MDR'en

Contacteczeem

Initiërende partij(en):
NVDV

De Richtlijn Contacteczeem is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie en gepubliceerd in 2013.

Inhoud van de richtlijn

  • Deze richtlijn over contacteczeem is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming, gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. De richtlijn geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met contacteczeem en schenkt aandacht aan de psychosociale zorg en patiëntenvoorlichting.
  • De richtlijn is bestemd voor leden van de medische en paramedische beroepsgroepen, waartoe behoren: dermatologen, arbeids- en bedrijfsgeneeskundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers, psychologen en verpleegkundigen.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Eczeem M37