Diabetische retinopathie

Autorisatiedatum 

2017

Initiatief

Nederlandse Internisten Vereniging

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2

Inhoud van de richtlijn

Deze multidisciplinaire richtlijn Diabetische retinopathie richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassen patiënten met diabetische retinopathie. De richtlijn biedt de betrokken zorgprofessional handvatten voor de screening, diagnostiek en behandeling van diabetische retinopathie bij volwassenen.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Screening op diabetische retinopathie
  • Meerwaarde FAG bij diagnostiek en behandeling
  • Behandeling van diabetisch macula oedeem
  • Timing vitrectomie na glasvochtbloeding
  • Timing cataractextractie bij retinopathie
  • Randvoorwaarden bij diabetische retinopathie