Colorectaal carcinoom


Jaar: 2013

Verwante NHG-product: Rectaal bloedverlies M89

Initiërende partij(en): IKNL

De Landelijke richtlijn Colorectaal carcinoom is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en gepubliceerd in 2013.