MDR'en

Constitutioneel eczeem

Initiërende partij(en):
NVDV

De richtlijn Constitutioneel eczeem is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en gepubliceerd in 2014.

Inhoud van de richtlijn

  • Deze richtlijn bevat aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van de zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem en zijn daarmee bestemd voor alle zorgverleners in de eerste en tweede lijn die regelmatig te maken hebben met patiënten met constitutioneel eczeem.
  • De richtlijn beoogt een leidraad te zijn voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling, nazorg, follow-up en begeleidingvan patiënten met constitutioneel eczeem.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Eczeem M37