventies zijn niet afzonderlijk van elkaar onderzocht, evenmin als de verschillende patiëntengroepen.

Conclusie

Psychologische begeleiding kan effectief zijn voor de behandeling van kinderen met langdurige hoofdpijn, of het nu om spanningshoofdpijn of migraine gaat.

Er zijn weinig onderzoeken van goede kwaliteit van allerlei niet-medicamenteuze behandelingen van kindermigraine. Damen et al. verrichtten een systematische review (19 onderzoeken, n = 834, 3 tot 18 jaar) en beoordeelden de effectiviteit van onder andere ontspanningstherapie, biofeedback, cognitieve gedragstherapie of combinaties hiervan. Ten opzichte van placebo was er beperkt bewijs dat de combinatie van ontspanningstherapie met of cognitieve gedragstherapie of biofeedback of de combinatie van alle drie de interventies effect had op de uitkomstmaat ‘verbetering van de hoofdpijn met = 50 %’, op basis van hoofdpijndagboeken gescoord met een Likert-schaal (respectievelijk relatief risico: 2,27; 95%-BI 1,08 tot 4,79 en 4,20; 95%-BI 1,79 tot 9,83 en 2,84; 95%-BI 1,04 tot 7,77). De onderzoeken waren klein van omvang en van lage kwaliteit en er waren maar 2 onderzoeken waarvan de resultaten konden worden gepoold. Er waren ongeveer 8 tot 10 sessies in 8 weken en de follow-up van de onderzoeken varieerde van 1 maand tot 1 jaar. 33

Conclusie

De werkgroep is van mening dat op basis van de evidence niet bij ieder kind met hoofdpijn (spanningshoofdpijn of migraine) ontspanningstherapie, biofeedback of cognitieve gedragstherapie aanbevolen moet worden. De werkgroep vindt het van belang dat er aandacht is voor een gezonde omgang met de pijnklachten. Als de huisarts het vermoeden heeft dat het kind en het systeem hier steun bij nodig hebben, kan de huisarts naar een psycholoog of fysiotherapeut verwijzen.

Medicamenteuze aanvalsbehandeling

Naar Samenvatting ›
 • Bij weinig frequente migraineaanvallen volstaat meestal paracetamol; bij onvoldoende effect kunnen NSAID’s worden voorgeschreven (zie Details).
 • Adviseer de pijnmedicatie in te nemen voordat de aanval op zijn maximum is; dan is er meer kans op bekorting van de aanval.
 • Wijs op de noodzaak van een voldoende hoge dosering, afhankelijk van lichaamsgewicht (zie NHG-Standaard Pijn).
 • Geef bij frequente migraine in combinatie met spanningshoofdpijn alleen pijnmedicatie voor de migraine en niet voor de spanningshoofdpijn, om medicatieovergebruikshoofdpijn te voorkomen.
 • Bij onvoldoende effect van paracetamol of NSAID’s is verwijzing naar een (kinder)neuroloog of kinderarts op zijn plaats voor het eventueel instellen op triptanen.
Details
Medicamenteuze behandeling: migraine bij kinderen

Aanvalsbehandeling 

Bron

Damen et al. verrichtten een systematische review (10 onderzoeken, n = 1575) en onderzochten de effectiviteit van diverse medicamenteuze behandelingen van migraine bij kinderen (< 18 jaar, gemiddelde leeftijd 12 jaar, diagnose migraine volgens IHS-criteria). 65

Bewijs en commentaar

In de review werd de uitkomstmaat klinische verbetering 2 uur na inname toegepast, wat door patiënten in dagboeken werd genoteerd. Paracetamol en ibuprofen zorgden voor een significante klinische verbetering 2 uur na inname ten opzichte van placebo (respectievelijk RR 1,5; 95%-BI 1,0 tot 2,1 en RR 1,5; 95%-BI 1,2 tot 1,9). Ten opzichte van elkaar was er geen verschil in effectiviteit (RR 0,9; 95%-BI 0,9 tot 1,1). Sumatriptan intranasaal gaf ook klinische verbetering na 2 uur, in tegenstelling tot sumatriptan oraal (respectievelijk RR 1,4; 95%-BI 0,5 tot 0,8 en RR 1,4; 95%-BI 0,5 tot 38).

De resultaten komen uit een beperkt aantal onderzoeken; het effect van paracetamol uit 1 onderzoek, van ibuprofen uit 2 onderzoeken en van sumatriptan uit 3 onderzoeken. De gemiddelde uitval van alle onderzoeken was vrij hoog (19,8%). De aanvalsduur van migraine is bij kinderen vaak kort, dus het is de vraag in hoeverre de uitkomstmaat klinische verbetering na 2 uur klinisch relevant is.

Kortdurend gebruik van paracetamol en ibuprofen geven weinig bijwerkingen. Intranasale toediening van sumatriptan geeft eveneens weinig bijwerkingen, behalve een vieze smaak in de mond wanneer het ook wordt ingeademd. Andere gerapporteerde bijwerkingen waren braken, misselijkheid, duizeligheid, warmtesensaties, en paresthesieën.

Conclusie

Paracetamol, ibuprofen en sumatriptan intranasaal zijn effectief voor de behandeling van migraine bij kinderen (bewijskracht matig).

Overweging

Het is aannemelijk dat de effecten van de pijnstillers en triptanen niet verschillen van die bij volwassenen. Vooral bij triptanen zal er ook een grote individuele variatie zijn voor de gevoeligheid per triptaan. Paracetamol en ibuprofen zijn goedkoper dan sumatriptan intranasaal. Sumatriptan is geregistreerd voor kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Aanbeveling

Net als bij volwassenen zijn bij kinderen paracetamol, NSAID’s, eventueel met anti-emetica, eerste keus. Triptanen zijn tweede keus, vanwege de bewezen effectiviteit heeft sumatriptan intranasaal de voorkeur (bewijskracht matig, sterke aanbeveling).

Preventieve behandeling 

Volgens de richtlijn Diagnostiek en behandeling van chronische recidiverende hoofdpijn zonder neurologische afwijkingen van de Nederlands Vereniging voor Neurologie 15 zijn bètablokkers en flunarizine eerste en tweede keus profylactica voor kinderen met migraine.

Preventieve behandeling

Naar Samenvatting ›
 • Overweeg preventieve behandeling bij:
  • hoge aanvalsfrequentie (≥ 2 per maand)
  • langdurige aanvallen
  • ineffectieve aanvalsbehandeling
  • veel (school)verzuim
 • Verwijs naar of overleg met een (kinder)neuroloog of kinderarts indien een kind preventieve behandeling nodig heeft.

Controles bij volwassenen en kinderen met migraine

Naar Samenvatting ›

Aanvalsbehandeling

Naar Samenvatting ›
 • Controleer het effect van de aanvalsbehandeling na 2-3 aanvallen:
  • ga na op welk moment van de migraine en in welke dosering het medicament werd ingenomen
  • ga na of het gewenste effect optrad (na hoeveel tijd was de pijn weg, wanneer kon de patiënt weer kon functioneren, kwam de hoofdpijn weer terug?) 
  • ga na of er bijwerkingen waren
 • Als de aanvalsbehandeling het gewenste effect had, spreek dan met de patiënt af wanneer het nodig is de behandeling opnieuw te evalueren en vraag de patiënt wat diens wensen zijn.
 • Evalueer met de patiënt het klachtenpatroon en het medicatiegebruik bij toename van hoofdpijnklachten en/of aanvalsfrequentie of bij verandering van de migrainekarakteristieken.
 • Bespreek zo nodig de andere behandelingsmogelijkheden.

Preventieve behandeling

Naar Samenvatting ›
 • Beoordeel 2-4 weken na de start en na elke dosisverandering eventuele bijwerkingen.
 • Evalueer de effectiviteit na 3 en na 6 maanden.
 • Controleer, wanneer het gewenste effect is bereikt, 1 × per jaar.

Medicatieovergebruikshoofdpijn

Naar Samenvatting ›

Voorlichting

Naar Samenvatting ›
 • Leg bij een vermoeden van medicatieovergebruikshoofdpijn uit dat de oorzaak van deze hoofdpijn mogelijk overmatig gebruik van hoofdpijnmedicatie is: ongemerkt treedt gewenning op; het niet innemen van medicament leidt dan tot hoofdpijn en zo ontstaat een vicieuze cirkel (zie Details).
 • Leg uit dat wegnemen van de oorzaak door gedurende 2-3 maanden te stoppen met de aanvalsmedicatie de beste optie is.
 • Na de stopperiode keert het oorspronkelijke hoofdpijnpatroon veelal terug en is aanvalsbehandeling opnieuw mogelijk, maar onder striktere voorwaarden dan voorheen (bijvoorbeeld halvering van de maximale dosering, zie tabel 3).
Details
Behandeling medicatieovergebruikshoofdpijn

Op basis van theoretische overwegingen kunnen triptanen en niet-opoïde analgetica abrupt worden gestopt omdat ze geen onttrekkingsverschijnselen veroorzaken. 11 Er zijn aanwijzingen dat de onderliggende vorm van de hoofdpijn de uitkomst na het staken bepaalt. In een retrospectief cohortonderzoek (n = 337) gebaseerd op dagboekgegevens van patiënten met een waarschijnlijkheidsdiagnose medicatieovergebruikshoofdpijn die gedurende 2 maanden werden behandeld door het geneesmiddel te staken zonder dat een andere behandeling voor de hoofdpijn werd gegeven. De respons bij patiënten met een eerdere diagnose van migraine was beter dan bij patiënten met zowel migraine als spanningshoofdpijn (mediane reductie in hoofdpijnfrequentie 67% versus 37%) of spanningshoofdpijn alleen of een ander type hoofdpijn (geen afname). 66 11 Onderzoeken tussen verschillende behandelingsstrategieën (onder andere poliklinische, ziekenhuisopname, prednisolonkuur, parenterale vochttoedieningen en anti-emetica etc.) lieten geen verschillen zien in mate van effectiviteit. In een onderzoek bedroeg het succespercentage na staken 75%. 67 11 Na het staken van alle hoofdpijnmedicatie treden meestal ernstige onttrekkingshoofdpijn en geassocieerde autonome symptomen op, afhankelijk van welk type medicatie te veel is gebruikt. Het staken van triptanen geeft minder bijkomende symptomen dan het staken van analgetica. Na het staken van triptanen treedt na gemiddeld 7 tot 10 dagen herstel op. Na het staken van analgetica treedt gemiddeld na 2 tot 3 weken herstel op. 68 Het risico op terugval is het hoogst het eerste jaar na staken. Andere risicoverhogende factoren zijn waarschijnlijk: de diagnose spanningshoofdpijn, eventueel in combinatie met migraine, inname van combinatiepreparaten, > 8 hoofdpijnepisodes per maand, meer hoofdpijnepisodes na het staken en na meerdere stakingspogingen. 11

Conclusie

De behandeling van medicatieovergebruikshoofdpijn bestaat uit het staken van de hoofdpijnmedicatie. Dit advies is gebaseerd op ‘experts opinion’ en consensus binnen de werkgroep. Het profylactisch behandelen van medicatieovergebruikshoofdpijn met medicatie wordt niet aanbevolen. Begeleiding na deze periode is van belang voor de adequate behandeling van de onderliggende hoofdpijn en ter preventie van een terugval.

Behandeling

Naar Samenvatting ›
 • Adviseer de patiënt om in 1 keer te stoppen met alle hoofdpijnmedicatie en deze niet te vervangen door andere middelen.
 • Waarschuw de patiënt dat de hoofdpijn aanvankelijk kan verergeren; dit onttrekkingsverschijnsel duurt gemiddeld 1-2 weken; de patiënt is wellicht niet in staat te werken of dagelijkse activiteiten te ondernemen.
 • Begeleid de patiënt intensief gedurende deze periode, bijvoorbeeld door frequent telefonisch contact.
 • Leg uit dat de onderliggende episodische hoofdpijn, bijvoorbeeld migraine, opnieuw kan optreden na de stopperiode
 • Behandel zo nodig de onderliggende hoofdpijn na de stopperiode van 2-3 maanden.
Kinderen
Naar Samenvatting ›
 • Ook bij kinderen kan overmatig of frequent gebruik van pijnmedicatie (op meer dan de helft van de dagen) leiden tot medicatieovergebruikshoofdpijn.
 • Ook bij kinderen met medicatieovergebruikshoofdpijn is het nodig de pijnmedicatie direct en volledig te staken.

Controles

Naar Samenvatting ›
 • Houd tijdens de stopperiode frequent contact met de patiënt, afhankelijk van diens klachten en wensen.
 • Bied na het staken van de medicatie frequente controles aan om terugval te voorkomen.
 • Bepaal na de stopperiode, eventueel met behulp van het hoofdpijndagboek, het onderliggende type hoofdpijn.
 • Laat de onderliggende hoofdpijn en de bijbehorende behandeling de frequentie van controleafspraken bepalen.

Clusterhoofdpijn

Naar Samenvatting ›

Voorlichting

Naar Samenvatting ›

Tijdens een clusterperiode heeft het zin eventuele provocerende factoren te vermijden (alcohol, nitraten, lange vliegreizen, verblijf op grote hoogte).

Aanvalsbehandeling

Naar Samenvatting ›
 • Een eerste clusteraanval zal doorgaans door de neuroloog worden behandeld.
 • Er zijn verschillende aanvalsbehandelingen mogelijk:
  • sumatriptan 6 mg (1-2 × per aanval) 
  • 100% zuurstof via kapje, 7-15 l gedurende 15 min. op geleide van het effect (zie Details).
 • De keuze hangt af van eerder gebleken effectiviteit en van de beschikbaarheid van zuurstof (wel op de huisartsenpost, niet in de huisartsenpraktijk, soms bij de patiënt thuis tijdens een clusterperiode).
Details
Medicamenteuze behandeling clusterhoofdpijn

Aanval 

Hoewel er geen directe vergelijkingen zijn, lijkt zuurstoftherapie net iets minder effectief dan subcutane toediening van een triptaan, maar met meer bijwerkingen (gebaseerd op de uitkomsten van de beide interventies). 69 70 71

Tweede keus is een triptaan per neusspray; sumatriptan 20 mg (maximaal 2 maal daags). Deze behandeling is minder effectief dan triptaan subcutaan of zuurstof. 70

Preventief 

Verapamil en lithium zijn effectieve preventieve behandelingen van clusterhoofdpijn. Mogelijk is verapamil effectiever en heeft minder bijwerkingen. In hoeverre andere middelen zoals baclofen, topiramaat, melatonine, valproïnezuur of tricycyclische antidepressiva effectief zijn, is nog onduidelijk. 69 71 72 Wanneer er sprake is van clusterhoofdpijn, al eerder vastgesteld door een neuroloog, kan verapamil worden gestart in de eerste lijn. Vanwege het risico op ritmestoornissen wordt geadviseerd om voor de start een ECG te maken en het ECG te herhalen 10 dagen na elke dosisverandering. Voor preventieve behandeling is meestal een dagelijkse dosering van 480 mg nodig. Hogere doseringen dan 720 mg worden niet aanbevolen vanwege toename van de bijwerkingen (onder andere ritmestoornissen, obstipatie, duizeligheid en perifeer oedeem). 13 Lithium en andere preventieve (farmaco)therapie worden niet aanbevolen in de eerste lijn.

Preventieve behandeling (facultatief)

Naar Samenvatting ›
 • Verapamil is een effectieve preventieve behandeling tijdens de clusterperiode.
 • Start verapamil alleen (facultatief) na een eerdere succesvolle behandeling door een neuroloog, en altijd in overleg met de neuroloog.
 • Andere preventieve (farmacotherapeutische) behandelingen in de 1e lijn worden niet aanbevolen (zie Aanvalsbehandeling).
Aandachtspunten bij de behandeling
Naar Samenvatting ›
 • Startdosering 240 mg per dag, verhoog elke 2 weken met 80 mg (gebruikelijke dosering 480 mg per dag, maximale dosering 720 mg per dag).
 • Bouw verapamil weer af wanneer de clusterperiode vermoedelijk voorbij is.
 • Contra-indicaties voor verapamil zijn hypotensie, bekende ritmestoornissen of verminderde leverfunctie.
 • Controleer het ECG voor de start en 10 dagen na iedere dosisverhoging.
 • Staak verapamil bij geleidingsstoornissen (verlenging PR-interval, verbreding QRS-complex, bradycardie).
 • Start bij een volgende clusterperiode met de minimale effectieve dosering, ECG-controles blijven altijd noodzakelijk.

Controles

Naar Samenvatting ›
 • Beginfase van cluster
  • de dag na de start van de behandeling
  • wekelijks indien de preventieve behandeling voldoende effectief is
 • Wanneer de voorgeschreven medicatie niet voldoende werkzaam is
 • Tijdens preventieve medicatie, zie Preventieve behandeling (facultatief).

Consultatie en verwijzing

Naar Samenvatting ›

Spoed

Naar Samenvatting ›

Bij aanwijzingen voor een ernstige, met hoofdpijn gepaard gaande aandoening (zie tabel 1 en tabel 2): overleg met of verwijs de patiënt (met spoed) naar een neuroloog.

Overweeg consultatie van of verwijzing naar een neuroloog bij:

 • twijfel aan de diagnose
 • plotselinge verandering van de migrainekarakteristieken
 • plotselinge duidelijke toename van de aanvalsfrequentie van migraine
 • 1e migraineaanval op leeftijd > 40 jaar
 • falen van alle in deze standaard genoemde aanvalsbehandelingen van migraine
 • onvoldoende effect van preventieve behandeling van migraine
 • onvermogen om, ondanks begeleiding, te stoppen met medicatie bij medicatieovergebruikshoofdpijn
 • vermoeden van clusterhoofdpijn (nooit eerder vastgesteld)
 • vermoeden van andere (eenzijdige) aangezichtspijn
 • instellen van een preventieve behandeling van clusterhoofdpijn

Kinderen

Naar Samenvatting ›
 • Overweeg consultatie van of verwijzing naar een (kinder)neuroloog of kinderarts bij:
  • twijfel aan de diagnose
  • onvoldoende effect van een behandeling van spanningshoofdpijn
  • onvoldoende reactie op paracetamol of NSAID bij migraine
  • instellen op triptanen
  • instellen van een preventieve behandeling van migraine
 • Overweeg verwijzing naar een psycholoog of psychotherapeut bij:
  • spanningshoofdpijn waarbij geruststelling en voorlichting niet voldoende zijn
  • problemen met het omgaan met migraine

Referenties

 1. Anonymus. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013;33:629-808.
 2. Stovner LJ, Andree C. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J Headache Pain 2010;11:289-99.
 3. Abu-Arafeh I, Razak S, Sivaraman B, Graham C. Prevalence of headache and migraine in children and adolescents: a systematic review of population-based studies. Dev Med Child Neurol 2010;52:1088-97.
 4. Merikangas KR, Cui L, Richardson AK, Isler H, Khoromi S, Nakamura E, et al. Magnitude, impact, and stability of primary headache subtypes: 30 year prospective Swiss cohort study. BMJ 2011;343:d5076.
 5. Stirbu-Wagner I, Dorsman SA, Visscher S, Davids R, Gravestein JV, Abrahamse H, et al. Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg. Feiten en cijfers over huisartsenzorg in Nederland. Utrecht/Nijmegen: NIVEL/IQ, 2013.
 6. Stewart WF, Lipton RB, Liberman J. Variation in migraine prevalence by race. Neurology 1996;47:52-9.
 7. Van der Linden MW, Westert GP, De Bakker DH, Schellevis FG. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2004.
 8. Knuistingh Neven A, Couturier EGM. Diagnostiek van chronisch-recidiverende hoofdpijn. Tijdschr huisartsgeneeskd 2003;20:174-8.
 9. De Jongh TOH, Knuistingh Neven A, Couturier EGM. Hoofdpijn. Huisarts Wet 2001;44:615-9.
 10. Wiendels NJ, van Haestregt A, Knuistingh NA, Spinhoven P, Zitman FG, Assendelft WJ, et al. Chronic frequent headache in the general population: comorbidity and quality of life. Cephalalgia 2006;26:1443-50.
 11. Van Deventer KR. Medicatieafhankelijke hoofdpijn. Gebu 2011;45:25-9.
 12. Fischera M, Marziniak M, Gralow I, Evers S. The incidence and prevalence of cluster headache: a meta-analysis of population-based studies. Cephalalgia 2008;28:614-8.
 13. Nesbitt AD, Goadsby PJ. Cluster headache. BMJ 2012;344:e2407.
 14. Koopman JS, Dieleman JP, Huygen FJ, De Mos M, Martin CG, Sturkenboom MC. Incidence of facial pain in the general population. Pain 2009;147:122-7.
 15. Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Richtlijnen diagnostiek en behandeling chronisch recidiverende hoofdpijn zonder neurologische afwijkingen. 1e herziening (2007). Ga naar bron: Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Richtlijnen diagnostiek en behandeling chronisch recidiverende hoofdpijn zonder neurologische afwijkingen. 1e herziening (2007).
 16. Ferrari MD. Migraine. Lancet 1998;351:1043.
 17. Goadsby PJ. Wolff’s headache and other pain. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2001.
 18. Viana M, Sprenger T, Andelova M, Goadsby PJ. The typical duration of migraine aura: A systematic review. Cephalalgia 2013;33:483-90.
 19. Russell MB, Hilden J, Sorensen SA, Olesen J. Familial occurrence of migraine without aura and migraine with aura. Neurology 1993;43:1369-73.
 20. Russell MB, Olesen J. Increased familial risk and evidence of genetic factor in migraine. BMJ 1995;311:541-4.
 21. Schurks M, Rist PM, Bigal ME, Buring JE, Lipton RB, Kurth T. Migraine and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2009;339:b3914.
 22. Etminan M, Takkouche B, Isorna FC, Samii A. Risk of ischaemic stroke in people with migraine: systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ 2005;330:63.
 23. Spector JT, Kahn SR, Jones MR, Jayakumar M, Dalal D, Nazarian S. Migraine headache and ischemic stroke risk: an updated meta-analysis. Am J Med 2010;123:612-24.
 24. Kurth T, Chabriat H, Bousser MG. Migraine and stroke: a complex association with clinical implications. Lancet Neurol 2012;11:92-100.
 25. May A, Bahra A, Buchel C, Frackowiak RSJ, Goadsby PJ. Hypothalamic activation in cluster headache attacks. Lancet 1998;352:275.
 26. Howard L, Wessely S, Leese M, Page L, McCrone P, Husain K, et al. Are investigations anxiolytic or anxiogenic? A randomised controlled trial of neuroimaging to provide reassurance in chronic daily headache. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:1558-64.
 27. Simpson GC, Forbes K, Teasdale E, Tyagi A, Santosh C. Impact of GP direct-access computerised tomography for the investigation of chronic daily headache. Br J Gen Pract 2010;60:897-901.
 28. Holroyd KA, O’Donnell FJ, Stensland M, Lipchik GL, Cordingley GE, Carlson BW. Management of chronic tension-type headache with tricyclic antidepressant medication, stress management therapy, and their combination: a randomized controlled trial. JAMA 2001;285:2208-15.
 29. Verhagen AP, Damen L, Berger MY, Passchier J, Koes BW. Behavioral treatments of chronic tension-type headache in adults: are they beneficial? CNS Neurosci Ther 2009;15:183-205.
 30. Castien RF, Van der Windt DA, Grooten A, Dekker J. Effectiveness of manual therapy for chronic tension-type headache: a pragmatic, randomised, clinical trial. Cephalalgia 2011;31:133-43.
 31. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Manheimer E, Vickers A, White AR. Acupuncture for tension-type headache. Cochrane Database Syst Rev 2009b;CD007587.
 32. Eccleston C, Palermo TM, Williams AC, Lewandowski A, Morley S. Psychological therapies for the management of chronic and recurrent pain in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2009;CD003968.
 33. Damen L, Bruijn J, Koes BW, Berger MY, Passchier J, Verhagen AP. Prophylactic treatment of migraine in children. Part 1. A systematic review of non-pharmacological trials. Cephalalgia 2006;26:373-83.
 34. Verhagen AP, Damen L, Berger MY, Passchier J, Koes BW. Lack of benefit for prophylactic drugs of tension-type headache in adults: a systematic review. Fam Pract 2010;27:151-65.
 35. Jackson JL, Shimeall W, Sessums L, Dezee KJ, Becher D, Diemer M, et al. Tricyclic antidepressants and headaches: systematic review and meta-analysis. BMJ 2010;341:c5222.
 36. Holroyd KA, Cottrell CK, O’Donnell FJ, Cordingley GE, Drew JB, Carlson BW, et al. Effect of preventive (beta blocker) treatment, behavioural migraine management, or their combination on outcomes of optimised acute treatment in frequent migraine: randomised controlled trial. BMJ 2010;341:c4871.
 37. Chaibi A, Tuchin PJ, Russell MB. Manual therapies for migraine: a systematic review. J Headache Pain 2011;12:127-33.
 38. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Manheimer E, Vickers A, White AR. Acupuncture for migraine prophylaxis. Cochrane Database Syst Rev 2009a;CD001218.
 39. Derry S, Moore RA, McQuay HJ. Paracetamol (acetaminophen) with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010;CD008040.
 40. Rabbie R, Derry S, Moore RA, McQuay HJ. Ibuprofen with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010;CD008039.
 41. Kirthi V, Derry S, Moore RA, McQuay HJ. Aspirin with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010;CD008041.
 42. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Beperkingen voor gebruik diclofenac vanwege cardiovasculaire risico’s (5 augustus 2013). Ga naar bron: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Beperkingen voor gebruik diclofenac vanwege cardiovasculaire risico’s (5 augustus 2013).
 43. KNMP. Informatorium Medicamentorum 2013. Den Haag: KNMP, 2013.
 44. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Sumatriptan (oral route of administration) for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012b;2:CD008615.
 45. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Sumatriptan (intranasal route of administration) for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012a;2:CD009663.
 46. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Sumatriptan (rectal route of administration) for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012c;2:CD009664.
 47. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Sumatriptan (subcutaneous route of administration) for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012d;2:CD009665.
 48. Evans RW, Tepper SJ, Shapiro RE, Sun-Edelstein C, Tietjen GE. The FDA alert on serotonin syndrome with use of triptans combined with selective serotonin reuptake inhibitors or selective serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors: American Headache Society position paper. Headache 2010;50:1089-99.
 49. Rolan PE. Drug interactions with triptans: which are clinically significant? CNS Drugs 2012;26:949-57.
 50. Commissie Farmaceutische Hulp. Farmacotherapeutisch kompas 2012. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2012.
 51. Linde K, Rossnagel K. Propranolol for migraine prophylaxis. Cochrane Database Syst Rev 2004;CD003225.
 52. Ashtari F, Shaygannejad V, Akbari M. A double-blind, randomized trial of low-dose topiramate vs propranolol in migraine prophylaxis. Acta Neurol Scand 2008;118:301-5.
 53. Mulleners WM, Chronicle EP. Anticonvulsants in migraine prophylaxis: a Cochrane review. Cephalalgia 2008;28:585-97.
 54. Mulleners WM, Haan J, Dekker F, Ferrari MD. Preventieve behandeling van migraine. Ned Tijdschr Geneeskd 2010;154:A1512.
 55. Pringsheim T, Davenport WJ, Dodick D. Acute treatment and prevention of menstrually related migraine headache: evidence-based review. Neurology 2008;70:1555-63.
 56. Brandes JL, Saper JR, Diamond M, Couch JR, Lewis DW, Schmitt J, et al. Topiramate for migraine prevention: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291:965-73.
 57. NICE. Headaches. Diagnosis and management of headaches in young people and adults (2012). Ga naar bron: NICE. Headaches. Diagnosis and management of headaches in young people and adults (2012).
 58. Lay CL, Mascellino AM. Menstrual migraine: diagnosis and treatment. Curr Pain Headache Rep 2001;5:195-9.
 59. Sances G, Martignoni E, Fioroni L, Blandini F, Facchinetti F, Nappi G. Naproxen sodium in menstrual migraine prophylaxis: a double-blind placebo controlled study. Headache 1990;30:705-9.
 60. Tuchman MM, Hee A, Emeribe U, Silberstein S. Oral zolmitriptan in the short-term prevention of menstrual migraine: a randomized, placebo-controlled study. CNS Drugs 2008;22:877-86.
 61. Silberstein SD, Elkind AH, Schreiber C, Keywood C. A randomized trial of frovatriptan for the intermittent prevention of menstrual migraine. Neurology 2004;63:261-9.
 62. Brandes JL. The influence of estrogen on migraine: a systematic review. JAMA 2006;295:1824-30.
 63. Almen-Christensson A, Hammar M, Lindh-Astrand L, Landtblom AM, Brynhildsen J. Prevention of menstrual migraine with perimenstrual transdermal 17-beta-estradiol: a randomized, placebo-controlled, double-blind crossover study. Fertil Steril 2011;96:498-500.
 64. Bruni O, Galli F, Guidetti V. Sleep hygiene and migraine in children and adolescents. Cephalalgia 1999;19 Suppl 25:57-9.
 65. Damen L, Bruijn JK, Verhagen AP, Berger MY, Passchier J, Koes BW. Symptomatic treatment of migraine in children: a systematic review of medication trials. Pediatrics 2005;116:e295-e302.
 66. Zeeberg P, Olesen J, Jensen R. Probable medication-overuse headache: the effect of a 2-month drug-free period. Neurology 2006;66:1894-8.
 67. Rossi P, Di Lorenzo C, Faroni J, Cesarino F, Nappi G. Advice alone vs. structured detoxification programmes for medication overuse headache: a prospective, randomized, open-label trial in transformed migraine patients with low medical needs. Cephalalgia 2006;26:1097-105.
 68. Anonymus. Management of medication overuse headache. BMJ 2010;340:c1305.
 69. Francis GJ, Becker WJ, Pringsheim TM. Acute and preventive pharmacologic treatment of cluster headache. Neurology 2010;75:463-73.
 70. Law S, Derry S, Moore RA. Triptans for acute cluster headache. Cochrane Database Syst Rev 2010;CD008042.
 71. Matharu M. Cluster headache. Clin Evid (Online) 2010.
 72. May A, Leone M, Afra J, Linde M, Sandor PS, Evers S, et al. EFNS guidelines on the treatment of cluster headache and other trigeminal-autonomic cephalalgias. Eur J Neurol 2006;13:1066-77.