Depressie


Jaar: 2013

Verwante NHG-product: Depressie M44

Initiërende partij(en): Trimbos-instituut

De Multidisciplinaire Richtlijn Depressie is ontwikkeld in opdracht van NVvP, Ministerie van VWS en ZonMw en gepubliceerd in 2013.