Diabetische Voet

Autorisatiedatum 

2017

Initiatief

Nederlandse Internisten Vereniging

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2

Inhoud van de richtlijn

Deze multidisciplinaire richtlijn Diabetische voet richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de zorg is om wonden, amputaties en functieverlies ten gevolge van diabetes mellitus en ACN te voorkomen. De richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een diabetische voet.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Voetonderzoek ter preventie van diabetische wonden
  • Diagnostiek en behandeling van diabetische wonden
  • Diagnostiek en behandeling van ACN
  • Organisatie van zorg voor diabetische wonden