MDR'en

Diabetes mellitus type 2 in de tweede lijn

Initiërende partij(en):
NIV

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging. De richtlijn is opgesteld door de internisten, in samenwerking met huisartsen, diëtisten, diabetesverpleegkundigen, ziekenhuisapothekers, en de patiëntenvereniging Diabetesvereniging Nederland.

Inhoud van de richtlijn

Deze Multidisciplinaire richtlijn Diabetes Mellitus in de tweede lijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met type 2 diabetes die naar de tweede lijn worden verwezen.

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor personen met diabetes type 2 in de tweede lijn. Verwijzers kunnen de richtlijn gebruiken om beter inzicht te krijgen in de werkwijze van de tweede lijn, zodat zij mensen met type 2 diabetes goed kunnen voorbereiden op een bezoek aan de internist en het diabetesbehandelteam.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Medicamenteuze glucoseverlagende behandeling bij DM2 in de tweede lijn
    • De werking, bijwerkingen en (cardiovasculaire) veiligheid van nieuwe glucoseverlagende middelen
    • Stopcriteria met als doel de duur van onnodige (dure) en potentieel schadelijke behandeling te beperken
  • Randvoorwaarden (organisatie van zorg) voor de multidisciplinaire benadering van type 2 diabetes

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2