Constitutioneel eczeem


Jaar: 2014

Verwante NHG-product: Eczeem M37

Initiërende partij(en): NVDV

De richtlijn Constitutioneel eczeem is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en gepubliceerd in 2014.