Diabetes en zwangerschap

Autorisatiedatum 

2018

Initiatief

Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2

Inhoud van de richtlijn

Deze multidisciplinaire richtlijn Diabetes en zwangerschap richt zich op de zorg voor zwangere vrouwen met diabetes en is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor zwangere vrouwen met diabetes.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Termijn van bevallen voor vrouw met diabetes
  • Medicamenteuze behandeling vrouw met diabetes