MDR'en

Colorectaal carcinoom

Initiƫrende partij(en):
IKNL

De Landelijke richtlijn Colorectaal carcinoom is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en gepubliceerd in 2014.

Inhoud van de richtlijn

  • De richtlijn en de daarin gekoppelde modules geven aanbevelingen over de diagnostiek, behandeling, nacontrole en nazorg en organisatie van zorg. De richtlijn en de daarin gekoppelde modules beogen hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren, het klinisch handelen meer te baseren op bewijs dan op ervaringen en meningen, de transparantie van keuze voor behandelingen te vergroten en de diversiteit van handelen door professionals te verminderen.
  • Deze richtlijn en de daarin gekoppelde modules zijn bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiĆ«nten met een (gemetastaseerd) colorectaal carcinoom, zoals chirurgen, huisartsen, IKNL-consulenten, internisten, MDL-artsen, MDL-verpleegkundigen, klinisch genetici, paramedici, pathologen, radiologen, radiotherapeuten en verpleegkundig (specialist)en.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Rectaal bloedverlies M89